Listování
od 

Vyčisti a zmiz! Esej o morfologické a estetické úpravě opuštěných lomů a o pokušení být chytřejší než příroda / Cílek, Václav -- In: Zlatý Kůň. Sborník vydávaný k padesáti letům objevu a výzkumu Koněpruských jeskyní -- ISBN 80-85304-69-4 -- s. 111-116
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Vyčisti a zmiz! Esej o morfologické a estetické úpravě opuštěných lomů a o pokušení být chytřejší než příroda / Cílek, Václav, jr. -- In: Knihovna České speleologické společnosti -- Roč. 36 (2000), s. 111-116
Zdroj: ČGS (UNM)
Vyčlenění poloh neogenního uhlí v některých ropařských vrtech podle karotáže / Šelle, Milan -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 4 (1987), s. 493-515
Zdroj: ČGS (UNM)
Vyčlenění uhelných a uhelně prachovcových poloh ve svrchním karbonu v oblasti JV svahů Českého masívu podle karotáže / Šelle, Milan -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 4 (1986), s. 529-548
Zdroj: ČGS (UNM)
Vyčleňovanie súborov litologických typov a hodnovernosť inžinierskogeologickej mapy / Vojtaško, Ivan -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 20, č. 2 (1988), s. 97-108
Zdroj: ČGS (UNM)
Vydavatelská činnost / Gabriel, Miroslav -- In: Sedmdesát let geologické služby v Československu -- ISBN 80-075-009-X -- s. 67-71
Zdroj: ČGS (UNM)
Vydavatelství České geologické služby - okno do světa geologie / Fiferna, Patrik -- In: Sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- 91
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Vydavatelství České geologické služby - okno do světa geologie / Fiferna, Patrik -- In: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 978-80-87139-11-0 -- s. 23
Zdroj: ČGS (UNM)
Vyhľadávanie ložísk štrkopieskov na neúrodných pôdach / Tomšík, Július -- In: Stavivo -- ISSN 0029-0801 -- Roč. 61, č. 6 (1983), s. 255
Zdroj: ČGS (UNM)
Vyhľadávanie telies litotamniových vápencov vo Viedenskej panve pomocou seizmických atribútov / Ďurovič, Richard -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 115 (2008), s. 37-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Vyhĺadávanie zlatého zrudnenia v štiavnicko-hodrušskom rudnom rajóne / Mihoková, M., Ondris, Peter -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 24, č. 3-4 (1992), s. 334-335
Zdroj: ČGS (UNM)
Výhled těžby a úpravnictví surovin pro průmysl porcelánu v Československých keramických závodech / Šoffr, Václav -- In: Sklář a Keramik -- ISSN 0037-637X -- Roč. 37, č. 4 (1987), s. 122-123
Zdroj: ČGS (UNM)
Výhled využití podzemních zdrojů pitné vody na Ostravsku / Kyncl, Miroslav -- In: Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: sekce 3 - Geologie -- s. 14
Zdroj: ČGS (UNM)
Výhled základního výzkumu v hornictví v 8. pětiletce / Konečný, Petr, Šiška, Lubomír -- In: Hornická Ostrava '84. Sborník přednášek, II. díl -- s. 180-185
Zdroj: ČGS (UNM)
Vyhledávací průzkum Sn, W rud v hornoslavkovském revíru / Novák, Luboš -- In: Výběr Prací (Geoindustria) -- Č. 11 (1983), s. 13-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Vyhledávací průzkumný vrt Jablunkov-1 / Krejčí, Jaromír -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 1 (1987), s. 17-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Vyhledávací průzkumný vrt Slušovice-1 / Krejčí, Jaromír -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 3 (1989), s. 353-374
Zdroj: ČGS (UNM)
Vyhledávání a výběr lokalit pro umísťování skládek tuhých komunálních odpadů / Lochmann, Zdeněk -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 6 (1993), s. 172-173
Zdroj: ČGS (UNM)
Vyhledávání a vyhodnocování radioaktivní kontaminace v okolí uranových ložisek Hamr-Stráž / Kühn, Petr -- In: Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: sekce 5 - Životní prostředí a průmysl -- s. 7
Zdroj: ČGS (UNM)
Vyhledávání, průzkum a těžby ložisek uranových rud v Československu do roku 1945 / René, Miloš -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Příbramské báňské závody v dějinách hornictví -- s. 63-71
Zdroj: ČGS (UNM)