Listování
od 

Vyhledávání a výběr lokalit pro umísťování skládek tuhých komunálních odpadů / Lochmann, Zdeněk -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 6 (1993), s. 172-173
Zdroj: ČGS (UNM)
Vyhledávání a vyhodnocování radioaktivní kontaminace v okolí uranových ložisek Hamr-Stráž / Kühn, Petr -- In: Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: sekce 5 - Životní prostředí a průmysl -- s. 7
Zdroj: ČGS (UNM)
Vyhledávání, průzkum a těžby ložisek uranových rud v Československu do roku 1945 / René, Miloš -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Příbramské báňské závody v dějinách hornictví -- s. 63-71
Zdroj: ČGS (UNM)
Vyhledávání scheelitové mineralizace v okolí Brlohu západně od Písku / Havlíček, S., Páša, Jan, Pertold, Zdeněk, Pertoldová, Jaroslava -- In: Prognózy scheelitu (Au) -- s. 29-36
Zdroj: ČGS (UNM)
Vyhledávání skrytých ložisek samočinnými počítači / Veselý, Josef -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X
Zdroj: ČGS (UNM)
Vyhledávání středověkých důlních chodeb a hornoslavkovského zlomu telestezickou metodou / Andres, Evžen -- In: Sborník přednášek a materiálů k I.konferenci o hornické minulosti a budoucnosti regionu Slavkovského lesa -- s. 7-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Vyhledávání zdrojů podzemní vody v západní části moldanubika / Včíslová, Božena -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 1 (1990), s. 18-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Výhledy zdrojů energie / Herout, Vlastimil -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1981, č. 2 (1982), s. 203-208
Zdroj: ČGS (UNM)
Vyhodnocení analýz hornin a půd v oblasti malých povodí nad přehradou Vír na Svratce / Abraham, Miloš, Buriánek, David, Hanák, Jaromír, Müller, Pavel, Müllerová, Hana, Žáček, Miroslav -- In: Cambelové dni 2008 -- ISBN 978-80-223-2573-8 -- 4
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Vyhodnocení dlouhodobých a sezónních trendů na příkladech přirozeného vývoje chemického složení důlních vod po zatopení dolů. / Jež, Jiří, Kopřiva, Antonín, Zeman, Josef -- In: Zpracování a interpretace dat z průzkumných a sanačních prací -- ISBN 80-86832-06-6 -- 7
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Vyhodnocení environmentálních vlivů povrchové těžby postavené na analýze dat hyperspektrálního senzoru / Kopačková, Veronika, Mišurec, Jan -- In: Těžba a její dopady na životní prostředí, sborník konference, 2.-3.3. 2011, Strážnice -- ISBN 978-80-86832-57-9 -- 5
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Vyhodnocení fauny ze záchranného výzkumu na lokalitě Dolní Věstonice IIA (1999) (24-32 Brno) / Nývltová-Fišáková, Miriam -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 (2000), s. 140-143
Zdroj: ČGS (UNM)
Vyhodnocení fauny ze záchranného výzkumu na lokalitě Dolní Věstonice IIa (1999) / Nývltová Fišáková, Miriam (2000) -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISBN 80-7075-467-2
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Vyhodnocení geofyzikálních měření ve vrtech na ložisku uhlovodíků v oblasti Varadero-Cardenas, Cuba
Vyhodnocení geomechanických parametrů sedimentů na lokalitách Mostecké uhelné společnosti, a.s., právního nástupce / Bejšovcová, Ingrid, Sobotková, Eva -- In: Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB TU Ostrava, Czech Republic; Part II -- ISBN 80-248-0492-1 -- s. 677-685
Zdroj: ČGS (UNM)
Vyhodnocení hydrogramu povodně ze srpna 2002 ve stanici Koterov na Úslavě pomocí srážkoodtokového modelu / Šercl, Petr, 1964- -- In: VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace -- ISSN 0322-8916 -- Roč. 46, č. 3 (2004), s. 3-5
Zdroj: ČGS (UNM)
Vyhodnocení koncentrací prvků v elektrárenských popílcích / Eichler, František, Kühn, Petr, Sulovský, Petr -- In: Matematické a statistické metody v mineralogii -- s. 57-60
Zdroj: ČGS (UNM)
Vyhodnocení kruhových analýz vzorků zlatonosných rud / Mestek, Oto, Peták, Petr, Suchánek, Miloslav -- In: Rudy -- ISSN 0322-8916 -- Roč. 46, č. 1 (2004), s. 2-5
Zdroj: ČGS (UNM)
Vyhodnocení mikroposunů na tektonických poruchách registrovaných prostorovými měřidly TM71 v bedřichovském tunelu / Košťák, Blahoslav, Stemberk, Josef -- In: Studium dynamiky puklinové sítě granitoidů ve vodárenském tunelu Bedřichov v Jizerských horách -- S. 122-131
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH