Listování
od 

Vztahy mezi svrchnokřídovými faunami gastropodů tethydní a epiplatformní oblasti / Ziegler, Václav -- In: Zborník z paleontologickej konferencie -- ISBN s. 13-20 -- s. 109-110
Zdroj: ČGS (UNM)
Vztahy mezi syntézou v laboratoři a distribucí zeolitů v sedimentech / Koloušek, David, Procházková, Eva -- In: Pracovní setkání zeolity - ekologická surovina -- s. [2]
Zdroj: ČGS (UNM)
Vztahy mezi syntézou zeolitů v laboratoři a distribucí zeolitových zón v sedimentech / Koloušek, David, Obšasníková, Jolana, Procházková, Eva -- In: Zeolity - ekologická surovina: sborník přednášek -- s. 26-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Vztahy mezi zimními teplotami na severní hemisféře a geomagnetickou a sluneční aktivitou při různých fázích kvazibienální oscilace (QBO) / Bochníček, Josef, Bucha, Václav, Hejda, Pavel, Pýcha, Josef -- In: Solárně-terestrické vlivy na klima -- ISBN 80-85813-42-4 -- s. 7-16
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Vztahy vápenců a vulkanitů v plzeňském pruhu proterozoika / Drábek, Milan, Klápová, Helena, Pouba, Zdeněk, 1922- -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1996 -- ISBN 80-7212-008-5 -- s. 53
Zdroj: ČGS (UNM)
Vztahy vulkanosedimentárních cyklů a mineralizace v sv. části desenské klenby v Jeseníkách / Koverdynský, Bohdan, 1937- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 10 (1986), s. 277-280
Zdroj: ČGS (UNM)
Vžité představy nemusí vždy platit. Kolín - Tři Dvory a hydraulická funkce Labe / Datel, Josef, Pastuszek, František -- In: Voda - strategická surovina pro 21. století -- ISBN 978-80-248-2026-2 -- 4
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: UK, PřF
W 100-lecie urodzin Profesora Henryka Teisseyre´a - wspomnienie czeskiego geologa / Skácel, Jaroslav -- In: Przeglad geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 51, č. 10 (2003), s. 894
Zdroj: ČGS (UNM)
W. S. Pitcher 1993: The nature and origin of granite (Blackie Academic and Professional, London, 321 pp.) / Palivcová, M., Waldhausrová, Jarmila -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 27, - (1995), s. 298-300
Typ dokumentu: recenze
Zdroj: AV ČR, GLÚ
W-Sn-Mo-(Bi)-deposit at Boží Dar near Jáchymov
W-Sn-Mo-(Bi)-ložisko Boží Dar (u Jáchymova) / Absolonová, Eva, Pokorný, Ladislav -- In: Sborník geologických věd. Ložisková geologie - mineralogie -- Č. 25 (1983), s. 73-110, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
W sprawie tektoniki Czerwonych Wierchów i Giewontu w Tatrach / Bac-Moszaszwili, Maria, Jaroszewski, Wojciech, Passendorfer, Edward -- In: Annales Societatis geologorum Poloniae -- ISSN 0208-9068 -- Roč. 52, 1982, č. 1-4 (1984), s. 67-88
Zdroj: ČGS (UNM)
W-zrudnění u obce Cetoraz / Hranáč, Pavel, Páša, Jan -- In: Výběr Prací (Geoindustria) -- Roč. 16 (1988), s. 45-56
Zdroj: ČGS (UNM)
Wachsturmsdynamik von Holzarten auf der Kippe Šmeral in der Region Most
Wadi Rum - krajina Lawrence z Arábie / Čeřovský, Jan, 1930- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 65, č. 4 (2010), s. 27-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Wadi Rum - the place of Lawrence of Arabia
Wagnerite - an indicator of shear-zone-related long-term fluid-rock interactions (an example from a cordierite-gedrite gneiss, Ile d´Yeu, Armorican Massif, France) / Boulvais, Philippe, Pitra, Pavel -- In: CzechTec 07 : 5th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG) & 12th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS) : April 11-14, 2007, Teplá, Czech Republic : proceedings and excursion guide -- ISBN 978-80-7075-695-9 -- s. 65-66
Zdroj: ČGS (UNM)
Wagnerite in a cordierite-gedrite gneiss: Witness of long-term fluid-rock interaction in the continental crust (Ile d'Yeu, Armorican Massif, France) / Antonoff, Vladimir, Boulvais, Philippe, Diot, Hervé, Pitra, Pavel -- In: American mineralogist -- ISSN 0003-004X -- Vol. 93, no. 2-3 (2008), p. 315-326
Zdroj: ČGS (UNM)
Die Wahrnehmung der tschechisch-slowakischen und tschehich- osterreichischen grenze durch die lokale bevolkerung / Vaishar, Antonín -- In: Grenzen und Grenzregionen in Südosteuropa -- ISBN 3-925440-78-5 -- s. 18-32
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
The Waidhofen Amphibolite Body in the Moldanubian Zone of Lower Austria: a relic of Proterozoic Avalonian crust / Erban, Vojtěch, Finger, Fritz, Gerdes, Axel, Janoušek, Vojtěch, Mayer, Andreas, Starijaš Mayer, Biljana -- In: Crustal evolution and geodynamic processes in Central Europe. Proceedings of the Joint conference of the Czech and German geological societies held in Plzneň (Pilsen), September 1 - 19, 2013. SDGG - Schriftenreihe der Deutschen Gesselschaft für Geowissenschaften -- ISBN 978-3-510-49231-2 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)