Listování
od 

Vliv rozměrů vydobytých komor a ochranných pilířů na množství a kvalitu zbytkových zásob / Botula, Jiří, 1959-, Nováček, Jiří, Rucký, Pavel -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 4 (2005), s. 39-48
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv rozptylu retenčních čar na numerickou modelaci pohybu vody v zemině / Kuráž, Václav, 1939-, Šír, Miloslav, 1956- -- In: Vodní hospodářství. řada A -- Roč. 37, č. 10 (1987), s. 267-272
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv různých způsobů separace vrstev kapilární bariéry na její těsnící vlastnosti při zakrývání skládek / Kudrna, Zdeněk, Pícha, Petr -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 8, č. 2 (2005), s. 22-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv řízeného hnojení na jakost vody Matějovského rybníka / Kačírek, Mojmír, Sládeček, Vladimír -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 41, č. 9 (1991), s. 336-339
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv salinních vod na proces flotační úpravy černého uhlí / Botula, Jiří, 1959-, Řepka, Vlastimil -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 3, č. 1 (1996), s. 13-14
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv seismických dějů na činnost lázeňských pramenů / Brož, Milan, Fischer, Tomáš, Jíra, Tomáš -- In: Acta montana. Series AB -- ISSN 0365-1398 -- Č. 1(93) (1994), s. 147-158
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv silných geomagnetických bouří na atmosférickou cirkulaci v zimní severní hemisféře / Bochníček, Josef, Davídkovová, Hana, Hejda, Pavel, Huth, Radan -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Bulletin referátů z konference -- S. 89-94
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Vliv skládky s.p. Železnobrodské sklo na vrchu Dupanda u Těpeře (okres Jablonec nad Nisou) na životní prostředí / Brodský, Karel, Cicha, Ivan, 1932-, Myslil, Vlastimil, 1924-, Pošmourný, Karel, 1938-, Reichmann, František -- In: Geologové proti ničení životního prostředí: sborník přednášek -- ISBN 80-7075-155-X -- s. 77-82
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv složení starých hutních strusek z území kutnohorského revíru na kontaminaci horninového prostředí rizikovými prvky / Malec, Jan, Rezek, Karel, Štěpán, Václav -- In: Výroční zpráva odboru geologie Ministerstva životního prostředí za rok 1999 -- ISBN 80-7212-149-9 -- s. 36-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv sluneční a geomagnetické aktivity na chování troposféry v zimě 1981/1982 / Bochníček, Josef, Hejda, Pavel, Huth, Radan -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí; Bulletin referátů z konference -- S. 103-112
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Vliv sluneční a geomagnetické aktivity na rozložení větrných polí zimní dolní troposféry / Bochníček, Josef, Hejda, Pavel -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Sborník referátů ze semináře -- s. 55-69
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Vliv sluneční aktivity na módy proměnlivosti atmosférické cirkulace / Bochníček, Josef, Hejda, Pavel, Huth, Radan, Pokorná, Lucie -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Bulletin referátů z konference -- s. 98-105
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Vliv sněhových poměrů na vybrané periglaciální tvary východních Krkonoš / Janásková, Barbora -- In: Geografie - Sborník České geografické společnosti -- ISSN 1210-115X -- Roč. 113, č. 2 (2008), s. 154-172
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv snížení atmosférické depozice na půdu a půdní roztoky na lokalitě vystavené dlouhodobé acidifikaci
Vliv sodných živců na barevnost keramických výrobků / Lubina, Otomar, Šeba, Petr, Vtělenský, Jiří -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1982, č. 1-2 (1983), s. 196
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv solí a mikroflóry vlhkého zdiva na sanační omítky / Gregerová, Miroslava, Zapletalová, Martina -- In: Stavební obzor -- ISSN 1210-4027 -- Roč. 3/12, č. 3 (2003), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Vliv současné atmosférické depozice na zvětrávání hornin Děčínského Sněžníku / Blecha, Martin, Mihaljevič, Martin, Šebek, Ondřej -- In: Ústecké muzejní sešity -- Roč. 4 (1993), s. 102-105
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv stavební činnosti a těžby na životní prostředí / Hroch, Zdeněk -- In: Informační systémy o geofaktorech životního prostředí -- s. 38-41
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv stavu a využívání krajiny na povodňovou situaci / Lhotský, Jiří -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 49, č. 4 (1999), s. 67-70
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv stromového patra (buku lesního a smrku ztepilého) na vybrané půdní charakteristiky na lokalitě Paličník v Jizerských horách / Borůvka, Luboš, 1969-, Bradová, Monika, Drábek, Ondřej, Němeček, Karel, Nikodem, Antonín, Šebek, Ondřej, Tejnecký, Václav -- In: Sborník příspěvků ze semináře Jizerské hory, setkání napříč vědeckými disciplínami -- ISBN 978-80-87577-14-1 -- s. 29
Zdroj: ČGS (UNM)