Listování
od 

Vulkanologické poznatky Františka Fialu o neovulkanitoch Kremnických vrchov / Lexa, Jaroslav -- In: Mineralia Slovaca. Geovestník -- ISSN 0369-2086 -- Roč. 36, č. 2 (2004), s. 18
Zdroj: ČGS (UNM)
Vulkanologické výzkumy v Doupovských horách (11-22 Kadaň) / Hradecký, Petr -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1992 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 39-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Vulkanologický ráj na Tenerife / Röhlich, Pavel -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 80, č. 8 (2001), s. 433
Zdroj: ČGS (UNM)
Vulkanologie okolí Jičína (03-43 Jičín) / Rapprich, Vladimír -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 -- ISSN 0514-8057 (2001), s. 103-104
Zdroj: ČGS (UNM)
Vulkanologie Podhorního vrchu (západní Čechy) / Cajz, Vladimír -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 37, č. 1 (1992), s. 63-64
Zdroj: ČGS (UNM)
Vulkanologische Untersuchungen des spätpaläozoischen pyroklastisch-kohärenten Gangsystems bei Burkersdorf im Osterzgebirge/Sachsen / Breitkreuz, Christopher, Lapp, Manuel, Winter, C. -- In: Schriftenreihe der Deutschen geologischen Gesellschaft -- ISSN 0936-7063 -- Nr. 34 (2004)
Zdroj: ČGS (UNM)
Vulkanoplutonická formace rožmitálské kry a výsledky její korelační analýzy (22-12 Březnice) / Fediuk, František, 1929- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1993 -- ISSN 0514-8057 (1994), s. 26-27
Zdroj: ČGS (UNM)
Vulkanosedimentární cykly a s nimi sdružená mineralizace na severovýchodě Českého masívu / Koverdynský, Bohdan, 1937- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 1, č. 12 (1994), s. 474-478
Zdroj: ČGS (UNM)
Vulkanosedimentární ložiska Fe rud na severní Moravě a ve Slezsku / Tomšík, Jan -- In: Geologie Moravy a Slezska -- ISBN 80-7028-050-6 -- s. 71-78
Zdroj: ČGS (UNM)
Vulkanostratigrafie a geochemie bazaltoidů Českého středohoří (02-23, 02-24, 02-32, 02-33, 02-34, 02-41, 02-42, 02-43) / Balogh, Kadosa, Cajz, Vladimír, Lang, Miloš, Ulrych, Jaromír -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 (2000), s. 180-182
Zdroj: ČGS (UNM)
Vulkánova dielňa / Jakeš, Petr, 1940-2005 -- In: Kozmos -- Roč. 20, č. 6 (1989), s. 190-198
Zdroj: ČGS (UNM)
Vulkány a čediče Islandu a Sýrie a jejich význam pro petrugii / Kopecký, Lubomír, 1924- -- In: IV. konference o tavených horninách -- s. 141-147
Zdroj: ČGS (UNM)
Vulkány na Kamčatce : poloostrov s největším počtem sopek na světě / Svobodová, Jana -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 79, č. 5 (2000), s. 275-281
Zdroj: ČGS (UNM)
Vulkány na Kamčatce. Poloostrov s největším počtem sopek na světě / Svobodová, Jana -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 79, č. 5 (2000), s. 275-281
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Vulkány versus člověk / Holub, František V. -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 61, č. 3 (1982), s. 84-88
Zdroj: ČGS (UNM)
Vulnerability of geological environmental and ground water along the D1 highway (Czech Republic)
The vulnerability research of rocks and ground water along the oil pipeline Ingolstadt-Kralupy nad Vltavou - compilation and presentation in GIS (CD-ROM)
Vulnerable zones
Vyacheslavite, U4+(PO4)(OH).nH2O from the Cretaceous of northern Bohemia - the first occurrence in Czechoslovakia
Výběr metod použitelných k řešení provenience krystalinických exotik / Štelcl, Jindřich, jr. -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Purkynianae brunensis. Geologia -- Roč. 18, č. 7 (1988), s. 279-287
Zdroj: ČGS (UNM)