Listování
od 

Využití počítačové techniky při kvantitativním měření odraznosti / Ondruš, Petr, Táborský, Zdeněk -- In: Stříbrné minerální asociace v Československu -- s. 164-168
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití podrobného digitálního modelu reliéfu pro analýzu morfologie hluboké svahové deformace Čeřeniště / Blahůt, Jan, Dušánek, P., Klimeš, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2011, podzim (2012), s. 63-65
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Využití podzemních prostor (sympozium Rockstore 80 - Stockholm) / Drozd, Karel -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 27, č. 2 (1982), s. 222
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití pokročilého konstitučního modelu v pravděpodobnostní geototechnické analýze / Mašín, David, Suchomel, Radek -- In: Zakládání Staveb -- ISBN 80-7204-304-8 -- 6
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: UK, PřF
Využití potrologie pro řešení geomechaniky ložiska černého uhlí Mělník - Benátky nad Jizerou / Čichovský, Ludvík -- In: Výběr prací 14 -- s. 23-48
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití poznatků o geochemickém vývoji pro volbu vhodné strategie nakládání s důlními vodami, optimalizaci technologie čištění a pro krátkodobá a dlouhodobá opatření při minimalizaci rizik pro zdraví člověka a zasažené ekosystémy / Černík, Miroslav, Kopřiva, Antonín, Slovák, Jiří, Zeman, Josef -- In: Sanační technologie VII -- ISBN 80-86832-11-2 -- 4
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Využití poznatků o indukované a přirozené seismicitě v problematice geologie karbonu na Ostravsku / Kaláb, Zdeněk, Müller, Karel -- In: Sborník referátů 2. česko-polské konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve -- s. 3-9
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Využití poznatků z řešení projektu ČBÚ č. 30/2003 "Analýza aplikací metod protiotřesové prevence v oblastech, kde vznikly otřesy a rozbor jejich účinnosti" / Konečný, Petr, Ptáček, Jiří, Stein, Pavel -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 12, č. 3 (2005), s. 25-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití poznatků z řešení projektu ČBÚ č.30/2003 "Analýza aplikací metod protiotřesové prevence v oblastech, kde vznikly otřesy a rozbor jejich účinnosti". / Konečný, Petr, Ptáček, J., Stein, P. -- In: Uhlí, rudy, geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 53, č. 3 (2005), s. 25-32
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Využití procesů litostratigrafické seismiky při průzkumu na uhlovodíky ve vídeňské pánvi / Buchta, Štěpán, Ciprys, Vladimír, Petrík, Alojz -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 1 (1988), s. 117-128
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití programovacího jazyka R pro efektivní zpracování geologických dat / Burger, David -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- s. 16
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití prostoru jako nová veličina procesu tavení skel / Němec, Lubomír, Polák, Miroslav -- In: Sklář a keramik -- ISSN 0037-637X -- Roč. 62, 1/2 (2012), s. 13-16
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Využití průmyslem kontaminovaných půd k produkci účelově využitelné biomasy / Smolík, D. -- In: Proceedings of the International Conference Environment and Mineral Processing. Part I, Environment -- s. 77-80
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití přenosného spektrometru PGIS-SP pro stanovení koncentrací přírodních nuklidů a dávkových příkonů in-situ / Ohera, Marcel, 1954-, Pavlik, B. -- In: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 978-80-87139-11-0 -- s. 57
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití přírodních i syntetických diamantů ve vrtné technice / Rulíšek, Pavel -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Drahé kameny -- s. 29-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití přírodních izotopů kyslíku 18 a tritia pro hodnocení podzemních vod v předpolí povrchového lomu / Bůzek, František, Hanzlík, Josef, Hrubý, Miloš, Trýzna, Pavel -- In: Uhlí -- Roč. 37, č. 9 (1989), s. 412-418
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití přirozených stopovačů (18O, 3H, CFCs, SF6) pro studium proudění a doby zdržení skapových vod a krasových pramenů (Moravský kras).- / Bruthans, Jiří, Buzek, František, Geršl, Milan, Jež, Milan, Melková, Jaroslava, Oster, Harald, Zeman, Ondřej -- In: 3. národní speleologický kongres -- ISBN 80-903378-1-3 -- 7
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: UK, PřF
Využití přirozených stopovačů (18O, 3H, CFCs, SF6) pro studium proudění a doby zdržení skapových vod a krasových pramenů (Moravský kras) / Bruthans, J., Buzek, F., Geršl, M., Himmel, J., Jež, M., Melková, J., Oster, H., Zeman, Ondřej -- In: 3. národní speleologický kongres -- ISBN 80-903378-1-3 -- s. 7-12
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Využití přístroje SPEKTRO X-TEST (rentgenový fluorescenční spektrometr) pro nedestruktivní analýzu těžkých prvků / Adamus, Břetislav, Janda, Zdeněk -- In: Terra : Sborník Montanisticko-geologického nadačního fondu -- ISSN 1212-9747 -- Roč. 2 (1996), s. 34-36
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití pseudokrasových jeskyní a umělých skalních obydlí člověkem / Stárka, Vladimír -- In: Pseudokrasové jevy v horninách české křídové pánve: sborník příspěvků ze semináře -- s. 42-44
Zdroj: ČGS (UNM)