Listování
od 

Vzpomínka na Ing. Jaroslava Aichlera / Budil, Petr, 1969- -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 7 (2008), s. 20-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzpomínka na Ing. Karla Rezka / Novák, František, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 10 (2002), s. 369-371
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzpomínka na Ing. Stanislava Čurdu, CSc. / Krásný, Jiří, Milický, Martin -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 57, č. 12 (2007), s. 450
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzpomínka na ing. Václava Nováka -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 1 (2000), s. 70
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzpomínka na jezuitu - přírodovědce a filozofa / Turnovec, Ivan, 1943- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 14, č. 4 (2006), s. 322-323
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzpomínka na Jindřicha Hořelicu / Staněk, Stanislav -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 16 (2013), s. 12-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzpomínka na Jiřího Jelena / Zelenka, Přemysl, 1950- -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 10 (2010), s. 24
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzpomínka na mineraloga a petrografa univ. prof. RNDr. Františka Němce / Zapletal, Jan, 1939- -- In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Geographica-Geologica -- Roč. 83, č. 24 (1985), s. 11-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzpomínka na mineralogické určovací besedy / Novák, Václav, 1945- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 1 (1993), s. 39-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzpomínka na Miroslava Váněho / Krutský, Norbert, Radoň, Miroslav -- In: Sborník abstraktů a exkurzní průvodce : 2. vulkanologický seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti : Teplice 4.-6.10.2010 -- ISBN 978-80-85321-58-6 -- s. 77-82
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzpomínka na paní doc. Ing. Jarmilu Müllerovou, CSc. (8.5. 1935-25.8. 2013) / Grygar, Radomír, Kaláb, Zdeněk, 1959- -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 18 (2014), s. 14-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzpomínka na PhDr. Jaroslava Sládka, CSc. (K nedožitým 75. narozeninám)
Vzpomínka na poválečná léta v petrografickém ústavu na Přírodovědecké fakultě UK v Praze / Hejtman, Bohuslav -- In: Dějiny věd a techniky -- ISSN 0300-4414 -- Roč. 23, č. 3 (1989), s. 180-184
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzpomínka na prof. dr. Bohuslava Ježka (1877-1950) / Majer, Jiří -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 7, č. 10 (2000), s. 23
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzpomínka na prof. dr. Ing. Bohuslava Stočesa / Petránek, Jan, 1922- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 35, č. 2 (1990), s. 218-219
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzpomínka na prof. Dr. Jana Kašpara, DrSc. / Pauliš, Petr, 1956- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 33, č. 2 (1988), s. 219-220, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzpomínka na prof. dr.Vojtěcha Rosického / Němec, Dušan, 1927-2001 -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 37, č. 3 (1992), s. 255-256
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzpomínka na Prof. Ing. Ivana Trávníčka , CSc. / Weiglová, Kamila, 1945- -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 6, č. 1 (2003), s. 39
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzpomínka na prof. Ing. Václava Hálka, DrSc. / Šulc, Jan -- In: Journal of Hydrology and Hydromechanics -- ISSN 0042-790X -- Roč. 51, č. 1 (2003), s. 79-80
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzpomínka na prof. Ivo Chlupáče, DrSc. (1931-2002)