Listování
od 

Vliv lokální geologie na rychlost kmitání na povrchu v karvinské oblasti / Hrubešová, Eva, 1962-, Kaláb, Zdeněk, 1959-, Knejzlík, Jaromír -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 15, č. 1 (2008), s. 26-31
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv lokální geologie na seizmickou odezvu povrchu horninového prostředí / Hrubešová, E., Kaláb, Zdeněk -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 9, č. 1 (2009), s. 65-70
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vliv ložiskových parametrů na bilančnost zásob / Soukup, Blahomil -- In: Rudy -- Roč. 35, č. 11 (1987), s. 335-338
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv macerace na velikost megaspor Laevigatisporites glabratus (Zerndt) Pot. et Kr / Dašková, Jiřina -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2008, - (2009), s. 91-92
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Vliv macerálového složení uhlí na prchavou hořlavinu uhlí v některých vrstevních jednotkách OKR / Chudý, Jiří -- In: Uhlí -- Roč. 39, č. 1 (1991), s. 25-27
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv magnetosféry na geochemické procesy v litosféře a troposféře / Gruntorád, Jan, jr. -- In: Geologové proti ničení životního prostředí: sborník přednášek -- ISBN 80-7075-155-X -- s. 34-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv magnetosféry na životní prostředí / Gruntorád, Jan, jr. -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 11-12 (1993), s. 333-336
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv matečných hornin na obsah a distribuci mikroprvků v půdách / Beneš, Stanislav -- In: 3. cyklický mineralogický seminář -- s. 70-72
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv matečných hornin na obsah a distribuci mikroprvků v půdách / Beneš, Stanislav -- In: Stopové a vzácné prvky v minerálech a nerostných surovinách -- s. 70-72
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv matricové hustoty horniny na metody jaderné karotáže / Ryšavý, František -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 6 (1992), s. 177-178
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv mechanické aktivace na změnu výchozího stavu křemene a magnezitu / Dušková-Forstová, Šárka, Růžek, Josef -- In: Sborník Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Řada L -- Roč. 1985, č. 13 (1986), s. 5-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv měřících technik a velikosti částic na charakter infračervených spekter jílových minerálů / Plevová, Eva, Vaculíková, Lenka -- In: ChemZi -- Roč. 1, č. 1 (2005), s. 197
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vliv metabolitů lesní vegetace na chemismus throughfallu / Fottová, D., Navrátil, Tomáš, Skřivan, Petr, Špičková, Jitka, Vach, Marek -- In: Atmosférická depozice 2004. Sborník příspěvků -- s. 1-9
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Vliv mikrostruktur na reologii amfibolitů během vrásnění: příklad z Jesenického amfibolitového masívu
Vliv mimořádně suchého roku 1983 na základové půdy / Hrbáč, Vlastimil -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 2 (1986), s. 53-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv miocenní tektoniky na mimořádný rozvoj sesuvů v sv. ukončení vídeňské pánve / Bíl, Michal, Bílová, Martina, Hubatka, František, Krejčí, Oldřich, Krejčí, Vladimíra -- In: Svahové deformace a pseudokras 22.-24. 5. 2013, Bischofstein, Skály u Teplic nad Metují, Sborník abstraktů, exkurzní průvodce -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Vliv Moravského krasu na některé chemické a fyzikální vlastnosti vod v tocích povodí Říčky / Ondráček, Stanislav -- In: Československý kras -- Č. 33 (1983), s. 35-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv napěťodeformačního stavu v okolí porubní fronty na měřené parametry průběžné prognózy průtrží uhlí a plynů / Sojka, Radislav -- In: Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB TU Ostrava, Czech Republic; Part I -- ISBN 80-248-0246-5 -- s. 121-130
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv nehomogenity základové půdy při řešení interakce základové konstrukce a podloží / Fiedler, Jiří -- In: 4. geotechnické sympozium -- s. 179-184
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv některých druhů záření na barvu nerostů / Bohatý, Martin -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 2, č. 2 (1994), s. 87-90
Zdroj: ČGS (UNM)