Listování
od 

Vysokotlaké tavení a jeho vztah ke granulitové metamorfóze na příkladu "gföhlského příkrovu" v kutnohorském krystaliniku / Faryad, Shah Wali, Konopásek, Jiří, Nahodilová, Radmila, Pertoldová, Jaroslava, Štědrá, Veronika -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- s. 74
Zdroj: ČGS (UNM)
Vysokotlaké tavení a jeho vztah ke granulitové metamorfóze na příkladu 'Gföhlského příkrovu'v Kutnohorském krystaliniku / Faryad, Shah, Konopásek, Jiří, Nahodilová, Radmila, Pertoldová, Jaroslava, Štědrá, Veronika -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005: sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-635-5 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Vysokotlaký vodní paprsek v kamenoprůmyslu a stavebnictví. Seminář / Ústav geoniky AV ČR -- In: Vysokotlaký vodní paprsek v kamenoprůmyslu a stavebnictví. Sborník ze semináře -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 21, č. 3 (1989), s. 251-258
Zdroj: ČGS (UNM)
Vysoký hrad - nejvýše položené důlní dílo Krkonoš / Kunert, Miloslav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 4, č. 3 (1996)
Zdroj: ČGS (UNM)
Vysoký hrad - the highest altitude of mine workings in Krkonoše Mts
Výstava "90 rokov múzejníctva v Banskej Štiavnici" / Herčko, Ivan -- In: Rudy -- Roč. 39, č. 3 (1991), s. 63
Zdroj: ČGS (UNM)
Výstava "Kámen ze všech pohledů" v Muzeu Mladoboleslavska / Fišera, Milan, 1937- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 13 (2005), s. 258-259
Zdroj: ČGS (UNM)
Výstava "Kameny z okolí i z dálek" v Čelákovicích / Fišera, Milan, 1937- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 13 (2005), s. 260
Zdroj: ČGS (UNM)
Výstava Kašpara M. Sternberga v Národním muzeu v Praze 1998 / Majer, Jiří -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 28 -- ISSN 0139-7931 -- Roč. 162 (1999), s. 91-92
Zdroj: ČGS (UNM)
Výstava Magma '96 / Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 71, č. 2 (1996), s. 150
Zdroj: ČGS (UNM)
Výstava Meteority, Země a my v Národním muzeu v Praze / Bukovanská, Marcela, Jakeš, Petr, 1940-2005, Šolc, Martin -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 2 (1994), s. 19-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Výstava "Poselství meteoritů" v Národním muzeu / Bukovanská, Marcela -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 11 (2003), s. 12-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Výstava "Spolupráce slovenských a českých jeskyňářů při výzkumu podzemí" / Jančaříková, Irena -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 29 (2003), s. 51
Zdroj: ČGS (UNM)
Výstava "Šutrařská cesta z Brna do Rožné" / Bohatý, Martin -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 22, č. 1 (2014), s. 84-87
Zdroj: ČGS (UNM)
Výstava"Drahé kameny" v Radostné pod Kozákovem / Turnovec, Ivan, 1943- -- In: Šperkařství -- Roč. 14, č. 1 (1984), s. 57-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Výstavba bane Gbely / Kotek, Jaroslav, Novák, Václav, 1945-, Silla, Jozef -- In: Uhlí -- Roč. 34, č. 6 (1986), s. 260-263
Zdroj: ČGS (UNM)
Výstavba distribučního centra D1 Logistic park Zděbrady West z pohledu inženýrské geologie a geotechniky / Novotný, Jan, Štorek, David -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 4, č. 1 (2001), s. 7-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Výstavba dolu Slaný / Gaďo, Michal -- In: Uhlí -- Roč. 30, č. 10 (1982), s. 403-407
Zdroj: ČGS (UNM)
Výstavba lomu Vršany a nové pohledy na využití uhlí / Mařík, Josef -- In: Uhlí -- Roč. 34, č. 11 (1986), s. 465-469
Zdroj: ČGS (UNM)