Listování
od 

Vliv půdní mikromorfologie na půdní vlastnosti ovlivňující transport kontaminantů v zemědělských půdách / Kočárek, M., Kodeš, V., Kodešová, R., Kozák, J., Šimůnek, J., Žigová, Anna -- In: Zborník príspevkov : Pôda v modernej informačnej spoločnosti -- S. 476-485
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Vliv půdního profilu na srážkoodtokový proces / Císlerová, Milena, 1940-, Hrnčíř, Miroslav, Novák, Lukáš, Šanda, Martin, 1971- -- In: Journal of hydrology and hydromechanics -- ISSN 0042-790X -- Roč. 54, č. 2 (2006), s. 183-191
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv působení teploty na změny propustnosti hornin za trojosého stavu napjatosti / Konečný, Pavel, Kožušníková, Alena, Nowakowski, A. -- In: Uhlí, rudy, geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 52, č. 5 (2004), s. 13-16
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vliv působení teploty na změny propustnosti hornin za trojosého stavu napjatosti / Konečný, Pavel, 1969-, Kožušníková, Alena, Nowakowski, Andrzej -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 11, č. 5 (2004), s. 13-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv radioaktivity monazitu na okolní minerály v žulách centrálního masívu a horninách moldanubika; implikace pro "radioaktivní teplo" / Procházka, Václav -- In: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 978-80-87139-11-0 -- s. 63
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv rašelinišť na kvalitu surové vody z vodárenských nádrží / Veselá, Jitka, Zahrádka, Vlastimil -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 57, č. 8 (2007), s. 285-286
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv rašelinišť na odtokový proces : případová studie povodí Vydry a Křemelné na Šumavě (jihozápadní Česko)
Vliv regionálního jímání podzemní vody na přírodní poměry / Čurda, Stanislav, Milický, Martin -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 48, č. 8 (1998), s. 194-200
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv rekultivace na retenční a další ekologické funkce povrchu výsypek / Čermák, Petr, 1946-, Ondráček, Vratislav -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 3 (2002), s. 18-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv reliéfu krystalinického základu jv. okraje Českého masívu na strukturní vývoj mladších jednotek / Buday, Tibor, 1913-2001, Oujezdská, Vlasta, Weiss, Jaroslav, 1931-1988 -- In: Výzkum hlubinné geologické stavby Československa : sborník referátů ze semináře konaného ve dnech 2. - 5.5. 1988, Dům vědeckých pracovníků SAV, Smolenice -- s. 185-190
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv reliéfu na složení fluviálních hlín / Růžičková, Eliška, Zeman, A. -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (2000), s. 70-71
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Vliv reliéfu na složení fluviálních hlín / Růžičková, Eliška, Zeman, Antonín -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 (2000), s. 70-71
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv revitalizace říční sítě na podzemní vody / Kříž, Hubert -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 49, č. 10 (1994), s. 303
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv reziduálních chloridů na karbonizaci uhlí / Kaloč, M., Plevová, Eva, Šugárková, V. -- In: Ropa, uhlie, plyn a petrochémia -- Roč. 46, 1-2 (2004), s. 100-104
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vliv režimu temperace na změny fyzikálních vlastností hornin / Konečný, Pavel, Kožušníková, Alena, Pivodová, Kateřina -- In: Uhlí, rudy, geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 54, 7-8 (2006), s. 37-40
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vliv režimu temperace na změny fyzikálních vlastností hornin / Konečný, Pavel, 1969-, Kožušníková, Alena, Pivodová, Kateřina -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 13, č. 7-8 (2006), s. 37-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv rozměrů vydobytých komor a ochranných pilířů na množství a kvalitu zbytkových zásob / Botula, Jiří, 1959-, Nováček, Jiří, Rucký, Pavel -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 4 (2005), s. 39-48
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv rozptylu retenčních čar na numerickou modelaci pohybu vody v zemině / Kuráž, Václav, 1939-, Šír, Miloslav, 1956- -- In: Vodní hospodářství. řada A -- Roč. 37, č. 10 (1987), s. 267-272
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv různých způsobů separace vrstev kapilární bariéry na její těsnící vlastnosti při zakrývání skládek / Kudrna, Zdeněk, Pícha, Petr -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 8, č. 2 (2005), s. 22-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv řízeného hnojení na jakost vody Matějovského rybníka / Kačírek, Mojmír, Sládeček, Vladimír -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 41, č. 9 (1991), s. 336-339
Zdroj: ČGS (UNM)