Listování
od 

Vzťahy medzi hydroretenčnou schopnosťou a niektorými fyzikálnymi vlastnosťami vybraných pôd Slovenska / Komár, Juraj, Rajkai, Kálmán -- In: Vodohospodársky časopis -- ISSN 0042-790X -- Roč. 35, č. 4 (1987), s. 479-489
Zdroj: ČGS (UNM)
Vztahy mezi chemickým složením a strukturou natrolitu / Pechar, František, Rykl, Drahoš -- In: Geochémia geologických procesov a životného prostredia -- s. 215-224
Zdroj: ČGS (UNM)
Vztahy mezi kolísáním srážek a odtoku na území ČSR podle řad měsíčních hodnot / Brázdil, Rudolf, 1951-, Netopil, Rostislav -- In: Vodohospodársky časopis -- ISSN 0042-790X -- Roč. 33, č. 6 (1985), s. 610-635
Zdroj: ČGS (UNM)
Vztahy mezi mimořádnými srážkovými a odtokovými situacemi na příkladu malých povodí Kychové a Zděchovky / Brázdil, Rudolf, 1951-, Dobrovolný, Petr, 1961- -- In: Vodohospodársky časopis -- ISSN 0042-790X -- Roč. 34, č. 2 (1986), s. 129-142
Zdroj: ČGS (UNM)
Vztahy mezi moldanubikem, kutnohorským krystalinikem a bohemikem (střední Čechy, Česká republika): výsledek variské polyfázové příkrovové tektoniky
Vztahy mezi pohybem slunce a geomagnetickou a sluneční aktivitou od r. 1844 / Charvátová, Ivanka, Střeštík, Jaroslav -- In: Zborník referátov z 18. celoštátneho slnečného seminára -- 07/1-07/4
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Vztahy mezi pústevenskými pískovci a pískovci Malinovské skály (godulské souvrství s.s.) v Beskydech (25-22 Frýdek-Místek, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-24 Turzovka, 26-11 Jablunkov) / Eliáš, Mojmír -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 7 (2000), s. 64-66
Zdroj: ČGS (UNM)
Vztahy mezi rudami a organickou hmotou
Vztahy mezi svrchnokřídovými faunami gastropodů tethydní a epiplatformní oblasti / Ziegler, Václav -- In: Zborník z paleontologickej konferencie -- ISBN s. 13-20 -- s. 109-110
Zdroj: ČGS (UNM)
Vztahy mezi syntézou v laboratoři a distribucí zeolitů v sedimentech / Koloušek, David, Procházková, Eva -- In: Pracovní setkání zeolity - ekologická surovina -- s. [2]
Zdroj: ČGS (UNM)
Vztahy mezi syntézou zeolitů v laboratoři a distribucí zeolitových zón v sedimentech / Koloušek, David, Obšasníková, Jolana, Procházková, Eva -- In: Zeolity - ekologická surovina: sborník přednášek -- s. 26-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Vztahy mezi zimními teplotami na severní hemisféře a geomagnetickou a sluneční aktivitou při různých fázích kvazibienální oscilace (QBO) / Bochníček, Josef, Bucha, Václav, Hejda, Pavel, Pýcha, Josef -- In: Solárně-terestrické vlivy na klima -- ISBN 80-85813-42-4 -- s. 7-16
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Vztahy vápenců a vulkanitů v plzeňském pruhu proterozoika / Drábek, Milan, Klápová, Helena, Pouba, Zdeněk, 1922- -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1996 -- ISBN 80-7212-008-5 -- s. 53
Zdroj: ČGS (UNM)
Vztahy vulkanosedimentárních cyklů a mineralizace v sv. části desenské klenby v Jeseníkách / Koverdynský, Bohdan, 1937- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 10 (1986), s. 277-280
Zdroj: ČGS (UNM)
Vžité představy nemusí vždy platit. Kolín - Tři Dvory a hydraulická funkce Labe / Datel, Josef, Pastuszek, František -- In: Voda - strategická surovina pro 21. století -- ISBN 978-80-248-2026-2 -- 4
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: UK, PřF
W 100-lecie urodzin Profesora Henryka Teisseyre´a - wspomnienie czeskiego geologa / Skácel, Jaroslav -- In: Przeglad geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 51, č. 10 (2003), s. 894
Zdroj: ČGS (UNM)
W. S. Pitcher 1993: The nature and origin of granite (Blackie Academic and Professional, London, 321 pp.) / Palivcová, M., Waldhausrová, Jarmila -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 27, - (1995), s. 298-300
Typ dokumentu: recenze
Zdroj: AV ČR, GLÚ
W-Sn-Mo-(Bi)-deposit at Boží Dar near Jáchymov
W-Sn-Mo-(Bi)-ložisko Boží Dar (u Jáchymova) / Absolonová, Eva, Pokorný, Ladislav -- In: Sborník geologických věd. Ložisková geologie - mineralogie -- Č. 25 (1983), s. 73-110, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
W sprawie tektoniki Czerwonych Wierchów i Giewontu w Tatrach / Bac-Moszaszwili, Maria, Jaroszewski, Wojciech, Passendorfer, Edward -- In: Annales Societatis geologorum Poloniae -- ISSN 0208-9068 -- Roč. 52, 1982, č. 1-4 (1984), s. 67-88
Zdroj: ČGS (UNM)