Listování
od 

Vulkanická činnost v siluru a devonu / Kříž, Jiří, 1943- -- In: Neživá příroda Prahy a jejího okolí -- ISBN 80-200-0835-7 -- s. 66-67
Zdroj: ČGS (UNM)
Vulkanická činnost v siluru a v devonu / Kříž, Jiří (2001) -- In: Neživá příroda Prahy a jejího okolí -- ISBN 80-200-0835-7 -- Roč. 58, č. 4 (1983), s. 227-233
Zdroj: ČGS (UNM)
Vulkanická prostředí v Geoparku Český ráj jako turistická destinace / Rapprich, Vladislav, Řídkošil, Tomáš -- In: Seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti 6.-8.10.2008. Sborník Muzea Českého ráje / Acta Musei Turnoviensis 3 -- ISBN 978-80-254-3025-5 -- 3
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Vulkanická prostředí v Geoparku Český ráj jako turistická destinace / Rapprich, Vladislav, 1979-, Řídkošil, Tomáš, 1953- -- In: Sborník Muzea Českého ráje -- Roč. 3 (2008), s. 52-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Vulkanická skla v roce 1987 / Fediuk, František, 1929- -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Č. 3 (1988), s. 381-383
Zdroj: ČGS (UNM)
Vulkanická skupina ostrova James Ross, Antarktida: Přehled vulkanologických a petrologických rysů / Holub, František, 1949-, Mlčoch, Bedřich -- In: Sborník Muzea Českého ráje -- Roč. 3 (2008), s. 26-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Vulkanické centrá a ich morfologický prejav v strednej časti Slanských vrchov / Dzurovčin, Ladislav -- In: Geografický časopis -- ISSN 0016-7193 -- Roč. 40, č. 3 (1988), s. 243-252
Zdroj: ČGS (UNM)
Vulkanické centrum Českého středohoří, strukturní aspekty vývoje / Adamovič, Jiří, Cajz, Vladimír, Mach, K., Mrlina, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2004, - (2005), s. 26-30
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Vulkanické centrum Českého středohoří, strukturní aspekty vývoje / Adamovič, Jiří, 1965-, Cajz, Vladimír, 1959-, Mach, Karel, 1964-, Mrlina, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 -- ISSN 0514-8057 (2005), s. 26-30, Příl. III
Zdroj: ČGS (UNM)
Vulkanické horniny ze strukturního vrtu Horní Benešov (HB SV 1) / Přichystal, Antonín, 1950- -- In: Sborník referátů z jednání KRB pro rozvoj rudního geofyzikálního průzkumu v Jeseníkách ve dnech 20.-21. dubna 1982 v Loučné nad Desnou -- s. 69-73
Zdroj: ČGS (UNM)
Vulkanické série a Friedrich Johann Karl Becke *31.12.1855, Praha, +18.6.1931 Vídeň / Hammer, Vera, Pertlik, Franz, Ulrych, Jaromír, 1943- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 84, č. 12 (2005), s. 698
Zdroj: ČGS (UNM)
Vulkanické série a Friedrich Johann Karl Becke / Hammer, V., Pertlik, F., Ulrych, Jaromír -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 84, č. 12 (2005), s. 698
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Vulkanický doprovod svrchnoproterozoických vápenců / Klápová, Helena -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1997 -- ISBN 80-7212-054-9 -- s. 41
Zdroj: ČGS (UNM)
Vulkanický národní park Lassen / Petřík, Ivo -- In: Lidé a Země -- ISSN 0024-2896 -- Roč. 32, č. 8 (1983), s. 369-373, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Vulkanický reliéf ostrova Sao Vicente / Vítek, Jan, 1946- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 13, č. 5 (2006), s. 1, 39-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Vulkanismus části sz okraje Českého středohoří - strukturní model / Cajz, Vladimír -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1988 (1990), s. 15-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Vulkanismus in Sokolov-Becken und seine Beziehung zu Tektonik und Kohlenflötzen
Vulkanismus na Marsu / Brož, Petr, Pauer, M. -- In: Astropis -- Roč. 21, č. 3 (2014), s. 20-23
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Vulkanismus na pobřeží Adenského zálivu: Adenská vulkanická série / Vencl, Jiří, Zamarský, Vítězslav, 1938- -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 46, č. 3 (2000), s. 91-100
Zdroj: ČGS (UNM)