Listování
od 

Vznik migmatitů infiltrací taveniny při deformaci ortorul: nový model založený na kvantitativní mikrostrukturní analýze
Vznik minerálních vod karlovarského typu / Pačes, Tomáš, 1937-, Šmejkal, Václav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 2 (1992), s. 33-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Vznik morfostruktury Moravské brány / Czudek, Tadeáš, Dvořák, Jaroslav -- In: Sborník Československé geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 94, č. 4 (1989), s. 241-248
Zdroj: ČGS (UNM)
Vznik mořských pánví v evropských variscidách / Dvořák, Jaroslav -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 62, č. 3 (1987), s. 183-186
Zdroj: ČGS (UNM)
Vznik ostrovů / Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: Lidé a Země -- ISSN 0024-2896 -- Roč. 35, č. 8 (1986), s. 369-375, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Vznik pegmatitů migmatitizací / Suk, Miloš -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 1, č. 3 (1993), s. 19-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Vznik pevných hmot z elektrárenských popílků bez cementu a vápna / Hanzlíček, Tomáš, Steinerová, Michaela -- In: České stavebnictví -- -, 7-8 (2003), s. 28-29
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Vznik podkrušnohorských pánví / Havlena, Václav, 1928-1984 -- In: Sokolovská pánev. VIII. uhelně geologická exkurza a seminář o geologii pánve. Sokolov 28.-30. září 1982 -- s. 5-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Vznik podmořských rudných ložisek / Březinová, Drahomíra -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 25, č. 7 (1983), s. 218
Zdroj: ČGS (UNM)
Vznik převisů a jeskynních výklenků v bralné části Velké Fatry / Cílek, Václav -- In: Speleoforum 96 -- s. 34-36
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Vznik rudických a východoslovenských sedimentárních geod a achátů / Petránek, Jan, 1922- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 3, č. 4 (1995), s. 245-247
Zdroj: ČGS (UNM)
Vznik sekundárních minerálů v hořících odvalech na vybraných lokalitách uhelných pánví v ČR / Klika, Z., Martinec, Petr -- In: Documenta Geonica 2009. 2 -- S. 161-168
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vznik sesuvu ve vysoce plastických jílech v Brně-Medlánkách / Poul, Ivan -- In: Inžinierske stavby -- ISSN 1335-0846 -- Roč. 2, č. 2 (2007), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Vznik skalní mís z hlediska pozorování v tropických lateritových oblastech / Rajlich, Petr, 1944- -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 49 (2009), s. 96, 1 s. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Vznik skarnů Holšice a Zliv v Posázaví, moldanubikum / Drahota, Petr, 1977-, Pertold, Zdeněk, 1933-, Pudilová, Marta -- In: Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí : seminář při příležitosti 80. narozenin Prof. Pouby, 100. výročí narození Prof. Koutka a 50. výročí ustavení katedry Ložiskové geologie na PřF UK -- s. 11-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Vznik sulfátové mineralizace na odvalech a její vliv na kvalitu spodních vod v OKR / Matýsek, Dalibor, 1960- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 6, č. 7-8 (1999), s. 8-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Vznik uhelného dolování a rozvoj chemické výroby na panství města Lokte koncem 18. století (1) / Beran, Petr -- In: Rozpravy Národního technického muzea. Studie z dějin hornictví. 18 -- Č. 105 (1986), s. 85-94
Zdroj: ČGS (UNM)
Vznik, vývoj a klasifikace nového nadřádu Nepiomorphia (Mollusca, Bivalvia, spodní paleozoikum)
Vznik, zánik a migrácia sedimentačných priestorov Západných Karpát v neogéne / Kováč, Michal, 1952-, Krystek, Ivan, Vass, Dionýz -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 88 (1989), s. 45-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzorkování - současné metodické a normativní zajištění a návaznost na standardy Evropské unie / Fuksa, Josef K. -- In: VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace -- ISSN 0322-8916 -- Roč. 42, č. 1 (2000), s. 4-5
Zdroj: ČGS (UNM)