Listování
od 

Vstup vody a znečištění z vodního aerosolu v mlze v horské oblasti Krkonoš : časová variabilita / Fottová, Daniela, Harčarik, J., Šír, Miloslav, Tesař, Miroslav -- In: Sborník konference České aerosolové společnosti 24.11.2004 -- ISBN 80-86186-11-3
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Vstupní část hradu Litice nad Orlicí - výsledky geofyzikálního průzkumu / Dohnal, Jiří, Jáně, Zdeněk, Kněz, Jaroslav, Valenta, Jan, Zima, Ladislav (2002) -- In: Castelologica bohemica -- ISBN 80-86124-37-1
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Vstupní část hradu Litice nad Orlicí – výsledky geofyzikálního průzkumu / Dohnal, Jiří, Jáně, Zdeněk, Kněz, Jaroslav, Valenta, Jan, Zima, Ladislav (2002) -- In: Castellologica bohemica -- ISBN 80-86124-37-1 -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 92, č. 11 (2013), s. 632-635
Zdroj: ČGS (UNM)
Všudypřítomná síra / Cílek, Václav, 1955- -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 12, č. 8 (1987), s. 488
Zdroj: ČGS (UNM)
Vtah výskytů pramenů a průběhu zlomů v Českém masívu / Kačura, Georgij, 1931-2007 -- In: Studia geographica -- ISSN 0587-1247 -- Č. 87 (1984), s. 93-95
Zdroj: ČGS (UNM)
Vůdčí korelační horizonty svrchních petřkovických vrstev v oblasti Ostravy, Paskova a Staříče / Konečný, Pavel -- In: Geologia formacji weglonosnych Polski. 17. Sympozjum -- s. 66-70
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vug minerals from Lazec graphite deposit, (Český Krumlov district, southern Bohemia)
VÚHU Most - výzkumná základna povrchového dobývání hnědého uhlí / Romportl, Josef, Rytina, Jan -- In: Uhlí -- Roč. 38, č. 6 (1990), s. 237-240
Zdroj: ČGS (UNM)
Vulkanická aktivita v Kostarice / Hradecký, Petr -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 3 (1991), s. 80-82
Zdroj: ČGS (UNM)
Vulkanická aktivita v západní části Gobi-Altajského riftu během spodní křídy(Shiliin Nuruu, SW Mongolia)
Vulkanická činnost v siluru a devonu / Kříž, Jiří, 1943- -- In: Neživá příroda Prahy a jejího okolí -- ISBN 80-200-0835-7 -- s. 66-67
Zdroj: ČGS (UNM)
Vulkanická činnost v siluru a v devonu / Kříž, Jiří (2001) -- In: Neživá příroda Prahy a jejího okolí -- ISBN 80-200-0835-7 -- Roč. 58, č. 4 (1983), s. 227-233
Zdroj: ČGS (UNM)
Vulkanická prostředí v Geoparku Český ráj jako turistická destinace / Rapprich, Vladislav, Řídkošil, Tomáš -- In: Seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti 6.-8.10.2008. Sborník Muzea Českého ráje / Acta Musei Turnoviensis 3 -- ISBN 978-80-254-3025-5 -- 3
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Vulkanická prostředí v Geoparku Český ráj jako turistická destinace / Rapprich, Vladislav, 1979-, Řídkošil, Tomáš, 1953- -- In: Sborník Muzea Českého ráje -- Roč. 3 (2008), s. 52-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Vulkanická skla v roce 1987 / Fediuk, František, 1929- -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Č. 3 (1988), s. 381-383
Zdroj: ČGS (UNM)
Vulkanická skupina ostrova James Ross, Antarktida: Přehled vulkanologických a petrologických rysů / Holub, František, 1949-, Mlčoch, Bedřich -- In: Sborník Muzea Českého ráje -- Roč. 3 (2008), s. 26-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Vulkanické centrá a ich morfologický prejav v strednej časti Slanských vrchov / Dzurovčin, Ladislav -- In: Geografický časopis -- ISSN 0016-7193 -- Roč. 40, č. 3 (1988), s. 243-252
Zdroj: ČGS (UNM)
Vulkanické centrum Českého středohoří, strukturní aspekty vývoje / Adamovič, Jiří, Cajz, Vladimír, Mach, K., Mrlina, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2004, - (2005), s. 26-30
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ