Listování
od 

Well logging methods in groundwater surveys of complicated aquifer systems: Bohemian Cretaceous Basin / Datel, Josef, Kobr, Miroslav, Procházka, Martin -- In: Environmental geology -- ISSN 0943-0105 -- Roč. 57, č. 5 (2009), 14
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Wells producing inflammable gases from coal deposits
Wellsit - zajímavý zeolit z desilikovaného pegmatitu ve Věžné / Novák, Milan, 1952- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 4, č. 2 (1996), s. 123-124
Zdroj: ČGS (UNM)
Wellsite - an interesting zeolite from the desilicified pegmatite at Věžná
Weltmeisterschaft im Goldwaschen in Tschechien / Ochantel, Karl -- In: Aufschluss -- ISSN 0004-7856 -- Jg. 50, Nr. 6 (1999)
Zdroj: ČGS (UNM)
Wenlock and Ludlow cephalopods in the Prague Basin: communities, palaeobiogeography and palaeoecology (Bohemia) / Manda, Štěpán -- In: Berichte der Geologischen Bundesanstalt -- ISSN 1017-8880 -- Vol. 46 (1999), p. 79
Zdroj: ČGS (UNM)
Wenlock (Silurian) oceanic episodes and events / Aldridge, R. J., Dorning, K. J., Jeppson, L. -- In: Journal of the Geological society -- ISSN 0016-7649 -- Vol. 152, no. 3 (1995), p. 487-498
Zdroj: ČGS (UNM)
The Wenlock/Ludlow Boundary in the Prague Basin (Bohemia) / Dufka, Pavel, Jäger, Hermann, Kříž, Jiří, 1943-, Schönlaub, Hans Peter -- In: Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt -- ISSN 0016-7800 -- Roč. 136, č. 4 (1993), s. 809-839
Zdroj: ČGS (UNM)
Die Wenlock/Ludlow-Grenze im Prager Becken (Böhmen)
Wenlockian graptolites and the Lower Graptolitic Shales-Ockerkalk transition East of Lantini Tunnel near Ballao (SE Sardinia) / Gorriga, M. G., Piras, S., Štorch, Petr -- In: Time and life in the Silurian: a multidisciplinary approach : field trip guide book. 3 -- S. 187-190
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Wenzel Johann Tomaschek nebo Václav Jan Tomášek? - německy mluvící Čech - aneb život na hranici dvou jazyků / Kabelková, Markéta -- In: Hudební věda -- ISSN 0018-7003 -- Roč. 46, č. 4 (2009), 14
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: NM
Wenzel Johann Tomaschek or Václav Jan Tomášek? - German speaking Czech or else Life with two languages
Werden Grundsätze IPPC zu Revolution im Umweltschutzrecht?
Were gold nuggets rare in the Zlaté hory district?
Were the Outer Polish Carpathian Basins Floored by Alpine Oceanic Crust?-Evidence from Heavy Minerals / Ślączka, Andrzej, Winkler, Wilfried -- In: International Conference Malé Karpaty Mts. Geology of the Alpine-Carpathian Junction -- s. [29]
Zdroj: ČGS (UNM)
Werk und Bedeutung Georgius AGRICOLAs - zum 450. Todestag des sächsischen Gelehrten / Naumann, Friedrich -- In: Berichte der Geologischen Bundesanstalt -- ISSN 1017-8880 -- Nr. 65 (2005)
Zdroj: ČGS (UNM)
West African provenance for Saxo-Thuringia (Bohemian Massif): Did Armorica ever leave pre-Pangean Gondwana? - U/Pb-SHRIMP zircon evidence and the Nd-isotopic record / Drost, Kerstin, Gehmlich, Michael, Linnemann, Ulf, McNaughton, Neal J., Romer, Rolf L., Tonk, Christian -- In: International journal of Earth sciences (Geologische Rundschau) -- ISSN 1437-3254 -- Vol. 93, no. 5 (2004), p. 683-705
Zdroj: ČGS (UNM)
West Bohemia seismoactive region: monitoring recent movements, groundwater level and gravity changes / Jindra, D., Mrlina, Jan, Špičák, Aleš -- In: ESC 25th General Assembly. Abstracts -- s. 25
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GFÚ
West Bohemia/Vogtland Region in View of Local Seismic Signals / Boušková, Alena, Fischer, Tomáš, Horálek, Josef, Hudová, Zuzana -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 16 (2003), p. 17
Zdroj: ČGS (UNM)
The West Bohemian 2008-earthquake swarm: When, where, what size and data / Boušková, Alena, Fischer, Tomáš, Horálek, Josef, Hrubcová, Pavla, Michálek, Jan -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Roč. 53, č. 3 (2009), s. 351-358
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ