Listování
od 

Vulkanogenní edafoidy západně od Malpaisillo (Nikaragua) / Havlíček, Pavel, Smolíková, Libuše -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 -- ISSN 0514-8057 (2001), s. 152-153
Zdroj: ČGS (UNM)
Vulkanogenní edaphoidy v okolí Leonu (Nikaragua) / Havlíček, Pavel, Smolíková, Libuše -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2000), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Vulkanogenní edaphoidy v okolí Leónu (Nikaragua) / Havlíček, Pavel, Smolíková, Libuše -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 (2000), s. 165-166
Zdroj: ČGS (UNM)
Vulkanogenní proplástek (tonstein) v hlavní sloji nýřanského souslojí (astur) na Plzeňsku / Drábková, Jana, Martinec, Petr, Pešek, Jiří, Sýkorová, Ivana -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 44, č. podzim (2011), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Vulkanogenní vývoj spodního kambria v rožmitálské kře a jeho zrudnění / Drozen, Jan, Röhlich, Pavel, Studničná, Blanka, Studničný, Ivan -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 61, č. 5 (1986), s. 265-272, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Vulkanoklastické uloženiny ve Valči, jižní svahy Doupovských hor / Hradecký, Petr -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2009), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Vulkanoklastika středního badenu ve vrtu OS-2 Hať u Hlučína (Slezsko) (15-41 Hlučín) / Nehyba, Slavomír -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 7 (2000), s. 69-72
Zdroj: ČGS (UNM)
Vulkanoklastika svrchních radnických vrstev mezi Lubnou a Novým Strašecím / Adamová, Marie, Stárková, Marcela -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 -- ISSN 0514-8057 -- Č. srpen (2008), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Vulkanoklastika v pavlovickém souvrství ždánické jednotky : 34-21 Hustopeče / Nehyba, Slavomír, Stráník, Zdeněk, 1931- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 12 (2005), s. 37-41
Zdroj: ČGS (UNM)
Vulkanoklastika v pavlovickém souvrství ždánické jednotky / Nehyba, Slavomír, Stráník, Zdeněk -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2004 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 12, č. 1 (2005), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Vulkanologické poznatky Františka Fialu o neovulkanitoch Kremnických vrchov / Lexa, Jaroslav -- In: Mineralia Slovaca. Geovestník -- ISSN 0369-2086 -- Roč. 36, č. 2 (2004), s. 18
Zdroj: ČGS (UNM)
Vulkanologické výzkumy v Doupovských horách (11-22 Kadaň) / Hradecký, Petr -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1992 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 39-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Vulkanologický ráj na Tenerife / Röhlich, Pavel -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 80, č. 8 (2001), s. 433
Zdroj: ČGS (UNM)
Vulkanologie okolí Jičína (03-43 Jičín) / Rapprich, Vladimír -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 -- ISSN 0514-8057 (2001), s. 103-104
Zdroj: ČGS (UNM)
Vulkanologie Podhorního vrchu (západní Čechy) / Cajz, Vladimír -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 37, č. 1 (1992), s. 63-64
Zdroj: ČGS (UNM)
Vulkanologische Untersuchungen des spätpaläozoischen pyroklastisch-kohärenten Gangsystems bei Burkersdorf im Osterzgebirge/Sachsen / Breitkreuz, Christopher, Lapp, Manuel, Winter, C. -- In: Schriftenreihe der Deutschen geologischen Gesellschaft -- ISSN 0936-7063 -- Nr. 34 (2004)
Zdroj: ČGS (UNM)
Vulkanoplutonická formace rožmitálské kry a výsledky její korelační analýzy (22-12 Březnice) / Fediuk, František, 1929- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1993 -- ISSN 0514-8057 (1994), s. 26-27
Zdroj: ČGS (UNM)
Vulkanosedimentární cykly a s nimi sdružená mineralizace na severovýchodě Českého masívu / Koverdynský, Bohdan, 1937- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 1, č. 12 (1994), s. 474-478
Zdroj: ČGS (UNM)
Vulkanosedimentární ložiska Fe rud na severní Moravě a ve Slezsku / Tomšík, Jan -- In: Geologie Moravy a Slezska -- ISBN 80-7028-050-6 -- s. 71-78
Zdroj: ČGS (UNM)
Vulkanostratigrafie a geochemie bazaltoidů Českého středohoří (02-23, 02-24, 02-32, 02-33, 02-34, 02-41, 02-42, 02-43) / Balogh, Kadosa, Cajz, Vladimír, Lang, Miloš, Ulrych, Jaromír -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 (2000), s. 180-182
Zdroj: ČGS (UNM)