Listování
od 

Vyplňovanie priestoru štvorstenami / Kolcun, Alexej -- In: Konference o geometrii a grafice /29./ Sborík příspěvků -- S. 1-7
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Výpočet a prezentace ploch v geologii / Dressler, M. -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 40, č. 4 (1995), s. 317-323
Zdroj: ČGS (UNM)
Výpočet denního chodu gravimetru pomocí splajnu / Zabadal, Stanislav -- In: Problémy současné gravimetrie - Sborník referátů z celostátního semináře konaného ve dnech 3.-7.10 1988 v Liblicích -- s. 167-170
Zdroj: ČGS (UNM)
Výpočet hydraulických parametrů a zásob podzemní vody na samočinném počítači Minsk 22 / Mašek, František -- In: V. hydrogeologická konference : sborník referátů : Gottwaldov 1970 -- s. 38-55
Zdroj: ČGS (UNM)
Výpočet mechanických vlastností zemín pomocou regresných funkcií / Hulman, Rudolf -- In: Inženýrské stavby -- Roč. 34, č. 6 (1986), s. 303-306
Zdroj: ČGS (UNM)
Výpočet mezních charakteristik zdroje potenciálních polí / Peška, Pavel -- In: Problémy současné gravimetrie - Sborník referátů z celostátního semináře konaného ve dnech 3.-7.10 1988 v Liblicích -- s. 110-118
Zdroj: ČGS (UNM)
Výpočet mikroklimatických podmínek v separátně větraných důlních dílech programem "Separát" / Chura, Jan, Michalec, Zdeněk, Zotyka, Václav -- In: Uhlí, rudy, geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 56, č. 2 (2008), s. 15-20
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Výpočet napětí generovaných topografií terénu a hustotními nehomogenitami na profilu KP III (Zakopane - Salgótarján) / Hübner, Miloš, Trešl, Jiří, 1947-2011, Vyskočil, Vincenc, 1929- -- In: Výzkum hlubinné geologické stavby Československa : sborník referátů ze semináře konaného ve dnech 2. - 5.5. 1988, Dům vědeckých pracovníků SAV, Smolenice -- s. 65-71
Zdroj: ČGS (UNM)
Výpočet odvozených polí z gravimetrických měření - obecné řešení
Výpočet pevnosti horninového masívu metodou analýzy systémů puklin / Vacek, Jaroslav -- In: Rudy -- Roč. 35, č. 1 (1987), s. 5-7
Zdroj: ČGS (UNM)
Výpočet prostorového rozložení rychlostí seismických vln v hornině / Baratoux, Lenka, Machek, Matěj, Špaček, Petr, Ulrich, Stanislav -- In: Československý časopis pro fyziku -- ISSN 0009-0700 -- Roč. 54, č. 4 (2004), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Výpočet prostorového rozložení rychlostí seismických vln v hornině / Baratoux, L., Machek, Matěj, Špaček, Petr, Ulrich, Stanislav -- In: Československý časopis pro fyziku -- ISSN 0009-0700 -- Roč. 54, č. 4 (2004), s. 233-235
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Výpočet prostorového rozložení rychlostí seismických vln v hornině / Baratoux, Lenka, Machek, Matěj, Špaček, Petr, Ulrich, Stanislav -- In: Československý časopis pro fyziku -- ISSN 0009-0700 -- Roč. 54, č. 4 (2004), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Výpočet převýšení kvazigeoidu astronomicko-gravimetrickou nivelací na počítači. Rozbor přesnosti výsledků / Dušátko, Drahomír, Pick, Miloš, Ugorný, Jiří -- In: Problémy současné gravimetrie - Sborník referátů z celostátního semináře konaného ve dnech 3.-7.10 1988 v Liblicích -- s. 36-41
Zdroj: ČGS (UNM)
Výpočet sedání podloží násypu na dálnici D2 u Lanžhota / Nešvara, Jaromír, Velek, Karel -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 25, č. 2 (1983), s. 40-42
Zdroj: ČGS (UNM)
Výpočet sedání s uvažováním hloubky založení / Štěpánek, Zdeněk -- In: 4. geotechnické sympozium -- s. 221-226
Zdroj: ČGS (UNM)
Výpočet skutečného složení tuhých paliv - Část 1. Vlastnosti a chování popelovin / Straka, František -- In: Uhlí -- Roč. 37, č. 4 (1989), s. 171-174
Zdroj: ČGS (UNM)
Výpočet skutečného složení tuhých paliv. - Část 2. Výpočet skutečného složení bezvodných popelovin / Straka, František -- In: Uhlí -- Roč. 37, č. 5 (1989), s. 231-233
Zdroj: ČGS (UNM)
Výpočet skutečného složení tuhých paliv. - Část 3. Výpočet obsahu hydrátové vody popelovin / Straka, František -- In: Uhlí -- Roč. 37, č. 6 (1989), s. 268-273
Zdroj: ČGS (UNM)
Výpočet součinitele přenosu K ze záznamů trhacích prací z lomu Kotouč-Štramberk / Kunčický, David -- In: Výsledky nových studií v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. 2 -- s. 241-247
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG