Listování
od 

Vzpomínka na RNDr. Františka Reichmanna / Falc, Zdeněk, 1945- -- In: Výroční zpráva odboru geologie Ministerstva životního prostředí za rok 1999 -- ISBN 80-7212-149-9 -- s. 5
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzpomínka na RNDr. Jana Kováříka / Sattran, Vladimír, 1930- -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 3 (2006), s. 11-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzpomínka na RNDr. Jaroslava Václa (1931-2009) / Sattran, Vladimír, 1930- -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 10 (2010), s. 21-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzpomínka na RNDr. Jaroslavu Loučkovou, CSc. (K nedožitým 75. narozeninám)
Vzpomínka na RNDr. Josefa Chaloupského, DrSc / Dudek, Arnošt, 1928- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 37, č. 1 (1992), s. 85
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzpomínka na RNDr. Josefa Zikmunda / Dudek, Arnošt, 1928- -- In: Věstník Českého geologického ústavu -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 67, č. 3 (1992), s. 218-219
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzpomínka na RNDr. Karla Tučka, CSc. / Bukovanská, Marcela -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 1 (1993), s. 11-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzpomínka na RNDr. Ludvíka Odehnala / Fediuk, František, 1929- -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 7 (2008), s. 21-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzpomínka na RNDr. Milana Fengla / Novák, František, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 9, č. 4 (2001), s. 307-308
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzpomínka na RNDr. Mojmíra Eliáše, CSc. (1.července 1932-23. září 2002) / Martinec, Petr, Vašíček, Z. -- In: Documenta geonica 2006. 6. česko-polská konference "Geologie hornoslezské pánve". -- S. 7-10
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vzpomínka na Roberta Potonié / Kalibová-Kaiserová, Milada -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 35, č. 4 (1990), s. 440-441
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzpomínka na sběratele Františka Hrůzu (24.10.1929 - 11.6.1982) / Skalický, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 11, č. 5 (2003), s. 391-394
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzpomínka na Sylvestra Máchu / Ložek, Vojen -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 56, č. 2 (2007), s. 191-192
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Vzpomínka na Šárku Neumannovou (rozenou Značkovskou) : *12.8. 1942 - ?29.5.2008 / Sviták, Ctirad -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 8 (2009), s. 19-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzpomínka na Vratislava Korduleho / Kozák, Vladislav -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 38 (2012), s. 48-49
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzpomínka na významnou českou geoložku Miladu Vavřínovou / Krutský, Norbert -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 10 (2002), s. 367-368
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzpomínka na Zdeňka Rotha / Stráník, Zdeněk, 1931- -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 10 (2010), s. 19-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzpomínkové akce ke 150. výročí narození Gustava C. Laubeho / Brus, Zdeněk, Krutský, Norbert -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 34, č. 4 (1989), s. 441-442
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzpomínky na budoucnost. Krajina jako spojnice mezi časy minulými a příštími. Místo a jeho duch / Cílek, Václav -- In: Respekt -- č. 31 (2004), s. 18
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Vzpomínky na dávná dramata : krátery po dopadu meteoritů vyprávějí o historii Země / Matějček, Tomáš -- In: Přírodovědci.cz -- ISSN 1805-5591 -- Č. 1 (2012), s. 17
Zdroj: ČGS (UNM)