Listování
od 

Vrchnobádenská delta vo Východoslovenskej neogénnej panve / Řeřicha, Michal -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 24, č. 1-2 (1992), s. 63-68
Zdroj: ČGS (UNM)
Vrchnokampanské-sponomástrichtské velké foraminifery z oblasti Al Jabal al Akhdar (SV Libya)
Vrchnotriasové foraminifery z oporného profilu Turík, vrtu Závod-81 a lokality Ráztoka (Západ.Karpaty)
Vrchnotriasové lastúrniky Ostrých Vŕškov (Slov. kras)
Vrchnotriasové vápence Dudlavej skaly (Horehronské Podolie) / Biely, Anton, 1930-, Papšová, Jarmila -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 79 (1983), s. 267-272, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Vrchný miocén juhovýchodného okraja Malých Karpát (vrt Ma-1, Bratislava) / Brzobohatý, Rostislav, Fordinál, Klement, Nagy, Alexander, Raková, Jarmila, Uher, Pavol -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 27, č. 2 (1995), s. 113-132
Zdroj: ČGS (UNM)
Vremena probega sejsmičeskich voln, rasprostranjajuščichsja k sejsmičeskoj stancii Železna Studnička s jugo-zapada i jugo-jugo vostoka
Vrstevnaté rohovce přídolské souvrství (silur) na lokalitách Liščí lom-Gaislerova chodba a lom Čížovec (barrandien, Česká republika)
Vršany and Bílina balls
Vrt Broumov-1 skončil / Čížek, Pavel, Tásler, Radko -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 6 (1986), s. 184, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Vrt G 757D - Jaworzno, Důl Kosciuszko, Polská republika / Hoch, I., Martinec, Petr -- In: Sborník referátů 2. česko-polské konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve -- s. 163-168
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vrt N-1 Valeč: sonda do počátku vývoje doupovského vulkanického komplexu / Rapprich, Vladislav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 44, č. podzim (2011), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Vrt ZH 2110 a nové výzkumy v severní části Nízkého Jeseníku / Grygar, Radomír, Kalenda, František -- In: Sborník GPO -- Č. 32 (1987), s. 5-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Vrtání ponornými vrtacími kladivy / Mazáč, Josef -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 39, č. 4 (1994), s. 403-411
Zdroj: ČGS (UNM)
Vrtavá činnost hmyzu ve skalních městech Českého ráje / Mikuláš, Radek -- In: Pískovcový fenomén Českého ráje -- ISBN 80-902751-5-X -- s. 221-224
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Vrtavá činnost hmyzu ve skalních městech Českého ráje / Mikuláš, Radek, 1964- -- In: Pískovcový fenomén Českého ráje : sborník příspěvků ze semináře : Jičín 12. června 2004 -- ISBN 80-902751-5-X -- s. 221-224
Zdroj: ČGS (UNM)
Vrtavá činnost živočichů v pískovcích / Mikuláš, Radek -- In: Živa -- ISSN 0044-4812 -- Roč. 46, č. 2 (1998), s. 73-75
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Vrtavé stopy v kostech krunýřů suchozemských želv (miocén mostecké pánve) / Dvořák, Z., Mikuláš, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2008, - (2009), s. 103-105
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Vrtby v dřevitých tkáních stromových kapradin rodu Tempskya v české křídové pánvi (02-34 Bílina) / Dvořák, Zdeněk, Mikuláš, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), s. 129-131
Zdroj: ČGS (UNM)
Vrtby v dřevitých tkáních stromových kapradin rodu Tempskya v české křídové pánvi / Dvořák, Z., Mikuláš, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2002, - (2003), s. 129-131
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ