Listování
od 

Wavelety seismologických signálů / Častová, N., Kaláb, Zdeněk, Kučera, R. -- In: Analýza dat v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. 1 -- s. 9-14
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Ways and means of drainage with electropneumatic and liquid seal drains and examples of application at Most-Ležáky site
Ways to rational and efficient field and laboratory investigation in engineering geology / Matula, Milan -- In: Acta geologica et geographica Universitatis Comenianae. Geologica -- No. 39 (1985), p. 3-12, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Wazne geostanowiska Sudetów polskich
Weak anisotropy-attenuation parameters / Vavryčuk, Václav -- In: Geophysics -- Roč. 74, č. 5 (2009)
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Weak contrast PP reflection/transmission coefficients for weakly anisotropic media with an arbitrary background / Martins, Jorge Leonardo, Pšenčík, Ivan, Vavryčuk, Václav -- In: Seismic waves in complex 3-D structures. Report 7 -- s. 267-283
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Weak contrast PP wave displacement R/T coefficients in weakly anisotropic elastic media / Pšenčík, Ivan, Vavryčuk, Václav -- In: Pure and Applied Geophysics -- Roč. 151, 2/4 (1998), s. 699-718
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Weak-contrast R/T coefficients in weakly anisotropic elastic media: P-wave incidence / Vavryčuk, Václav -- In: Seismic waves in complex 3-D structures. Report 7 -- s. 285-299
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Weak-contrast reflection/transmission coefficients in weakly anisotropic elastic media; P-wave incidence / Vavryčuk, Václav -- In: Geophysical Journal International -- ISSN 0956-540X -- Roč. 138, č. 2 (1999), s. 553-562
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Weak Earthquake of Aug. 10, 1987 Connected with the Jílovice Fault (Northern Bohemia) / Procházková, Dana -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Vol. 33, no. 1 (1989), p. 97-100
Zdroj: ČGS (UNM)
The weak-motion modelling of the Skyros Island, Aegean Sea, Mw = 6.5 Earthquake of July 26, 2001 / Zahradník, Jiří, 1947- -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Vol. 46, no. 4 (2002), p. 753-771
Zdroj: ČGS (UNM)
Weak natural earthquakes in the Opava area in period 1997-1999 / Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír -- In: Proceedings of the 2nd Czech-Polish workshop "On Recent geodynamics of the East Sudety Mts. and adjacent areas". Boleslawów, Poland, 6-8 April 2000 -- ISBN 83-85287-52-3 -- s. 125-130
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Weak points of plate tectonics
Weak seismic phenomena localized in northwest Bohemia in 1982 / Knaislová, Dana, Mittag, Reinhard, Procházková, Dana, 1945-, Tobyáš, Vladimír -- In: Geofyzikální sborník -- Vol. 32, 1984 (1987), p. 251-259
Zdroj: ČGS (UNM)
The weak Taylor state in an alpha-omega-dynamo / Anufriev, A. P., Cupal, Ivan, Hejda, Pavel -- In: Geophysical and Astrophysical Fluid Dynamics -- Roč. 79, 1/4 (1995), s. 125-145
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Weak tidal correlation of NW-Bohemia/Vogtland earthquake swarms / Fischer, Tomáš, Kalenda, Pavel, Skalský, Lumír -- In: Tectonophysics -- ISSN 0040-1951 -- Roč. 424, č. 3-4 (2006), s. 259-269
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Weakly alkaline trachybasalt - rhyolite series from Teplá Highland, western Bohemia - geochemical constraints / Árva-Sós, E., Lang, Miloš, Nekovařík, Č., Pivec, Edvín, Ulrych, Jaromír -- In: Geologica Bavarica -- ISSN 0016-755X -- Roč. 107, - (2003), s. 127-152
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Weakly alkaline trachybasalt - rhyolite series from the Teplá Highland, western Bohemia - geochemical constraints / Árva-Sós, Erzsébet, Lang, Miloš, Nekovařík, Čestmír, Pivec, Edvín, Ulrych, Jaromír -- In: Geologica bavarica -- ISSN 0016-755X -- No. 107 (2003), p. 127-152
Zdroj: ČGS (UNM)
Weakly inhomogeneous plane waves in anisotropic, weakly dissipative media / Červený, V., Pšenčík, Ivan -- In: Seismic waves in complex 3-D structures. Report 17 -- S. 149-172
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Weakly inhomogeneous plane waves in anisotropic, weakly dissipative media / Červený, V., Pšenčík, Ivan -- In: Geophysical Journal International -- ISSN 0956-540X -- Roč. 172, č. 2 (2008), s. 663-673
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ