Listování
od 

Vzpomínka na profesora Jana Šilara / Datel, Josef, 1963- -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 57, č. 4 (2007), s. 121
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzpomínka na profesora Jaromíra Koutka (1.4.1902 - 5.2.1983) / Pouba, Zdeněk, 1922- -- In: Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí : seminář při příležitosti 80. narozenin Prof. Pouby, 100. výročí narození Prof. Koutka a 50. výročí ustavení katedry Ložiskové geologie na PřF UK -- s. xxv-xxvi
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzpomínka na profesora RNDr. Jana Oswalda / Mynář, Ivo, Sattran, Vladimír, 1930- -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 49 (2009), s. 121-122
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzpomínka na prof.ing. Otakara Kumperu, DrSc. (3.ledna 1932 - 21.dubna 1996) / Zapletal, Jan -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 45, č. 2 (1996), s. 191-192
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzpomínka na první dva organizátory a propagátory šlichové prospekce na Slovensku a v českých zemích - Ing. Jána Slávika a RNDr. Ivana Tenčíka / Horáková, Milada -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 33, č. 5 (2001), s. 411-412
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzpomínka na příbramský kalcit / Radosta, Luboš -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 3, č. 6 (1995), s. 391-392
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzpomínka na příbramský meteorit / Kovařík, Václav -- In: Sborník vlastivědných prací z Podblanicka -- ISSN 0487-5648 -- Roč. 1984, č. 25 (1985), s. 17-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzpomínka na RNDr. Evžena Staníka / Růžička, Miloš, 1938- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 74, č. 3 (1999), s. 334
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzpomínka na RNDr. Františka Fialu, DrSc. (1903-1990) / Pácal, Zdeněk -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3 (1995), s. 288-289
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzpomínka na RNDr. Františka Pechara, CSc. / Novák, František, 1932-, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 14-15 (2007), s. 284-288
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzpomínka na RNDr. Františka Reichmanna / Falc, Zdeněk, 1945- -- In: Výroční zpráva odboru geologie Ministerstva životního prostředí za rok 1999 -- ISBN 80-7212-149-9 -- s. 5
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzpomínka na RNDr. Jana Kováříka / Sattran, Vladimír, 1930- -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 3 (2006), s. 11-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzpomínka na RNDr. Jaroslava Václa (1931-2009) / Sattran, Vladimír, 1930- -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 10 (2010), s. 21-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzpomínka na RNDr. Jaroslavu Loučkovou, CSc. (K nedožitým 75. narozeninám)
Vzpomínka na RNDr. Josefa Chaloupského, DrSc / Dudek, Arnošt, 1928- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 37, č. 1 (1992), s. 85
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzpomínka na RNDr. Josefa Zikmunda / Dudek, Arnošt, 1928- -- In: Věstník Českého geologického ústavu -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 67, č. 3 (1992), s. 218-219
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzpomínka na RNDr. Karla Tučka, CSc. / Bukovanská, Marcela -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 1 (1993), s. 11-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzpomínka na RNDr. Ludvíka Odehnala / Fediuk, František, 1929- -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 7 (2008), s. 21-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzpomínka na RNDr. Milana Fengla / Novák, František, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 9, č. 4 (2001), s. 307-308
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzpomínka na RNDr. Mojmíra Eliáše, CSc. (1.července 1932-23. září 2002) / Martinec, Petr, Vašíček, Z. -- In: Documenta geonica 2006. 6. česko-polská konference "Geologie hornoslezské pánve". -- S. 7-10
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG