Listování
od 

Vyhodnocení nálezů fauny na lokalitách Dolní Věstonice II, IIa, IIb, III / Nývltová-Fišáková, Miriam -- In: Památky archeologické -- ISSN 0031-0506 -- Roč. 92 (2001), s. 124-152
Zdroj: ČGS (UNM)
Vyhodnocení nálezů fauny na lokalitách Dolní Věstonice II, IIa, IIb, III. / Nývltová Fišáková, Miriam -- In: Památky Archeologické -- ISSN 0031-0506 -- Roč. 92, č. 1 (2001), 29
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Vyhodnocení parametrů důlních otřesů odvozených z pozorování in-situ / Holub, Karel, Petroš, V. -- In: Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century. 2 -- s. 547-554
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vyhodnocení péče o rašeliniště v CHKO Labské pískovce a NP České Švýcarsko / Bauer, Petr -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 57, č. 8 (2002), s. 249-251
Zdroj: ČGS (UNM)
Vyhodnocení puklinatosti hornin vrtu Dambořice-1 / Jandová, Božena -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 1 (1989), s. 65-67
Zdroj: ČGS (UNM)
Vyhodnocení současného stavu a návrh na zdokonalení metodiky čerpacích zkoušek / Sameš, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1988 (1990), s. 72-73
Zdroj: ČGS (UNM)
Vyhodnocení stavu porušení pomocí maker v ANSYSu 4.4 A / Sochor, Tomáš -- In: 1. ANSYS Users'Meeting -- s. 73-78
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vyhodnocení svahových deformací v modelových územích České republiky / Cibulková, Petra, Demek, Jaromír, 1930-, Havlíček, Marek, Kutálek, Stanislav, Mackovčin, Peter, Ochman, Josef, Šváb, Tomáš -- In: Geomorfologické výzkumy v roce 2006 -- ISBN 80-244-1542-9 -- s. 167-172
Zdroj: ČGS (UNM)
Vyhodnocení tektoniky na vrtném jádře / Moupic, Zdeněk -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 2 (1988), s. 54-56
Zdroj: ČGS (UNM)
Vyhodnocení vlivu povrchové težby v Sokolovské pánvi pomocí multispektrálních dat / Kopačková, Veronika, Rambousek, Petr -- In: 15. konference GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR -- ISBN 80-239-7435-1 -- 6
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Vyhodnocení výškových změn v poklesové kotlině u Karviné / Doležalová, Hana, Kajzar, Vlastimil, Souček, Kamil, Staš, Lubomír -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 8, č. 2 (2008), s. 21-27
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vyhodnocení vzájemných korelačních vztahů mezi uhelnými charakteristikami a technologickými a texturními parametry koksů / Klika, Z., Kožušníková, Alena, Serenčíšová, J., Vontorová, J. -- In: 9. česko - polská konference Geologie uhelných pánví -- S. 141-146
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vyhodnocení zásob Au-Ag rud na ložisku Kremnica-Šturec metodou prostorového (příp. i časového) modelování / Němec, Václav, Štubňa, Slavomír -- In: Rudy -- Roč. 34, č. 11 (1986), s. 330-333
Zdroj: ČGS (UNM)
Vyhodnocování RTG-difraktogramů pomocí RTG a příprava dat pro statistické zpracování / Zalabák, Petr -- In: Matematické a statistické metody v mineralogii -- s. 66-70
Zdroj: ČGS (UNM)
Výhodnost uhlí jako domácí strategické suroviny pro pokrytí energetické potřeby státu - ekonomický a sociální efekt / Pěgřímek, Rastislav, 1931- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 13, č. 2 (2006), s. 40-41
Zdroj: ČGS (UNM)
Vyhodnotenie strednodobých európskych povodňových predpovedí v období marec - apríl 2006. Povodeň na rieke Morave
Vyhořelé jaderné palivo (SNF) a imobilizace radionuklidů ve struktuře uranylových fází vznikajících při jeho hydratačně-oxidačním zvětrávání v laboratoři a v přírodních podmínkách / Čejka, Jiří -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 10 (2002), s. 95-120
Zdroj: ČGS (UNM)
Vyhořívání organických látek z keramiky obohacené síranem hlinito amonným / Stoklasa, Jaroslav -- In: Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky -- s. 162-165
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Vyjadrujú hodnoty tlakového gradientu tlakové anomálie? / Fendek, Marián -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 37, č. 1 (1992), s. 31-42
Zdroj: ČGS (UNM)
Vyjádření k ohlasu na článek "Poznámky k příčinám poruch staveb v centru Kladna" / Zámek, Jiří -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 5, č. 2 (2002), s. 16-17
Zdroj: ČGS (UNM)