Listování
od 

Vybrané abiotické charakteristiky krajinně-ekologických segmentů Národního parku Podyjí / Cibulková, P., Demek, J., Havlíček, M., Kirchner, Karel, Škorpík, M. -- In: Thayensia -- ISSN 1212-3560 -- Roč. 7, č. 1 (2007), s. 55-73
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vybrané abiotické charakteristiky krajinně-ekologických segmentů Národního parku Podyjí / Cibulková, Petra, Demek, Jaromír, 1930-, Havlíček, Marek, Kirchner, Karel, 1951-, Škorpík, Martin -- In: Thayensia : sborník původních vědeckých prací z Podyjí -- ISSN 1212-3560 -- Roč. 7 (2007), s. 55-73
Zdroj: ČGS (UNM)
Vybrané analýzy morfostruktury severovýchodní části Rychlebských hor / Štěpančíková, Petra -- In: Geomorfologický sborník 4 -- ISBN 80-7040-763-8 -- s. 45-48
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Vybrané aspekty biotického potenciálu Ostravského regionu
Vybrané aspekty inovačního prostředí v regionech ČR. / Frantál, Bohumil, Klapka, Pavel, Kunc, J. -- In: Národohospodářský obzor -- Roč. 7, č. 3 (2007), s. 35-45
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vybrané aspekty kvality života Olomouce a blízkého zázemí / Fňukal, Miloš, Kladivo, Petr, Klapka, Pavel, Ptáček, Pavel, Szczyrba, Zdeněk, Toušek, Václav (2008)
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Vybrané aspekty malých měst ve venkovské krajině / Kallabová, Eva, Pokluda, František -- In: Venkovská krajina -- s. 57-61
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vybrané aspekty těžby nerostných surovin v České republice v letech 1990-2006, vlivy ekonomické transformace a environmentální důsledky
Vybrané aspekty vývoje krajiny (na příkladu katastru města Dolních Kounic) / Dvořák, Petr -- In: Geografické informácie . 9 -- S. 18-18
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vybrané chemicko-technologické vlastnosti černouhelných slojí západních Čech / Pašek, Josef -- In: Sborník V. uhelně geologické konference (28.-30. ledna 1986) -- s. 113-120
Zdroj: ČGS (UNM)
Vybrané geografické aspekty hornické činnosti v krajině Dubňan a okolí / Hofírková, Sylvie, Kirchner, Karel, Martinát, Stanislav -- In: Fyzickogeografický sborník 2. Kulturní krajina. Příspěvky z 21. výroční konference Fyzickogeografické sekce České geografické společnosti konané 16. a 17. února 2004 v Brně -- s. 74-78
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vybrané geologické lokality na listě 03-413 Semily / Prouza, Vladimír, Žáčková, Eliška -- In: Sborník Muzea Českého ráje -- Roč. 4 (2009), s. 99-105
Zdroj: ČGS (UNM)
Vybrané hydrogeologické problémy ochrany Petržalky / Oslanec, Jozef, Repka, Tomáš -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 16, č. 4 (1984), s. 381-382
Zdroj: ČGS (UNM)
Vybrané kapitoly z historie povodní a hydrologické služby na území ČR / Munzar, Jan, Ondráček, Stanislav -- In: Meteorologické zprávy -- Roč. 66, č. 3 (2013), s. 95-96
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vybrané kvartérní sesuvné události v Nikaragujské vysočině (střední Amerika) / Baldík, Vít, Baroň, Ivo, Havlíček, Pavel, Novotný, Roman -- In: 14. Kvartér, Brno, 27.11.2008, Sborník abstrakt -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Vybrané metodické přístupy k lokalizaci větrných elektráren v krajině / Frantál, Bohumil, Kallabová, Eva, Nováková, Eva -- In: Větrné elektrárny v Jihomoravském kraji -- S. 17-20
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vybrané metody morfostrukturní analýzy / Štěpančíková, Petra -- In: Metody geografického výzkumu, přehled abstraktů z konference -- S. 20
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Vybrané metody morfostrukturní analýzy / Štěpančíková, Petra -- In: Miscellanea Geographica Universitatis Bohemiae Occidentalis -- ISSN 1213-7901 -- -, č. 13 (2007), s. 59-66
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Vybrané metody sledování současných geomorfologických procesů / Hartvich, Filip -- In: Miscellanea Geographica Universitatis Bohemiae Occidentalis -- ISSN 1213-7901 -- Roč. 15, - (2007), s. 47-57
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Vybrané metody vyhodnocení nestandartních souborů geochemických dat / Podracký, Pavel -- In: Matematické a statistické metody v mineralogii -- s. 38-41
Zdroj: ČGS (UNM)