Listování
od 

Využití akcesorických minerálů ke klasifikaci granitů z podloží sokolovské pánve / Breiter, Karel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 -- ISSN 0514-8057 -- Č. srpen (2008), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Využití amfibolického dioritu brněnského masívu v pravěku jižní Moravy / Kuča, Martin, Přichystal, Antonín, Vokáč, Milan -- In: Otázky neolitu a eneolitu našich zemí -- ISBN 80-88709-83-0 -- 9
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Využití bakterií k rozkladu uhelné hmoty a tvorbě metanu / Prokop, Pavel, 1945- -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 3 (2007), s. 28-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití bentonitů pro ochranu životního prostředí / Duchek, Petr, Engelthaler, Zdeněk, Menkyna, Rudolf -- In: Sklář a Keramik -- ISSN 0037-637X -- Roč. 36, č. 7 (1986), s. 202-204
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití bezvýlomové trhací práce při protiotřesové prevenci v geomechanicky obtížných oblastech závodu Lazy v Orlové / Chlebík, Jiří, Palla, Lubomír, Schellong, Lubomír -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 48, č. 2 (2002), s. 87-97
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití brownfields pro rozvoj solární energetiky na úzení České republiky (aktuální stav z pohledu investorů) / Dvořák, Petr, Klusáček, Petr, Martinát, Stanislav -- In: XVI. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků -- S. 264-271
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Využití centrifugy při geotechnickém průzkumu pro zakládání na výsypkách / Najser, Jan -- In: Zakládání staveb - Foundations - Grundbau 2007 -- ISBN 978-80-7204-544-0 -- 6
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: UK, PřF
Využití centrifugy při geotechnickém průzkumu pro zakládání na výsypkách / Najser, Jan -- In: All for power -- ISSN 1802-8535 -- Roč. 2, č. 2 (2008), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Využití chemického složení granátu při studiu recentních fluviálních sedimentů - možnosti a omezení / Buriánek, D., Lisá, Lenka -- In: 10. KVARTÉR. Sborník abstraktů -- s. 8
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Využití chemismu detritických granátů pro určení provenience a litostratigrafii kulmu Drahanské vrchoviny / Čopjaková, Renata, Otava, Jiří, Sulovský, Petr -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 33, č. 5 (2001), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Využití chemismu detritických granátů pro určení provenience a litostratigrafii kulmu Drahanské vrchoviny / Čopjaková, Renata, Otava, Jiří, 1950-, Sulovský, Petr, 1952- -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 33, č. 5 (2001), s. 509-511
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití čs. elektronového mikroskopu a rtg spektrometru při studiu rudních minerálů / Gabašová, Ananda, Táborský, Zdeněk -- In: Stříbrné minerální asociace v Československu -- s. 24-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití dálkového průzkumu na příkladu z koněpruské oblasti / Lysenko, Vladimír, 1940- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Č. 13 (1987), s. 29-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití dálkového průzkumu Země a GIS v geologických vědách (Mongolsko, Kostarika) / Metelka, Václav -- In: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007: sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 978-80-87139-11-0 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Využití dálkového průzkumu Země v oblasti povrchové těžby a role těchto metod při implementaci českých a EU norem - Sokolovská pánev
Využití dat DPZ při detekci a sledování sesuvů v Moravskoslezských Beskydech : 25-24 Turzovka / Koželuh, Miroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 -- ISSN 0514-8057 (2007), s. 76-79
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití dat LANDSAT TM pro mapování kvartérních sedimentů ve středním Švédsku
Využití databankové technologie při zpracování geofyzikálních dat / Madejewski, Josef -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 7 (1987), s. 205-207
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití databanky paleontologického materiálu pro výpočty indexů druhové skladby společenstev pomocí počítače / Grmela, Arnošt, Řehoř, František, 1933-2001, Šmajstrla, Vladislav, 1936- -- In: Paleoekologie : sborník z konference Organismy a prostředí v geologické minulosti z hlediska paleoekologie, sedimentologie a geochemie (1982 : Brno, Česko) -- s. 147-149, 150-155
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití diagramu hmotnostního zastoupení vrstev k prognóze množství a kvality těžby při současném dobývání bloků s různým stupněm hlubinného vydobytí / Nováček, Jiří, Rucký, Pavel -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 4 (2004), s. 68-82
Zdroj: ČGS (UNM)