Listování
od 

Vznik rudických a východoslovenských sedimentárních geod a achátů / Petránek, Jan, 1922- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 3, č. 4 (1995), s. 245-247
Zdroj: ČGS (UNM)
Vznik sekundárních minerálů v hořících odvalech na vybraných lokalitách uhelných pánví v ČR / Klika, Z., Martinec, Petr -- In: Documenta Geonica 2009. 2 -- S. 161-168
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vznik sesuvu ve vysoce plastických jílech v Brně-Medlánkách / Poul, Ivan -- In: Inžinierske stavby -- ISSN 1335-0846 -- Roč. 2, č. 2 (2007), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Vznik skalní mís z hlediska pozorování v tropických lateritových oblastech / Rajlich, Petr, 1944- -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 49 (2009), s. 96, 1 s. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Vznik skarnů Holšice a Zliv v Posázaví, moldanubikum / Drahota, Petr, 1977-, Pertold, Zdeněk, 1933-, Pudilová, Marta -- In: Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí : seminář při příležitosti 80. narozenin Prof. Pouby, 100. výročí narození Prof. Koutka a 50. výročí ustavení katedry Ložiskové geologie na PřF UK -- s. 11-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Vznik sulfátové mineralizace na odvalech a její vliv na kvalitu spodních vod v OKR / Matýsek, Dalibor, 1960- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 6, č. 7-8 (1999), s. 8-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Vznik uhelného dolování a rozvoj chemické výroby na panství města Lokte koncem 18. století (1) / Beran, Petr -- In: Rozpravy Národního technického muzea. Studie z dějin hornictví. 18 -- Č. 105 (1986), s. 85-94
Zdroj: ČGS (UNM)
Vznik, vývoj a klasifikace nového nadřádu Nepiomorphia (Mollusca, Bivalvia, spodní paleozoikum)
Vznik, zánik a migrácia sedimentačných priestorov Západných Karpát v neogéne / Kováč, Michal, 1952-, Krystek, Ivan, Vass, Dionýz -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 88 (1989), s. 45-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzorkování - současné metodické a normativní zajištění a návaznost na standardy Evropské unie / Fuksa, Josef K. -- In: VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace -- ISSN 0322-8916 -- Roč. 42, č. 1 (2000), s. 4-5
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzorkování a analýzy vzdušnin, vod, hornin a odpadů v návaznosti na požadavky platné legislativy a související systém zajištění kvality a kontroly kvality (QA/QC) / Dombek, Václav, Lach, Karel -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 7, č. 8 (2000), s. 38-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzorkování a monitoring kontaminovaných půdních a podzemních vod : kritické hodnocení současného stavu / Krajča, Jaromil -- In: Sborník referátů ze semináře Vzorkování a analýza kontaminovaných vod, Praha, 5.6.1997 -- s. 105-136
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzorkování mělkých podzemních vod se zřetelem na vertikální zonálnost chemismu / Skořepa, Jaroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 7 (1986), s. 215-216, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzorkování plavenin v menších tocích / Franců, Eva, Geršl, Milan, Rudolf, Pavel, Zouhar, Josef -- In: Vodní hospodářství = Water management -- ISSN 1211-0760 -- Roč. 8, č. září (2010), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Vzorkování povrchových a podzemních vod / Fuksa, Josef K. -- In: Sborník referátů ze semináře Vzorkování a analýza kontaminovaných vod, Praha, 5.6.1997 -- s. 9-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzpomínka -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 1, č. 3 (1998), s. 35
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzpomínka / Bláha, Pavel, Woznica, Lumír -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 3, č. 3 (2000), s. 32
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzpomínka / Valoch, Karel, 1920- -- In: Zpřístupněné jeskyně 2011 : ročenka Správy jeskyní České republiky -- ISBN 978-80-87309-17-9 -- s. 125
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzpomínka k nedožitým 75. narozeninám prof. RNDr. Bohuslava Růžičky, CSc. / Homola, Vladimír, Kumpera, Otakar, 1932-1996, Vašíček, Zdeněk -- In: Seminář k 75. výročí narození prof. RNDr. Bohuslava Růžičky, Csc. -- s. 1-3
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzpomínka k nedožitým 75.narozeninám Prof. RNDr. Bohuslava Růžičky CSc. / Homola, Vladimír, Kumpera, Otakar, 1932-1996, Vašíček, Zdeněk -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Č. zvl.č. (1997), s. 3-6
Zdroj: ČGS (UNM)