Listování
od 

Vzpomínka na paní doc. Ing. Jarmilu Müllerovou, CSc. (8.5. 1935-25.8. 2013) / Grygar, Radomír, Kaláb, Zdeněk, 1959- -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 18 (2014), s. 14-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzpomínka na PhDr. Jaroslava Sládka, CSc. (K nedožitým 75. narozeninám)
Vzpomínka na poválečná léta v petrografickém ústavu na Přírodovědecké fakultě UK v Praze / Hejtman, Bohuslav -- In: Dějiny věd a techniky -- ISSN 0300-4414 -- Roč. 23, č. 3 (1989), s. 180-184
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzpomínka na prof. dr. Bohuslava Ježka (1877-1950) / Majer, Jiří -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 7, č. 10 (2000), s. 23
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzpomínka na prof. dr. Ing. Bohuslava Stočesa / Petránek, Jan, 1922- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 35, č. 2 (1990), s. 218-219
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzpomínka na prof. Dr. Jana Kašpara, DrSc. / Pauliš, Petr, 1956- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 33, č. 2 (1988), s. 219-220, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzpomínka na prof. dr.Vojtěcha Rosického / Němec, Dušan, 1927-2001 -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 37, č. 3 (1992), s. 255-256
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzpomínka na Prof. Ing. Ivana Trávníčka , CSc. / Weiglová, Kamila, 1945- -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 6, č. 1 (2003), s. 39
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzpomínka na prof. Ing. Václava Hálka, DrSc. / Šulc, Jan -- In: Journal of Hydrology and Hydromechanics -- ISSN 0042-790X -- Roč. 51, č. 1 (2003), s. 79-80
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzpomínka na prof. Ivo Chlupáče, DrSc. (1931-2002)
Vzpomínka na Prof. Vladimíra Boušku, DrSc. / Matějka, Dobroslav, 1956- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 16, č. 2 (2008), s. 165-166
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzpomínka na profesora Františka Čecha / Povondra, Pavel, 1924- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3 (1995), s. 283-285
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzpomínka na profesora Jana Šilara / Datel, Josef V. -- In: Zpravodaj Unie geologických asociací -- ISSN 1802-162X -- Č. 3 (2007), s. 86-88
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzpomínka na profesora Jana Šilara / Datel, Josef, 1963- -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 57, č. 4 (2007), s. 121
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzpomínka na profesora Jaromíra Koutka (1.4.1902 - 5.2.1983) / Pouba, Zdeněk, 1922- -- In: Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí : seminář při příležitosti 80. narozenin Prof. Pouby, 100. výročí narození Prof. Koutka a 50. výročí ustavení katedry Ložiskové geologie na PřF UK -- s. xxv-xxvi
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzpomínka na profesora RNDr. Jana Oswalda / Mynář, Ivo, Sattran, Vladimír, 1930- -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 49 (2009), s. 121-122
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzpomínka na prof.ing. Otakara Kumperu, DrSc. (3.ledna 1932 - 21.dubna 1996) / Zapletal, Jan -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 45, č. 2 (1996), s. 191-192
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzpomínka na první dva organizátory a propagátory šlichové prospekce na Slovensku a v českých zemích - Ing. Jána Slávika a RNDr. Ivana Tenčíka / Horáková, Milada -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 33, č. 5 (2001), s. 411-412
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzpomínka na příbramský kalcit / Radosta, Luboš -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 3, č. 6 (1995), s. 391-392
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzpomínka na příbramský meteorit / Kovařík, Václav -- In: Sborník vlastivědných prací z Podblanicka -- ISSN 0487-5648 -- Roč. 1984, č. 25 (1985), s. 17-19
Zdroj: ČGS (UNM)