Listování
od 

Vybrané problémy metalogenetického vývoja Spišsko-gemerského rudohoria v súvislosti s novými geologickými údajmi / Varček, Cyril -- In: Geológia a surovinové zdroje kryštalinika. Geológia a suroviny Spišsko-gemerského rudohoria -- s. 166
Zdroj: ČGS (UNM)
Vybrané problémy nerostných surovin ve vztahu k novému hornímu zákonu / Šeděnka, Karel -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Surovinová základna v současných podmínkách -- s. 1-7
Zdroj: ČGS (UNM)
Vybrané problémy říční sítě v povodí Jihlavy / Brzák, Martin -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales (Časopis Moravského muzea, Vědy přírodní) -- ISSN 0521-2359 -- Roč. 81, č. 1-2 (1996), s. 109-120
Zdroj: ČGS (UNM)
Vybrané případy ohrožení železničních tratí nestabilitou svahů v Českém masívu / Košťák, Blahoslav, Rybář, Jan -- In: Geotechnical Problems of Long-time Structures -- s. 225-230
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Vybrané skarnové a sblížené metamorfogenní mineralizace / Litochleb, J., Šrein, Vladimír, Šreinová, B. -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 6, č. 6 (1998), s. 132-147
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Vybrané skranové a sblížemé metamorfogenní mineralizace Českého masivu / Litochleb, Jiří, Šrein, Vladimír, Šreinová, Blanka -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 6 (1998), s. 132-146
Zdroj: ČGS (UNM)
Vybrané stratigrafické problémy siluru a devonu Barrandienu z hlediska konodontové fauny / Slavík, Ladislav -- In: 2. sjezd České geologické společnosti. Sborník anstrakt a exkurzní průvodce -- s. 93-93
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Vybrané stratigrafické problémy siluru a devonu Barrandienu z hlediska konodontové fauny / Slavík, Ladislav, 1974- -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- s. 93
Zdroj: ČGS (UNM)
Vybrané územní souvislosti bydlení s příklady ze sídlištních struktur / Kallabová, Eva -- In: Geografický časopis -- ISSN 0016-7193 -- Roč. 56, č. 4 (2004), s. 337-350
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vybrané vlastnosti flotačních odpadů závodů RD Jeseník / Matouš, Karel -- In: Proceedings of the International Conference Environment and Mineral Processing. Part II, Mineral Processing -- s. 274-278
Zdroj: ČGS (UNM)
Vybrané výsledky geomorfologického výzkumu na Šumavě v letech 2005-2007
Vybrané výsledky mikrozoopaleontologického studia peruckých vrstev (cenoman) při jz. okraji Prahy (12-42 Praha) / Sviták, Ctirad -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 (2000), s. 77-78
Zdroj: ČGS (UNM)
Vybrané výsledky řešení projektu ČBÚ č.30/2003 "Analýza aplikací metod protiotřesové prevence v oblastech, kde vznikly otřesy a rozbor jejich účinnosti". / Konečný, Petr -- In: Sborník přednášek 1. konference o výzkumu a vývoji na Českém báňském úřadě -- s. 67-82
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vyceněné zuby Krušných hor -- In: Příroda -- ISSN 1211-3603 -- Č. 10 (2013), s. 68-71
Zdroj: ČGS (UNM)
Východiska a cíle pro formulování surovinové politiky státu v oblasti nerostných surovin / Nouza, Richard, Šedina, Miroslav -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 41, č. 6 (1993), s. 179-181
Zdroj: ČGS (UNM)
Východiská technickej politiky geologických podnikov na Slovensku / Mikláš, Vladimír -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 1 (1991), s. 12-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Východiska tvorby energetické politiky EU a ČR / Hüner, Tomáš -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 17, č. 2 (2010), s. 3-7
Zdroj: ČGS (UNM)
Východoslovenská neogénna panva, geologická stavba jej podložia a nádejnosť z hľadiska výskytu ropy a plynu / Rudinec, Rudolf -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 14, č. 5 (1982), s. 37-38
Zdroj: ČGS (UNM)
Východoslovenské obsidiány a jejich využití / Illášová, Ľudmila, Turnovec, Ivan, 1943- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 11 (2003), s. 150-152
Zdroj: ČGS (UNM)
Výchova a příprava odborníků v geologii / Hanzel, Vladimír, 1937-, Melioris, Ladislav, 1934- -- In: Poznatky čs. účastníků 28. mezinárodního geologického kongresu (MGK) -- s. 140-143
Zdroj: ČGS (UNM)