Listování
od 

Využi freonů a tritia pro určení zastoupení recentních vod kontaminovaných dusičnany v české křídové pánvi / Bruthans, Jiří, Kadlecová, R. (2005) -- In: 12. národní hydrogeologický kongres -- ISBN 80-903635-0-4
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Využijeme ložisko Zlaté Hory-západ racionálně? / Pavlík, Roman -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 11 (1989), s. 341-342
Zdroj: ČGS (UNM)
Využijeme těžké minerály z ložisek písků? / Procházka, Jiří -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 4 (1991), s. 100-103
Zdroj: ČGS (UNM)
Využiteľné množstvá krasovo-puklinových vôd v Domažnickej doline / Drahoš, Miroslav, Šalaga, Ivan, Šalagová, Viera -- In: Puklinové a puklinovo-krasové vody a problémy ich ochrany : zborník referátov z VIII. celoštátnej hydrogeologickej konferencie 6.-8. júna 1984 - Račkova dolina -- s. 137-145
Zdroj: ČGS (UNM)
Využitelnost černouhelných kalů / Neuwirth, Alois -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Odkaliště -- s. 98-109
Zdroj: ČGS (UNM)
Využitelnost satelitní radarové interferometrie pro geomorfologický výzkum na příkladu poddolovaného území Karvinska / Kadlečík, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 46, Prosinec (2013), s. 305-308
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Využití 3D modelování při exploataci hlubinných ložisek / Ostrezy, Josef -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 46, č. 3 (2000), s. 45-50
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití 15N a 18O izotopů při studiu napájení a šíření dusičnanové kontaminace na vybraných vodních zdrojích v povodí Labe / Bůzek, František, Čejková, Bohuslava, Čurda, Stanislav, Herrman, Zdeněk, Jačková, Ivana, Kadlecová, Renata, Milický, Martin, Válková, Ivana -- In: Přehled výsledků projektu Labe IV 2003-2005 -- ISBN 80-02-01875-3
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Využití 15N a 18O izotopů při studiu napájení a šíření dusičnanové kontaminace na vybraných vodních zdrojích v povodí Labe / Bůzek, František, Čejková, Bohuslava, Hermann, Zdeněk, Jačková, Ivana, Kadlecová, Renáta, Válková, Ivana -- In: Projekt Labe IV : 2003-2006 -- ISBN 80-85900-67-X -- s. 40-47, 61-63
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití akcesorických minerálů ke klasifikaci granitů z podloží sokolovské pánve / Breiter, Karel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 -- ISSN 0514-8057 -- Č. srpen (2008), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Využití amfibolického dioritu brněnského masívu v pravěku jižní Moravy / Kuča, Martin, Přichystal, Antonín, Vokáč, Milan -- In: Otázky neolitu a eneolitu našich zemí -- ISBN 80-88709-83-0 -- 9
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Využití bakterií k rozkladu uhelné hmoty a tvorbě metanu / Prokop, Pavel, 1945- -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 3 (2007), s. 28-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití bentonitů pro ochranu životního prostředí / Duchek, Petr, Engelthaler, Zdeněk, Menkyna, Rudolf -- In: Sklář a Keramik -- ISSN 0037-637X -- Roč. 36, č. 7 (1986), s. 202-204
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití bezvýlomové trhací práce při protiotřesové prevenci v geomechanicky obtížných oblastech závodu Lazy v Orlové / Chlebík, Jiří, Palla, Lubomír, Schellong, Lubomír -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 48, č. 2 (2002), s. 87-97
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití brownfields pro rozvoj solární energetiky na úzení České republiky (aktuální stav z pohledu investorů) / Dvořák, Petr, Klusáček, Petr, Martinát, Stanislav -- In: XVI. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků -- S. 264-271
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Využití centrifugy při geotechnickém průzkumu pro zakládání na výsypkách / Najser, Jan -- In: Zakládání staveb - Foundations - Grundbau 2007 -- ISBN 978-80-7204-544-0 -- 6
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: UK, PřF
Využití centrifugy při geotechnickém průzkumu pro zakládání na výsypkách / Najser, Jan -- In: All for power -- ISSN 1802-8535 -- Roč. 2, č. 2 (2008), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Využití chemického složení granátu při studiu recentních fluviálních sedimentů - možnosti a omezení / Buriánek, D., Lisá, Lenka -- In: 10. KVARTÉR. Sborník abstraktů -- s. 8
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Využití chemismu detritických granátů pro určení provenience a litostratigrafii kulmu Drahanské vrchoviny / Čopjaková, Renata, Otava, Jiří, Sulovský, Petr -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 33, č. 5 (2001), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Využití chemismu detritických granátů pro určení provenience a litostratigrafii kulmu Drahanské vrchoviny / Čopjaková, Renata, Otava, Jiří, 1950-, Sulovský, Petr, 1952- -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 33, č. 5 (2001), s. 509-511
Zdroj: ČGS (UNM)