Listování
od 

Využití modelu GIS pro tvorbu komplexních podkladů pro posuzování vlivů geologických a geodynamických jevů a objektů na životní prostředí / Čápová, Dana -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1998 -- ISBN 80-7212-117-0 -- s. 18-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití moderních leteckých metod pro hodnocení zátěže životního prostředí se zaměřením na vliv těžby uranu (úkol VaV/630/3/97) / Bílý, Miroslav, Čechák, Tomáš, Češpírová, Irena, Drábová, Dana, Filgas, Radim, Klusoň, Jaroslav, Matolín, Milan, Pichl, Richard -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1998 -- ISBN 80-7212-117-0 -- s. 39-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití moderních metod pro hodnocení zátěže životního prostředí se zaměřením na vliv těžby uranu / Čechák, Tomáš, Čespírová, Irena, Drábová, Dana, Filgas, Radim, Jurza, Pavel, Klusoň, Jaroslav, Matolín, Milan, Pichl, Richard -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1997 -- ISBN 80-7212-054-9 -- s. 60-63
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití modulovaných vodních paprsků v aplikacích čištění a odstraňování povrchových vrstev / Foldyna, Josef, Nováková, Daria, Sitek, Libor -- In: Sanace betonových konstrukcí. Sborník přednášek -- s. 397-405
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Využití multiparametrické analýzy v řešení geneze sirovodíkových minerálních vod České republiky
Využití některých zpevněných zemin pro cihlářskou výrobu / Foltýnek, Svatopluk -- In: VI. konference o silikátových surovinách -- s. 214-226
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití nerostného bohatství Číny / Krauter, Mojmír -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 13, č. 7-8 (2006), s. 48-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití nových poznatků k řešení problematiky otřesů / Lát, Jindřich -- In: Uhlí -- Roč. 36, č. 10 (1988), s. 454-461
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití nových poznatků při předúpravě povrchů betonových konstrukcí vysokorychlostními vodními paprsky / Bodnárová, L., Foldyna, Josef, Klich, Jiří, Sitek, Libor -- In: Beton -- Roč. 13, č. 2 (2013), s. 66-71
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Využití nových průzkumných dat pro regionální výzkum a bilancování vod v rámci české křídové pánve (bilanční celek 3) / Datel, Josef, Procházka, Martin -- In: Zpracování a interpretace dat z průzkumných a s anačních prací IV -- ISBN 978-80-86832-30-2 -- 8
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: UK, PřF
Využití odpadních kalů z těžby drob jako netradiční cihlářské suroviny / Slivka, Vladimír, 1953- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 1, č. 9 (1994), s. 341-344
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití odpadních kalů z těžby drob jako netradiční cihlářské suroviny / Slivka, Vladimír, 1953- -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice 1994, Sekce P: Podmínky využívání ložisek nerudních surovin -- s. 1-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití odpadních materiálů pro přípravu brusných nástrojů na bázi anorganických polymerů / Hanzlíček, Tomáš, Perná, Ivana -- In: Waste Forum -- -, č. 1 (2013)
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Využití odpadních plastů ko-pyrolýzou s uhlím / Buchtele, Jaroslav, Chovancová, P., Kříž, Vlastimil -- In: 2. medzinárodná konferencia Metalurgia a environmentálne technologie -- s. 59-66
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Využití odpadního síranu vápenatého z leštících sklářských kalů / Bláha, Jindřich, Jedlička, Josef, Krmenčík, Václav -- In: Sborník Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Řada L -- Roč. 1982, č. 9 (1983), s. 197-225
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití odpadů jako surovinových a energetických zdrojů / Kořínek, Robert, 1943-, Valeš, Josef -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 3 (2010), s. 36-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití odpadů uhelných úpraven včetně produktů nově zaváděné bezodpadové technologie / Vejpustková, Jana, Závada, Lubomír -- In: Uhlí -- Roč. 39, č. 2 (1991), s. 47-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití odpadů z těžby a úpravy uhlí v OKR pro výrobu stavebních hmot a v inženýrském stavitelství / Hlavatý, Antonín, Horák, Vladimír, Líčka, Milan -- In: Uhlí -- Roč. 30, č. 12 (1982), s. 491-493
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití opuštěných děl pro vědecké účely / Stolina, Petr -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 92, č. 9 (2013), s. 502-503
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití osobního počítače a magnetometru MP-2 v gravimetrické skupině / Höschl, Viktor, Roudný, Radim -- In: Problémy současné gravimetrie - Sborník referátů z celostátního semináře konaného ve dnech 3.-7.10 1988 v Liblicích -- s. 171-173
Zdroj: ČGS (UNM)