Listování
od 

Vlivy sluneční a geomagnetické aktivity na výskyt synoptických situací / Bochníček, Josef, Hejda, Pavel, Huth, Radan, Kyselý, Jan -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Bulletin referátů z konference -- S. 77-81
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Vlivy starých zátěží po těžbě uranových rud v oblasti západních Čech na hydrosféru životního prostředí / Grmela, Arnošt, Ides, David, 1971-, Rapantová, Naďa -- In: Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB TU Ostrava, Czech Republic; Part I -- ISBN 80-248-0246-5 -- s. 161-165
Zdroj: ČGS (UNM)
Vlivy útlumu hlubinného dobývání černého uhlí v OKR na krajinu. 2. část / Martinec, Petr, Schejbalová, Božena -- In: Uhlí, rudy, geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 51, č. 9 (2003), s. 5-10
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vlivy útlumu hlubinného dobývání černého uhlí v OKR na krajinu. I. část / Martinec, Petr, 1942-, Schejbalová, Božena -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 10, č. 8 (2003), s. 3-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Vlivy útlumu hlubinného dobývání černého uhlí v OKR na krajinu. II. část / Martinec, Petr, 1942-, Schejbalová, Božena -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 10, č. 9 (2003), s. 5-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Vlnový obraz seismických jevů vyvolaných trhacími pracemi na Chomutovsku / Horký, J., Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír, Kořínek, R. -- In: Laboratorní a terénní bádání v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí. Sborník referátů -- s. 69-75
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vločková slída / Chrt, Jiří, Zimmerhakl, Pavel -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Surovinová základna v současných podmínkách -- s. 92-97
Zdroj: ČGS (UNM)
Vltava - paralelní svět / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 87, č. 11 (2008), s. 779-779
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Vltava / Cílek, Václav -- In: Karlův most -- ISBN 978-80-7360-651-0 -- S. 14-23
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Vltava / Cílek, Václav -- In: Karlův most -- ISBN 978-80-7360-651-0 -- S. 14-25
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
The Vltava cascade under the pressure of water and events
Vltavín s "prosekávanou" skulptací / Větvička, Ivan -- In: Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči -- ISSN 0231-603X -- Roč. 41 (2003), s. 59-61
Zdroj: ČGS (UNM)
Vltavín: standard pro stanovení stáří metodou štěpení atomového jádra (fission-track)
Vltavín z meandru Šobes u Podmolí v Národním parku Podyjí - znojemská podoblast / Šmerda, Jaroslav -- In: Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči -- ISSN 0231-603X -- Roč. 41 (2003), s. 53-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Vltavín z Moravských Bránic / Houzar, S., Šrein, Vladimír -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae = Časopis Moravského muzea. Vědy geologické -- č. 83 (1998), s. 53-57
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Vltavín z Moravských Bránic / Houzar, Stanislav, Šrein, Vladimír -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae (Časopis Moravského muzea, Vědy geologické) -- ISSN 1211-8796 -- Roč. 83 (1998), s. 53-57
Zdroj: ČGS (UNM)
Vltavín z Písku / Šperlich, Adolf -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 5 (2004), s. 399-400
Zdroj: ČGS (UNM)
Vltavín z Vémyslic u Moravského Krumlova - nález druhého největšího vltavínu na Moravě / Dočkal, Petr -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 16, č. 2 (2008), s. 147-149
Zdroj: ČGS (UNM)
Vltavínonosné sedimenty v okolí Lukova u Moravských Budějovic, západní Morava / Dočkal, Petr, Houzar, Stanislav, Hrazdil, Vladimír, Vokáč, Milan -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 91 (2006), s. 207-217
Zdroj: ČGS (UNM)
Vltavínonosné sedimenty v okolí Náměště nad Oslavou / Kafka, Bohumil, Nehyba, Slavomír, Vokáč, Milan -- In: Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči -- ISSN 0231-603X -- Roč. 31 (1997), s. 125-131
Zdroj: ČGS (UNM)