Listování
od 

Vulkanosedimentární cykly a s nimi sdružená mineralizace na severovýchodě Českého masívu / Koverdynský, Bohdan, 1937- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 1, č. 12 (1994), s. 474-478
Zdroj: ČGS (UNM)
Vulkanosedimentární ložiska Fe rud na severní Moravě a ve Slezsku / Tomšík, Jan -- In: Geologie Moravy a Slezska -- ISBN 80-7028-050-6 -- s. 71-78
Zdroj: ČGS (UNM)
Vulkanostratigrafie a geochemie bazaltoidů Českého středohoří (02-23, 02-24, 02-32, 02-33, 02-34, 02-41, 02-42, 02-43) / Balogh, Kadosa, Cajz, Vladimír, Lang, Miloš, Ulrych, Jaromír -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 (2000), s. 180-182
Zdroj: ČGS (UNM)
Vulkánova dielňa / Jakeš, Petr, 1940-2005 -- In: Kozmos -- Roč. 20, č. 6 (1989), s. 190-198
Zdroj: ČGS (UNM)
Vulkány a čediče Islandu a Sýrie a jejich význam pro petrugii / Kopecký, Lubomír, 1924- -- In: IV. konference o tavených horninách -- s. 141-147
Zdroj: ČGS (UNM)
Vulkány na Kamčatce : poloostrov s největším počtem sopek na světě / Svobodová, Jana -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 79, č. 5 (2000), s. 275-281
Zdroj: ČGS (UNM)
Vulkány na Kamčatce. Poloostrov s největším počtem sopek na světě / Svobodová, Jana -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 79, č. 5 (2000), s. 275-281
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Vulkány versus člověk / Holub, František V. -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 61, č. 3 (1982), s. 84-88
Zdroj: ČGS (UNM)
Vulnerability of geological environmental and ground water along the D1 highway (Czech Republic)
The vulnerability research of rocks and ground water along the oil pipeline Ingolstadt-Kralupy nad Vltavou - compilation and presentation in GIS (CD-ROM)
Vulnerable zones
Vyacheslavite, U4+(PO4)(OH).nH2O from the Cretaceous of northern Bohemia - the first occurrence in Czechoslovakia
Výběr metod použitelných k řešení provenience krystalinických exotik / Štelcl, Jindřich, jr. -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Purkynianae brunensis. Geologia -- Roč. 18, č. 7 (1988), s. 279-287
Zdroj: ČGS (UNM)
Výběr místa investiční akce a střety zájmů (z hlediska ŽP) / Schröfel, Jan -- In: 19.celostátní konference Zakládání staveb Brno 1991 -- s. 48-52
Zdroj: ČGS (UNM)
Výběr nejzajímavějších mineralogických lokalit "bazaltů" České republiky / Pauliš, Petr, 1956- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 21, č. 6 (2013), s. 490-509
Zdroj: ČGS (UNM)
Výběr stavenišť jaderně energetických staveb z hlediska geologických a inženýrsko-geologických průzkumů / Šimůnek, Pavel -- In: Inženýrské stavby -- Roč. 31, č. 9 (1983)
Zdroj: ČGS (UNM)
Výběr vhodných lokalit pro výstavbu mrazírenských skladů / Štěpánek, Petr, 1949-, Tajovský, Pavel -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 2 (1991), s. 33-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Výber z počítačovej metódy optimalizácie dobývania ložísk magnezitu / Čech, Jozef -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Matematické metody v geologii -- s. 228-234
Zdroj: ČGS (UNM)
Výběr zkušebních metod pro zjištění přilnavosti dvousložkových polyuretanových injektážních pryskyřic k povrchu hornin / Mikšík, Zdeněk, Souček, Kamil, Šimkovičová, Jarmila -- In: Documenta geonica 1999. The 4th Czech-Polish Conference about Carboniferous Sedimentology. The 2nd Czech-Polish Geomechanical Symposium -- s. 333-342
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Výběrová bibliografie dr. Stanislava Vrány