Listování
od 

Vplyv petrogenézy na technické vlastnosti ryolitov / Čabalová, Darina -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 24, č. 8-9 (1982), s. 251-254
Zdroj: ČGS (UNM)
Vplyv podzemných vôd na krajinnú štruktúru Ondavskej roviny / Hanušin, Ján -- In: Geografický časopis -- ISSN 0016-7193 -- Roč. 39, č. 4 (1987), s. 367-384, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Vplyv stavby litosféry na vznik a vývoj vnútrohorských a tylových molasových panví Karpát / Pospíšil, Lubomil, Vass, Dionýz, 1934- -- In: Zemská kôra a jej vzťah k nerastným surovinám -- s. 57-59
Zdroj: ČGS (UNM)
Vplyv stavby litosféry na vznik a vývoj vnútrohorských a tylových molasových panví Karpát / Pospíšil, Ľubomil, Vass, Dionýz, 1934- -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 79 (1983), s. 169-184
Zdroj: ČGS (UNM)
Vplyv svahových pohybov hornín na ťažbu nerastných surovín / Baliak, František, Malgot, Jozef -- In: Progresívne smery v inžinierskogeologickom výskume -- s. 169-178
Zdroj: ČGS (UNM)
Vplyv svahových pohybov na komunikačné stavby / Nemčok, Arnold -- In: Progresívne smery v inžinierskogeologickom výskume -- s. 153-160
Zdroj: ČGS (UNM)
Vplyv technológie prípravy vzoriek na ich chemické zloženie / Činčárová, Margita, Jakabská, Katarína -- In: Zborník vedeckých prác Vysokej školy technickej -- Roč. 1982 (1983), s. 309-315
Zdroj: ČGS (UNM)
Vplyv tektoniky a litologického prostredia na vývoj Slovinsko-gelnických rudných žíl / Sasvári, Tibor -- In: Vplyv geologického prostredia na zrudnenie -- s. 229-233
Zdroj: ČGS (UNM)
Vplyv teploty rmutu na flotáciu magnezitu / Fečko, Peter, Paucová, Dana, Raclavská, Helena, 1959- -- In: Rudy -- Roč. 38, č. 3 (1990), s. 68-71
Zdroj: ČGS (UNM)
Vplyv tlakových podzemných vôd na vlhkostný režim pôp VSN / Harmoci, Jozef -- In: Vědecké práce 4 -- s. 29-36
Zdroj: ČGS (UNM)
Vplyv urbanizácie a inej inžinierskej činnosti na chovanie spraší / Šajgalík, Ján -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 19, č. 6 (1987), s. 541-551
Zdroj: ČGS (UNM)
Vplyv úrovně hladín podzemných vôd na odtokové pomery Východoslovenskej nížiny / Barabas, Dušan, Kravčík, Michal -- In: Vodní hospodářství. Řada A -- Roč. 38, č. 12 (1988), s. 309-315
Zdroj: ČGS (UNM)
Vplyv velkokapacitných fariem živočišnej výroby na kvalitu vôd / Bíliková, Anna, Brys, Karol -- In: Vodní hospodářství. Řada B -- Roč. 33, č. 6 (1988), s. 152-156
Zdroj: ČGS (UNM)
Vplyv vodnej nádrže Zeplínska Šírava na režim podzemných vod / Kaša, Jan -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 41, č. 10 (1991), s. 361-363
Zdroj: ČGS (UNM)
Vplyv výronupodzemnej vody na stabilitu svahu koryta toku / Macura, Viliam, Tresa, František -- In: Vodní hospodářství. Řada A -- Roč. 36, č. 9 (1986), s. 236-241
Zdroj: ČGS (UNM)
Vplyv výskytu rašelino-ílovitého súvrstvia na zakladanie stupňa Gabčíkovo / Tichý, Štefan, Varga, Ladislav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 25, č. 5 (1983), s. 136-139
Zdroj: ČGS (UNM)
Vplyv vytvárania a prevádzky podzemných zásobníkov plynu na tvorbu a ochranu životného prostredia / Bienik, Ján -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 3 (1985), s. 357-375
Zdroj: ČGS (UNM)
Vplyv zrnitosti a macerálového zloženia uhlia na výťažok lesklého uhlíka pri procese termickej degradácie / Buchtele, Jaroslav, Jelínek, P., Mikšovský, F., Straka, Pavel -- In: Acta Metallurgica Slovaca -- Roč. 4, č. 1 (1998), s. 71-78
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Vplyv zvetralosti hornín na vlastnosti drveného kameniva / Žabka, Alexander -- In: Stavivo -- ISSN 0029-0801 -- Roč. 64, č. 3 (1986), s. 108-112
Zdroj: ČGS (UNM)
Vpzmožnosť količestvennogo mineralogičesko-petrografičeskogo analiza osadočnych porod s pomošč'ju peresčëtov chimičeskich analizov