Listování
od 

Vulkanické série a Friedrich Johann Karl Becke *31.12.1855, Praha, +18.6.1931 Vídeň / Hammer, Vera, Pertlik, Franz, Ulrych, Jaromír, 1943- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 84, č. 12 (2005), s. 698
Zdroj: ČGS (UNM)
Vulkanické série a Friedrich Johann Karl Becke / Hammer, V., Pertlik, F., Ulrych, Jaromír -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 84, č. 12 (2005), s. 698
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Vulkanický doprovod svrchnoproterozoických vápenců / Klápová, Helena -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1997 -- ISBN 80-7212-054-9 -- s. 41
Zdroj: ČGS (UNM)
Vulkanický národní park Lassen / Petřík, Ivo -- In: Lidé a Země -- ISSN 0024-2896 -- Roč. 32, č. 8 (1983), s. 369-373, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Vulkanický reliéf ostrova Sao Vicente / Vítek, Jan, 1946- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 13, č. 5 (2006), s. 1, 39-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Vulkanismus části sz okraje Českého středohoří - strukturní model / Cajz, Vladimír -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1988 (1990), s. 15-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Vulkanismus in Sokolov-Becken und seine Beziehung zu Tektonik und Kohlenflötzen
Vulkanismus na Marsu / Brož, Petr, Pauer, M. -- In: Astropis -- Roč. 21, č. 3 (2014), s. 20-23
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Vulkanismus na pobřeží Adenského zálivu: Adenská vulkanická série / Vencl, Jiří, Zamarský, Vítězslav, 1938- -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 46, č. 3 (2000), s. 91-100
Zdroj: ČGS (UNM)
Vulkanismus v geologické historii Moravy a Slezska od paleozoika do kvartéru / Přichystal, Antonín, 1950- -- In: Geologie Moravy a Slezska -- ISBN 80-7028-050-6 -- s. 59-70
Zdroj: ČGS (UNM)
Vulkanismus v okraji Doupovských hor - vulkanologická studie paleontologické lokality Dětaň : 11-24 Žlutice / Cajz, Vladimír, 1959-, Radoň, Miroslav, Rapprich, Vladislav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 (2006), s. 13-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Vulkanismus v okraji Doupovských hor - vulkanologická studie paleontologické lokality Dětaň / Cajz, Vladimír, Radoň, Miroslav, Rapprich, Vladislav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2006), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Vulkanismus v okraji Doupovských hor - vulkanologická studie paleontologické lokality Dětaň / Cajz, Vladimír, Radoň, M., Rapprich, V. -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2005, - (2006), s. 13-16
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Vulkanismus v pánvi / Martinec, Petr -- In: Geologie české části hornoslezské pánve. Odkrytá geologická mapa paleozoika české části hornoslezské pánve 1:100 000 -- ISBN 80-7212-011-5 -- s. 153-159
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vulkanismus v sokolovské pánvi a jeho vztah k tektonice a uhlotvorbě / Rojík, Petr -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 2 (2006), s. 12-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Vulkanite - Geologie, Rohstoff, Werkstoff (Variant.)
Vulkanity v jižním okolí Teplic / Krutský, Norbert -- In: Sborník abstraktů a exkurzní průvodce : 2. vulkanologický seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti : Teplice 4.-6.10.2010 -- ISBN 978-80-85321-58-6 -- s. 5-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Vulkanity Zbraslavského vrchu mezi Manětínem a Toužimí (11-42 Manětín) / Fediuk, František, 1929- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1994 -- ISSN 0514-8057 (1995), s. 48-50
Zdroj: ČGS (UNM)
Vulkanizm v Sokolovskom bassejne i jego otnošenije k tektonike i ugleobrazovaniju
Vulkanizmus na planétach / Jakeš, Petr, 1940-2005 -- In: Kozmos -- Roč. 20, č. 6 (1989), s. 199-204
Zdroj: ČGS (UNM)