Listování
od 

Využití poznatků o indukované a přirozené seismicitě v problematice geologie karbonu na Ostravsku / Kaláb, Zdeněk, Müller, Karel -- In: Sborník referátů 2. česko-polské konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve -- s. 3-9
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Využití poznatků z řešení projektu ČBÚ č. 30/2003 "Analýza aplikací metod protiotřesové prevence v oblastech, kde vznikly otřesy a rozbor jejich účinnosti" / Konečný, Petr, Ptáček, Jiří, Stein, Pavel -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 12, č. 3 (2005), s. 25-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití poznatků z řešení projektu ČBÚ č.30/2003 "Analýza aplikací metod protiotřesové prevence v oblastech, kde vznikly otřesy a rozbor jejich účinnosti". / Konečný, Petr, Ptáček, J., Stein, P. -- In: Uhlí, rudy, geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 53, č. 3 (2005), s. 25-32
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Využití procesů litostratigrafické seismiky při průzkumu na uhlovodíky ve vídeňské pánvi / Buchta, Štěpán, Ciprys, Vladimír, Petrík, Alojz -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 1 (1988), s. 117-128
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití programovacího jazyka R pro efektivní zpracování geologických dat / Burger, David -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- s. 16
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití prostoru jako nová veličina procesu tavení skel / Němec, Lubomír, Polák, Miroslav -- In: Sklář a keramik -- ISSN 0037-637X -- Roč. 62, 1/2 (2012), s. 13-16
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Využití průmyslem kontaminovaných půd k produkci účelově využitelné biomasy / Smolík, D. -- In: Proceedings of the International Conference Environment and Mineral Processing. Part I, Environment -- s. 77-80
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití přenosného spektrometru PGIS-SP pro stanovení koncentrací přírodních nuklidů a dávkových příkonů in-situ / Ohera, Marcel, 1954-, Pavlik, B. -- In: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 978-80-87139-11-0 -- s. 57
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití přírodních i syntetických diamantů ve vrtné technice / Rulíšek, Pavel -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Drahé kameny -- s. 29-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití přírodních izotopů kyslíku 18 a tritia pro hodnocení podzemních vod v předpolí povrchového lomu / Bůzek, František, Hanzlík, Josef, Hrubý, Miloš, Trýzna, Pavel -- In: Uhlí -- Roč. 37, č. 9 (1989), s. 412-418
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití přirozených stopovačů (18O, 3H, CFCs, SF6) pro studium proudění a doby zdržení skapových vod a krasových pramenů (Moravský kras).- / Bruthans, Jiří, Buzek, František, Geršl, Milan, Jež, Milan, Melková, Jaroslava, Oster, Harald, Zeman, Ondřej -- In: 3. národní speleologický kongres -- ISBN 80-903378-1-3 -- 7
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: UK, PřF
Využití přirozených stopovačů (18O, 3H, CFCs, SF6) pro studium proudění a doby zdržení skapových vod a krasových pramenů (Moravský kras) / Bruthans, J., Buzek, F., Geršl, M., Himmel, J., Jež, M., Melková, J., Oster, H., Zeman, Ondřej -- In: 3. národní speleologický kongres -- ISBN 80-903378-1-3 -- s. 7-12
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Využití přístroje SPEKTRO X-TEST (rentgenový fluorescenční spektrometr) pro nedestruktivní analýzu těžkých prvků / Adamus, Břetislav, Janda, Zdeněk -- In: Terra : Sborník Montanisticko-geologického nadačního fondu -- ISSN 1212-9747 -- Roč. 2 (1996), s. 34-36
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití pseudokrasových jeskyní a umělých skalních obydlí člověkem / Stárka, Vladimír -- In: Pseudokrasové jevy v horninách české křídové pánve: sborník příspěvků ze semináře -- s. 42-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití půdních vlastností ve výpočtu obsahu mědi, zinku, manganu a bóru v půdách / Beneš, Stanislav -- In: Acta montana -- ISSN 0365-1398 -- Č. 68 (1984), s. 101-107
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití pylové analýzy při řešení problematiky chronologie sesuvů : (25-23 Rožnov, 26-11 Jablunkov) / Břízová, Eva -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 -- ISSN 0514-8057 (2004), s. 53-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití pylové analýzy při řešení problematiky chronologie sesuvů ve Slezských Beskydech (26-41 Jablunkov) / Břízová, Eva, Hradecký, Jan, Pánek, Tomáš, 1977- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), s. 65-69
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití pylové analýzy při řešení problematiky chronologie sesuvů ve Slezských Beskydech / Břízová, Eva, Hradecký, Jan, Pánek, T. -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2003), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Využití radarové interferometrie v poddolovaném území na příkladu Ostravska / Kadlečík, Pavel, Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka, Seidlová, Zuzana, Wegmüler, U. -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 9, č. 2 (2009), s. 69-74
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Využití radarových dat v geologickém průzkumu / Dornič, Ján -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 6 (1987), s. 171-173, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)