Listování
od 

Využití kalů z čištění odpadních splaškových vod pro účely ozelenění odvalu po těžbě a zpracování radioaktivních surovin / Jech, Jan, Smetana, Josef -- In: Vodní hospodářství a ochrana ovzduší -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 44, č. 7 (1994), s. 16-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití kapilární plynové chromatografie k analýze normálních a izoprenoidních alkanů v ropách a bitumenech / Čáslavský, Josef -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1988 (1990), s. 18-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití karotážních křivek při ložiskovém průzkumu hnědého uhlí v Severočeské pánvi / Dáňa, Jan -- In: Výběr prací 15 -- s. 87-106
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití karotážních měření v ložiskovém průzkumu hnědého uhlí na lokalitě Libouš v SHR / Zíma, Jaroslav -- In: Hnědé uhlí -- ISSN 0322-9548 -- Č. 4 (1987), s. 10-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití karotážních metod v geologickém vrtném průzkumu na lokalitách Mostecké uhelné a.s. / Kurka, Miroslav, Řehoř, Michal, Sovíček, Slavomír, Šulcek, Petr -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 3 (2006), s. 17-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití katodoluminiscence při studiu mineralogických vzorků / Gabašová, Ananda, Táborský, Zdeněk -- In: 5. mineralogický cyklický seminář: aplikovaná mineralogie při řešení ekologických problémů -- s. 144-145
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití kaustobiolitů pro přípravu uhlíkových materiálů a zpracování odpadů
Využití kombinovaného profilování při detekci zlomových linií na Šumavě / Hartvich, Filip, Valenta, Jan -- In: Sborník abstraktů z konference ČAG "Stav geomorfologických výzkumů v roce 2008" -- S. 14-15
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Využití kuželové tenzometrické sondy pro dlouhodobá měření změn napětí / Knejzlík, Jaromír, Palla, L., Souček, Kamil, Staš, Lubomír -- In: Documenta geonica 2007/2. Geonics 2007. 2 -- S. 151-159
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Využití kvantitativních mineralogických analýz zlata při prospekci zlata v Burkině Faso (Afrika) / Štícha, Robert -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 9, č. 5 (2002), s. 26-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití LabVIEW pro sběr a zpracování dat při rozpojování hornin v laboratorních podmínkách / Foldyna, Josef, Sitek, Libor -- In: Sborník přednášek 37. mezinárodní konference Experimentální analýza napětí EAN '99 -- s. 21-24
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Využití laserového skenování v geotechnice / Kohoušek, Ivo -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 7, č. 4 (2004), s. 21-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití Lindenmayerových systémů k simulaci vývoje páskování hornin / Prudil, Vít -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 6 (1999), s. 152-155
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití litosféry pro zlepšení životního prostředí - možnosti a realita / Vrba, Otakar -- In: 19.celostátní konference Zakládání staveb Brno 1991 -- s. 166-172
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití lokální elektronové mikroanalýzy k identifikaci pigmentů a kovů / Langrová, Anna -- In: Průzkum barevné vrstvy závěsných obrazů -- s. 17-19
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Využití ložiska zlata Mokrsko / Aulický, Radim -- In: Konference o efektivním využití drahých kovů v národním hospodářství -- ISBN 80-02-00283-0 -- s. 101-104
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití ložiska zlata Mokrsko jako příklad moderní investice / Morávek, Petr, 1936- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 11 (1988), s. 321-325, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití magnetické susceptibility a dalších prostředků pro studium povodňových sedimentů v antropogenně ovlivněné nivě řeky Olše / Chudaničová, Monika -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 20, č. 1-2 (2013), s. 36-41
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití magnetické susceptibility lesních půd pro mapování imisní zátěže v regionu KRNAP / Fialová, Hana, Kapička, Aleš, Petrovský, Eduard, Podrázský, V. -- In: Geoekologické problémy Krkonoš. Sborník příspěvků z mezinárodní konference -- ISBN 80-86418-11-1 -- s. 55-59
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Využití magnetické susceptibility lesních půd pro mapování imisní zátěže v regionu KRNAP / Fialová, Hana, Kapička, Aleš, Petrovský, Eduard, Podrázský, Vilém, 1961- -- In: Opera corcontica -- ISSN 0139-925X -- Roč. 41/1 (2004), s. 55-59
Zdroj: ČGS (UNM)