Listování
od 

Vyhodnocení vzájemných korelačních vztahů mezi uhelnými charakteristikami a technologickými a texturními parametry koksů / Klika, Z., Kožušníková, Alena, Serenčíšová, J., Vontorová, J. -- In: 9. česko - polská konference Geologie uhelných pánví -- S. 141-146
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vyhodnocení zásob Au-Ag rud na ložisku Kremnica-Šturec metodou prostorového (příp. i časového) modelování / Němec, Václav, Štubňa, Slavomír -- In: Rudy -- Roč. 34, č. 11 (1986), s. 330-333
Zdroj: ČGS (UNM)
Vyhodnocování RTG-difraktogramů pomocí RTG a příprava dat pro statistické zpracování / Zalabák, Petr -- In: Matematické a statistické metody v mineralogii -- s. 66-70
Zdroj: ČGS (UNM)
Výhodnost uhlí jako domácí strategické suroviny pro pokrytí energetické potřeby státu - ekonomický a sociální efekt / Pěgřímek, Rastislav, 1931- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 13, č. 2 (2006), s. 40-41
Zdroj: ČGS (UNM)
Vyhodnotenie strednodobých európskych povodňových predpovedí v období marec - apríl 2006. Povodeň na rieke Morave
Vyhořelé jaderné palivo (SNF) a imobilizace radionuklidů ve struktuře uranylových fází vznikajících při jeho hydratačně-oxidačním zvětrávání v laboratoři a v přírodních podmínkách / Čejka, Jiří -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 10 (2002), s. 95-120
Zdroj: ČGS (UNM)
Vyhořívání organických látek z keramiky obohacené síranem hlinito amonným / Stoklasa, Jaroslav -- In: Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky -- s. 162-165
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Vyjadrujú hodnoty tlakového gradientu tlakové anomálie? / Fendek, Marián -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 37, č. 1 (1992), s. 31-42
Zdroj: ČGS (UNM)
Vyjádření k ohlasu na článek "Poznámky k příčinám poruch staveb v centru Kladna" / Zámek, Jiří -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 5, č. 2 (2002), s. 16-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Vyjádření závislosti hustoty fáze na koncentraci komponenty pro potřeby modelování proudění podzemní vody
Výjimečně vhodná jaderná energetika / Petáková, Zdeňka -- In: Lidové noviny -- Č. 17.6.2008 (2008)
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Vykácej alej a budou se ti zdát jiné sny / Cílek, Václav -- In: KROK -- Roč. 6, č. 1 (2009), s. 20-23
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Výkonové charakteristiky počítačů IBM RISC System/6000 při vědeckotechnických výpočtech / Grygárek, P., Jakl, Ondřej -- In: Moderní matematické metody v inženýrství. Sborník z 8. semináře -- s. 45-49
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vykročme cestou Karla IV., Otce vlasti, z rozcestí prognóz / Doškář, Zdeněk -- In: Rudy -- Roč. 38, č. 4 (1991), s. 71-75
Zdroj: ČGS (UNM)
Vykroužené dutiny Českého ráje: jak a kdy vznikaly? / Bruthans, J., Churáčková, Z., Jenč, P., Schweigstillová, Jana -- In: Speleofórum -- ISSN 1211-8397 -- Roč. 28, - (2009), s. 101-105
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Výlet do dob dávno minulých / Cílek, Václav -- In: Lázně Bohdaneč -- ISBN 80-86098-05-2 -- s. 26-46
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Vyliatky zubov mastodonta druhu Mammut borsoni (Hays, 1834)v drevníckom travertíne pri Spišskom Podhradí / Holec, Peter -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 24, č. 5-6 (1992), s. 467-469
Zdroj: ČGS (UNM)
Vyluhování odpadů z metalurgie olova v organických roztocích o vysoké molekulové hmotnosti
Vyluhovatelnost rtuti z kontaminovaných materiálů / Münsterová, Martina, Pavlíček, Vladimír, Rapošová, Katarína, Štefanidesová, Vlasta -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 51, č. 2 (2005), s. 89-116
Zdroj: ČGS (UNM)
Vyluhovatelnost vybraných stopových prvků v hnědém uhlí a produktech jeho spalování