Listování
od 

Využití výpočetní techniky v geologii / Reichmann, František, 1935-1999 -- In: Přírodní vědy ve škole -- ISSN 0231-5130 -- Roč. 38, č. 4 (1986), s. 134-137
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití výpočetní techniky v hydrogeologické praxi v SHR / Dyk, Vladimír -- In: Zpravodaj VÚHU -- ISSN 0323-0368 -- Č. 3 (1989), s. 5-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití výpočetních metod k řešení problematiky plynodynamických jevů v hlubinných dolech / Lát, Jindřich, Míček, Dalibor -- In: Uhlí -- Roč. 39, č. 3 (1991), s. 62-68
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití výpočetních metod v rentgenografii minerálů / Weiss, Zdeněk -- In: Moderní identifikační metody v mineralogii -- s. 78-88
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití výsledků geochemického studia flyšových sedimentů pro geologickou interpretaci (použití bóru a poměru Th/U) / Adamová, Marie -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Č. 4 (1989), s. 540
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití výsledků hlubinného seizmického sondování při konstrukci geotermckých modelů a při interpretaci geotermických dat / Čermák, Vladimír, 1937- -- In: Výzkum hlubinné geologické stavby Československa -- s. 93-100
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití výsledků radonového průzkumu pro návrh protiradonových opatření / Jiránek, Martin -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 2, č. 1 (1999), s. 8-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití výsledků výzkumu hlubinné geologické stavby v geologické praxi / Blížkovský, Milan, 1934-1994, Ďurica, Dušan, 1932-, Kocák, Augustin, Suk, Miloš, 1934- -- In: Výzkum hlubinné geologické stavby Československa -- s. 75-91
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití vysokointenzitního elektromagnetického obvodu pro separaci minerálů / Kavalír, Jan -- In: Separační metody používané v mineralogii -- ISBN 80-02-99145-1 -- s. 33-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití zásob ložiska uranu Rožná se zvýšilo / Hájek, Antonín, 1944-, Sedláček, Břetislav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 12, č. 5 (2005), s. 26-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití zásob uhlí s vysokým obsahem popela severočeského hnědouhelného revíru podzemním zplyňováním uměle vytvořených uhelných ložisek / Farion, Roman -- In: Uhlí -- Roč. 34, č. 5 (1986), s. 213-215
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití zbytkových zásob v rámci likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři : paleontologické nálezy, zajištění důlních děl, rekultivace vytěžených lomů. III. část / Adamec, Zdeněk, Novotný, Karel -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 15, č. 4 (2008), s. 1, 34-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití zbytkových zásob v rámci likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři : přípravný-projekční, povolovací proces - řešení střetů zájmů, těžba a zpracování uhlí. II. část / Adamec, Zdeněk, Novotný, Karel -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 15, č. 3 (2008), s. 23-27
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití zbytkových zásob v rámci likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři. I. část / Adamec, Zdeněk, Novotný, Karel -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 15, č. 1 (2008), s. 21-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití zkamenělých dřev ve šperkařství / Pišl, Milan, jr. -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 3 (1997), s. 205-208
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití zkamenělých dřev ve šperkařství / Pišl, Milan -- In: Český granát a drahé kameny v ČSSR -- s. 122-126
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití zkušeností z českého krajinářského výzkumu v pouštním prostředí na pomoc archeologickému studiu
Využitie druhotných surovín a ochrana životného prostredia / Ďurica, Tibor -- In: Životné prostredie -- ISSN 0044-4863 -- Roč. 24, č. 6 (1990), s. 315-319
Zdroj: ČGS (UNM)
Využitie GC/MS pri identifikácii látok znečisťujúcich životné prostredie / Kuthan, Aleš, Maniš, Jozef -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 11 (1988), s. 343-344
Zdroj: ČGS (UNM)
Využitie gravimetrie, radarového snímkovania a atmogeochémie pri riešení geologickej stavby zborovského antiklinória / Wunder, Dušan -- In: Regionálna geológia Západných Karpat -- ISSN 0139-9098 -- Roč. 25 (1989), s. 143-146
Zdroj: ČGS (UNM)