Listování
od 

Vysokoteplotní adsorpce HCI z plynných směsí na uměle připravených sorbentech / Balíček, P., Bradáčová, K., Koza, V., Machač, P., Přibyl, Oldřich -- In: Aprochem 2009 -- S. 250-254
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Vysokoteplotní až ultravyokoteplotní metamorfoza spojená s polyfázovou ultrapotasickou intruzí:granáticko-silimanit-cordieritické kingigity a granát ortopyroxenické migmatitu z východní části moldanubika (český masív)
Vysokoteplotní rtg-difraktometrie jako nástroj vizualizace výpalu slínku a vápna / Všianský, Dalibor (2009)
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Vysokoteplotní tavení ve smykových zónách Blanského lesa / Kozielová, Erika, Rajlich, Petr, 1944- -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 48 (2008), s. 44
Zdroj: ČGS (UNM)
Vysokotermálne postmagmatické premeny granitoidných hornín Suchého, Malej Magury a Považského Inovca / Petrík, Igor -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 18, č. 5 (1986), s. 463-464
Zdroj: ČGS (UNM)
Vysokotlaká adsorpce CO2 a CH4 na uhlí z hornoslezské pánve / Přibyl, Oldřich -- In: Documenta geonica 2013 -- S. 135-139
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Vysokotlaká metabazika z kutnohorského krystalinika: geologická pozice a petrologie exotických litologií podél členitého okraje moldanubika, Český masiv.
Vysokotlaká-nízkoteplotní metamorfóza v metapelitech krkonošsko-jizerského komplexu (Západní Sudety, Český Masív) / Jeřábek, Petr, Konopásek, Jiří, Žáčková, Eliška -- In: Spoločný geologický kongres Českej a Slovenskej geologickej spoločnosti. Zborník abstraktov a exkurzný sprievodca -- ISBN 978-80-89343-24-9 -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Vysokotlaké horniny saxothuringika / Klápová, Helena -- In: Bulletin České geologické společnosti -- Roč. 1, č. 1-2 (1993), s. 10
Zdroj: ČGS (UNM)
Vysokotlaké tavení a jeho vztah ke granulitové metamorfóze na příkladu "gföhlského příkrovu" v kutnohorském krystaliniku / Faryad, Shah Wali, Konopásek, Jiří, Nahodilová, Radmila, Pertoldová, Jaroslava, Štědrá, Veronika -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- s. 74
Zdroj: ČGS (UNM)
Vysokotlaké tavení a jeho vztah ke granulitové metamorfóze na příkladu 'Gföhlského příkrovu'v Kutnohorském krystaliniku / Faryad, Shah, Konopásek, Jiří, Nahodilová, Radmila, Pertoldová, Jaroslava, Štědrá, Veronika -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005: sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-635-5 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Vysokotlaký vodní paprsek v kamenoprůmyslu a stavebnictví. Seminář / Ústav geoniky AV ČR -- In: Vysokotlaký vodní paprsek v kamenoprůmyslu a stavebnictví. Sborník ze semináře -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 21, č. 3 (1989), s. 251-258
Zdroj: ČGS (UNM)
Vysoký hrad - nejvýše položené důlní dílo Krkonoš / Kunert, Miloslav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 4, č. 3 (1996)
Zdroj: ČGS (UNM)
Vysoký hrad - the highest altitude of mine workings in Krkonoše Mts
Výstava "90 rokov múzejníctva v Banskej Štiavnici" / Herčko, Ivan -- In: Rudy -- Roč. 39, č. 3 (1991), s. 63
Zdroj: ČGS (UNM)
Výstava "Kámen ze všech pohledů" v Muzeu Mladoboleslavska / Fišera, Milan, 1937- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 13 (2005), s. 258-259
Zdroj: ČGS (UNM)
Výstava "Kameny z okolí i z dálek" v Čelákovicích / Fišera, Milan, 1937- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 13 (2005), s. 260
Zdroj: ČGS (UNM)
Výstava Kašpara M. Sternberga v Národním muzeu v Praze 1998 / Majer, Jiří -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 28 -- ISSN 0139-7931 -- Roč. 162 (1999), s. 91-92
Zdroj: ČGS (UNM)
Výstava Magma '96 / Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 71, č. 2 (1996), s. 150
Zdroj: ČGS (UNM)