Listování
od 

Vzťah explozívnych brekcií a mineralizácie v stratovulkáne Javorie / Konečný, Vlastimil, Štohl, Jaroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 2 (1989), s. 41-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Vztah fotolineamentů a geomorfologie k tektonice v oblasti mazi Janovem a Osekem / Staník, Evžen -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 5 (1987), s. 146-149
Zdroj: ČGS (UNM)
Vztah frekvenční a impulsní varianty metody vyzvané polarizace / Karous, Miloš -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 10 (1987), s. 301-304
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzťah geodynamických javov k neotektonickým štruktúram v centrálnych Západných Karpatoch / Ondrášik, Rudolf -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 20, č. 6 (1988), s. 499-505
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzťah geologického vývoja, ložiskotvorných procesov a prognózneho hodnotenia zdrojov nerastných surovín gemerika / Grecula, Pavol -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 20, č. 3 (1988), s. 271-288
Zdroj: ČGS (UNM)
Vztah geologických struktur a krasových dutin Amatérské jeskyně / Hanžl, Pavel, Otava, Jiří, 1950-, Vít, Jan -- In: Sborník II. semináře České tektonické skupiny -- s. 23-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Vztah geologických věd k integrovanému monitorování životního prostředí / Pačes, Tomáš, 1937- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 6 (1993), s. 178-179
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzťah granitoidov a metamorfitov (ako výsledku hercynského tektonicko-magmatického cyklu) na príkladoch z Malých Karpát, Povážského Inovca a Suchého / Putiš, Marián -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 18, č. 5 (1986), s. 450, 463
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzťah hlbinnej stavby Západných Karpát k magmatizmu a metalogenéze / Rozložník, Ladislav -- In: Podložie terciéru vnútorných Západných Karpát -- s. 90-100
Zdroj: ČGS (UNM)
Vztah hodnot přetvárnosti zhutněných zemin zjištěných statickou zatěžovací deskou a lehkou dynamickou deskou / Nešvara, Petr -- In: 70 let Stavební geologie-Geotechnika a.s. - Sborník odborných příspěvků -- s. 33-42
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzťah hrubej, gelnickej, křížovej a novej žily v slovinsko-gelnickom rudnom poli / Böhmová, Iveta, Piovarcsy, Karol, Radvanec, Martin -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 20, č. 3 (1988), s. 239-248
Zdroj: ČGS (UNM)
Vztah hydraulické vodivosti a četnosti puklin v granitovém masivu / Rukavičková, Lenka -- In: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007: sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 978-80-87139-11-0 -- 116
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Vztah hydrogeologie k báňské činnosti a rekultivacím / Kohoutová, Jana -- In: Hnědé Uhlí -- ISSN 0322-9548 -- Č. 4 (1989), s. 34-36
Zdroj: ČGS (UNM)
Vztah hydrotermálních a krasových procesů v České krasu - diskuse / Žák, Karel -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 25, č. x (1999), 14
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Vztah hydrotermálních a krasových procesů v Českém krasu - diskuze / Žák, Karel, 1957- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 25 (1999), s. 53-63
Zdroj: ČGS (UNM)
Vztah hydrotermálních a krasových procesů v Českém krasu: Odpověď na diskuzní příspěvek K. Žáka / Suchý, Václav, Zeman, Antonín -- In: Český kras -- s. 63-67
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Vztah hydrotermálních a krasových procesů v Českém krasu: odpověď na diskuzní příspěvek K. Žáka / Suchý, Václav, Zeman, Antonín -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 25 (1999), s. 63-67
Zdroj: ČGS (UNM)
Vztah infračervených absorpčních spekter a krystalochemie minerálů / Mrázek, Zdeněk, Řídkošil, Tomáš -- In: Moderní identifikační metody v mineralogii -- s. 99-109
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzťah kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov podzemných vod krasovo-puklinových obehov / Kullman, Eugen, Vrana, Kamil -- In: Vodohospodársky časopis -- ISSN 0042-790X -- Roč. 39, č. 3-4 (1991), s. 293-304
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzťah magnetických vlastností granitoidov s niektorými typmi zrudnenia / Gregor, Tomáš, jr. -- In: Geochémia geologických procesov a životného prostredia -- s. 91-94
Zdroj: ČGS (UNM)