Listování
od 

Vplyv výronupodzemnej vody na stabilitu svahu koryta toku / Macura, Viliam, Tresa, František -- In: Vodní hospodářství. Řada A -- Roč. 36, č. 9 (1986), s. 236-241
Zdroj: ČGS (UNM)
Vplyv výskytu rašelino-ílovitého súvrstvia na zakladanie stupňa Gabčíkovo / Tichý, Štefan, Varga, Ladislav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 25, č. 5 (1983), s. 136-139
Zdroj: ČGS (UNM)
Vplyv vytvárania a prevádzky podzemných zásobníkov plynu na tvorbu a ochranu životného prostredia / Bienik, Ján -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 3 (1985), s. 357-375
Zdroj: ČGS (UNM)
Vplyv zrnitosti a macerálového zloženia uhlia na výťažok lesklého uhlíka pri procese termickej degradácie / Buchtele, Jaroslav, Jelínek, P., Mikšovský, F., Straka, Pavel -- In: Acta Metallurgica Slovaca -- Roč. 4, č. 1 (1998), s. 71-78
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Vplyv zvetralosti hornín na vlastnosti drveného kameniva / Žabka, Alexander -- In: Stavivo -- ISSN 0029-0801 -- Roč. 64, č. 3 (1986), s. 108-112
Zdroj: ČGS (UNM)
Vpzmožnosť količestvennogo mineralogičesko-petrografičeskogo analiza osadočnych porod s pomošč'ju peresčëtov chimičeskich analizov
Vranovsko - marginální region středního Podyjí / Zapletalová, Jana -- In: Revitalizace problémových regionů -- s. 189-194
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vrapice / Bubík, Miroslav, Švábenická, Lilian, 1953- -- In: Fossil record of agglutinated rhizopods (foraminifers, testaceans) on the territory of Czech Republic - Field trip guide of the 6th IWAF, Prague, September 1-7, 2001 -- ISBN 80-7075-527-X -- s. 52-53
Zdroj: ČGS (UNM)
Vrásová struktura v hradecko-kyjovickém souvrství u Bílovce (spodní karbon Oderských vrchů, Morava) / Dvořák, Jaroslav -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 46, č. 2 (1997), s. 181-184
Zdroj: ČGS (UNM)
Vrásové a střižné struktury jihovýchodního okraje moldanubika (Československo)
Vrásové deformace v hnědouhelné sloji na Chomutovsku / Váně, Miroslav -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 34, č. 2 (1989), s. 123-126
Zdroj: ČGS (UNM)
The Vratislavice fault - a new outcrop near Liberec in northern Bohemia
Vratislavický zlom - nový odkryv u Liberce v severních Čechách : 03-14 Liberec / Bělohradský, Vladislav, Fediuk, František, 1929-, Klomínský, Josef, 1937-, Schovánek, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 -- ISSN 0514-8057 (2005), s. 35-38, Příl. X
Zdroj: ČGS (UNM)
Vratislavický zlom - nový odkryv u Liberce v severních Čechách / Bělohradský, Vladimír, Fediuk, Ferry, Klomínský, Josef, Schovánek, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2005), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Vratislavské granáty / Bohatý, Martin -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 4, č. 6 (1996), s. 400-403
Zdroj: ČGS (UNM)
Vráž / Štorch, Petr -- In: Excursion Guide Barrandian -- s. 41
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Vrbait - sulfosůl thallia pojmenovaná podle prof. Karla Vrby / Skála, Roman -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3 (1995), s. 7-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Vrbaite - a thallium sulphosalt called after prof. Vrba
Vrbenský Opencast Mine land restoration: an example of a new concept of subsequent landscape creation
Vrbův žák Vojtěch Rosický / Staněk, Josef -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3 (1995), s. 17-19
Zdroj: ČGS (UNM)