Listování
od 

Využitie netradičných surovín pre dekoračné účely / Čabalová, Darina -- In: Ochrana ložisek nerud pro využití v 21. století -- s. 107-117
Zdroj: ČGS (UNM)
Využitie paleomagnetizmu na poznanie dynamiky niektorých komplexov východoslovenských neovulkanitov v oblasti Vihorlatu / Orlický, Oto -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 21, č. 1 (1989), s. 59-69
Zdroj: ČGS (UNM)
Využitie radarových záznamov v geomorfológii / Feranec, Ján, Harčár, Ján, Jakál, Jozef, Lacika, Ján, Urbánek, Ján -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 24, č. 3-4 (1992), s. 257-269
Zdroj: ČGS (UNM)
Využitie regionálnych prvkov pri formování ekologického myslenia žiakov vo výuke geológie na ZŠ / Paldiová, Viera -- In: Přírodní vědy ve škole -- ISSN 0231-5130 -- Roč. 41, č. 7 (1989), s. 213-214
Zdroj: ČGS (UNM)
Využitie seizmických atribútov pri interpretácii 3D seizmických meraní / Hutman, Patrik, Kytková, Bibiana, Prochác, Róbert -- In: Acta geologica slovaca (AGEOS) -- ISSN 1338-0044 -- Roč. 1, č. 2 (2009), s. 103-110
Zdroj: ČGS (UNM)
Využitie stopových prvkov ako kritéria pre rozlišenie základných genetických typov magnezitu / Turan, Ján, Turanová, Lídia -- In: Stopové a vzácné prvky v minerálech a nerostných surovinách -- s. 90-91
Zdroj: ČGS (UNM)
Využitie termoelektrického napätia pyritov pri vyhľadávaní zlata / Ďurža, Ondrej -- In: Zlato v Západných Karpatoch - jeho geochémia, mineralógia, metalogenéza, ložiská -- s. 135-138
Zdroj: ČGS (UNM)
Využitie vrtných jadier na zisťovanie šmykovej pevnosti na povrchu diskontinuít / Hyánková, Anna, Matejček, Anton, Ťavoda, Ondrej, Wagner, Peter -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 12 (1991), s. 362-364
Zdroj: ČGS (UNM)
Využitie zasolených odpadov z výroby soli / Florek, Ivan -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice 1990, sborník sekce Z: Využívání druhotných surovin -- s. 145-154
Zdroj: ČGS (UNM)
Využívání a zavedení výpočetní techniky v ÚÚG Praha v roce 1988 / Reichmann, František -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1988 (1990), s. 60-63
Zdroj: ČGS (UNM)
Využívání důlních vod a vod štěrkovišť z hlediska možnosti jímání vody k veřejnému zásobení / Řezáč, Bohumil -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 40, č. 9 (1990), s. 373-378
Zdroj: ČGS (UNM)
Využívání gamagamakarotáže na palivovém kombinátu Antonína Zápotockého v Ústí nad Labem / Bradáč, Alexej, Předota, Ladislav -- In: Hnědé Uhlí -- ISSN 0322-9548 -- Č. 5 (1981), s. 30-34, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Využívání jeskyní Českého krasu od paleolitu do raného středověku jako výsledek působení přírodních a společenských sil / Benková, Irena, Matoušek, Václav, 1954- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 20 (1994), s. 9-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Využívání mikropočítačů v Ústředním ústavu geologickém / Reichmann, František, 1935-1999 -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 12 (1986), s. 356-357
Zdroj: ČGS (UNM)
Využívání odpadního technologického tepla v cihlářském a keramickém průmyslu / Polach, Josef -- In: Stavivo -- ISSN 0029-0801 -- Roč. 64, č. 7-8 (1986), s. 321-322
Zdroj: ČGS (UNM)
Využívání odpadů s obsahem ušlechtilých kovů u nás a v zahraničí / Kejzlar, Vlastimil -- In: Konference o efektivním využití drahých kovů v národním hospodářství -- ISBN 80-02-00283-0 -- s. 1-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Využívání odpadů z těžby a úpravy uhlí v kladenském revíru / Líčka, Milan, Šaffa, František, Vejpustková, Jana -- In: Uhlí -- Roč. 35, č. 9 (1987), s. 399-402
Zdroj: ČGS (UNM)
Využívání organických substrátů při rekultivaci výsypek v severočeské hnědouhelné pánvi / Čermák, Petr, Jarošová, Ingrid, Kohel, Jaroslav, Měsková, Lenka, Ondráček, Vratislav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 8, č. 4 (2001), s. 22-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Využívání petrografických, chemických a fyzikálních vlastností mikromletého černého uhlí z báňských závodů koncernu Kamenouhelné doly Kladno pro slévárenský, gumárenský, plastikářský a ostatní průmysl v období 9. pětiletky / Křivanec, Václav -- In: Uhlí -- Roč. 36, č. 12 (1988), s. 558-565
Zdroj: ČGS (UNM)
Využívání slínitých hornin při rekultivaci výsypkových zemin / Balón, Karel, Čermák, Petr, Ondráček, Vratislav, Řehoř, Michal -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 3, č. 8 (1996), s. 268-270
Zdroj: ČGS (UNM)