Listování
od 

Vykroužené dutiny Českého ráje: jak a kdy vznikaly? / Bruthans, J., Churáčková, Z., Jenč, P., Schweigstillová, Jana -- In: Speleofórum -- ISSN 1211-8397 -- Roč. 28, - (2009), s. 101-105
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Výlet do dob dávno minulých / Cílek, Václav -- In: Lázně Bohdaneč -- ISBN 80-86098-05-2 -- s. 26-46
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Vyliatky zubov mastodonta druhu Mammut borsoni (Hays, 1834)v drevníckom travertíne pri Spišskom Podhradí / Holec, Peter -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 24, č. 5-6 (1992), s. 467-469
Zdroj: ČGS (UNM)
Vyluhování odpadů z metalurgie olova v organických roztocích o vysoké molekulové hmotnosti
Vyluhovatelnost rtuti z kontaminovaných materiálů / Münsterová, Martina, Pavlíček, Vladimír, Rapošová, Katarína, Štefanidesová, Vlasta -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 51, č. 2 (2005), s. 89-116
Zdroj: ČGS (UNM)
Vyluhovatelnost vybraných stopových prvků v hnědém uhlí a produktech jeho spalování
Vymedzenie mladopaleozoických metasedimentov v kryštaliniku krakľovského pásma veporíd (Horehronské Podolie) / Miko, Oto, Planderová, Eva, Vozáková, Anna -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 82 (1985), s. 77-88, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Vymetené údolí / Pilous, Vlastimil -- In: Krkonoše Jizerské hory -- ISSN 0323-0694 -- Č. 9 (2013), s. 16
Zdroj: ČGS (UNM)
Vymezení a typologie postindustriální krajiny Česka / Klimánek, M., Kolejka, Jaromír -- In: Geografie. Sborník české geografické společnosti -- ISSN 1212-0014 -- Roč. 117, č. 3 (2012), s. 289-307
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vymezení brtnické žuly v lužickém plutonu (02-22 Varnsdorf) / Eckhardt, Pavel, Eckhardtová, Šárka -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 26
Zdroj: ČGS (UNM)
Vymezení brtnické žuly v lužickém plutonu. Delimitation of Brtníky granite in Lužice Pluton / Eckhardt, P., Eckhardtová, Šárka -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1997), s. 26
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Vymezení dvou tektonicky aktivních vulkanických zón ve střední části Jeseníků a jejich ložiskový význam / Koverdynský, Bohdan, 1937- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 2 (1986), s. 36-38
Zdroj: ČGS (UNM)
Vymezení rozsahu zemin nevhodných pro ukladání do tělesa výsypky Pastviny-Týn / Žďárský, Jan -- In: Zpravodaj SHD -- ISSN 0323-0368 -- Č. 3 (1992), s. 42-49
Zdroj: ČGS (UNM)
Vymírání fauny v pleistocenní Austrálii : mohl za to člověk? / Heneberg, Petr, 1980- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 87, č. 1 (2008), s. 15-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Vymírání velkých savců na sklonku pleistocénu / Ložek, Vojen -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 71, č. 7 (1992), s. 372-372
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Vymírání velkých savců na sklonku pleistocénu / Ložek, Vojen -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 71, č. 7 (1992), s. 372
Zdroj: ČGS (UNM)
Výmoly pod skluzem v úzkém údolí / Dobr, Jan, Libý, Josef, Nachtmann, Tomáš -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 40, č. 11 (1990), s. 457-462
Zdroj: ČGS (UNM)
Vymřeli dinosauři kvůli asteroidům? / Březinová, Drahomíra -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 25, č. 5 (1983), s. 152-153
Zdroj: ČGS (UNM)
Vymření veledaňků a mamutů v Evropě / Robovský, Jan, 1980- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 84, č. 11 (2005), s. 636-637
Zdroj: ČGS (UNM)
Výpal a hydratace dolomitického vápna / Bláha, Jindřich, Jedlička, Josef -- In: Sborník Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Řada L -- Roč. 1985, č. 13 (1986), s. 75-90
Zdroj: ČGS (UNM)