Listování
od 

Whole-rock geochemistry and Nd isotopic composition of metavolcanics from the Netvořice-Neveklov and Sedlčany-Krásná Hora Islets: their petrogenesis and implications for geodynamic processes at the Teplá-Barrandian-Moldanubian boundary / Heřmánek, R., Janoušek, V., Kachlík, V., Vítková, Petra -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Roč. 13, - (2001), s. 72-73
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Whole-Rock Geochemistry and Nd Isotopic Composition of Metavolcanics from the Netvořice-Neveklov and Sedlčany-Krásná Hora Islets: their Petrogenesis and Implications for Geodynamics Processes at the Teplá-Barrandian-Moldanubian boundary / Heřmánek, Radek, Janoušek, Vojtěch, 1968-, Kachlík, Václav, Vítková, Petra -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 13 (2001), p. 72-73
Zdroj: ČGS (UNM)
Whole rock geochemistry and petrogenesis of granites from the northern part of the Moldanubian Batholith (Czech Republic) / Janoušek, Vojtěch, 1968-, Matějka, Dobroslav -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 42, no. 1 (1998), p. 73-79
Zdroj: ČGS (UNM)
Whole-rock geochemistry of felsic granulites from the Gföhl Unit (Moldanubian Zone, Austria and Czech Republic): petrogenetic implications / Finger, Fritz, Janoušek, Vojtěch -- In: Mitteilungen der Österreichischen mineralogischen Gesellschaft, vol. 148 -- ISBN 1609-0144 -- 3
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Whole-rock geochemistry of felsic granulites from the Gföhl Unit (Moldanubian Zone, Austria and Czech Republic): petrogenetic implications / Finger, Friedrich, Janoušek, Vojtěch, 1968- -- In: Mitteilungen der Österreichischen mineralogischen Gesellschaft -- ISSN 0930-0708 -- Vol. 148 (2003), p. 174-176
Zdroj: ČGS (UNM)
Whole-rock geochemistry of the "Sv. Jan diabase' sills and dykes in the Loděnice-Bubovice area
Why, and how fast do the rocks weather?
Why geophysists do not believe in hot plumes
Why is 'red marble' red? / Mamet, B., Préat, A. -- In: Revista espanola de micropaleontología -- ISSN 0556-655X -- Vol. 37, no. 1 (2005), p. 13-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Why is the Jachymov radioactive thermal spring free of CO2
Widenmannite, a rare uranyl lead carbonate: occurrence, formation and characterization / Čejka, Jiří, Goliáš, Viktor, Jarka, Petr, Jehlička, Jan, Laufek, František, Němec, Ivan, Plášil, Jakub, Sejkora, Jiří, Strnad, Ladislav, Škácha, Pavel -- In: Mineralogical Magazine -- ISSN 0026-416X -- Roč. 74, č. 1 (2010), 14
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Widenmannite, a rare uranyl lead carbonate:occurence, formation and characterization / Čejka, Jiří, Goliáš, Viktor, Jarka, Petr, Jehlička, Jan, Laufek, František, Němec, Ivan, Plášil, Jakub, Sejkora, Jiří, Strnad, Ladislav, Škácha, Pavel -- In: Mineralogical Magazine -- ISSN 0026-416X -- Roč. 74, č. 1 (2010), 13
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Widespread occurrence of microscopic pores in conulariids / Qian, Yi, Van Iten, Heyo, Vyhlasová, Zdeňka, Zhu, Mao-Yan -- In: Journal of paleontology -- ISSN 0022-3360 -- Vol. 79, no. 2 (2005), p. 400-407
Zdroj: ČGS (UNM)
Wielki Staw - information source of the character of landscape, the vegetation and the lake biotope (Wielki Staw - zdroj informací o charakteru krajiny, vegetace a jezerního biotopu) / Břízová, Eva -- In: Geoekologické problémy Krkonoš, sborník abstraktů, referátů a posterů -- ISBN 80-86418-48-0 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Wielki Staw a historie přírodních poměrů Krkonoš / Břízová, Eva, Hruška, Jakub (2007) -- In: Krkonoše: příroda, historie, život -- ISBN 978-80-7340-104-7
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: ČGS (RIV)
Wielki Staw and history of natural conditions in the Krkonoše Mts.
Das Wiener Becken-geologische Betrachtungen / Harzhauser, Mathias, Havlíček, Pavel, Hofmann, Thomas -- In: Zu neuen Ufern : Hydrodynamik und Biodiversität in den March-Thaya-Auen .Wissenschaftliche Mitteilungen aus dem Niederösterreichischen Landesmuseum -- ISBN 3-85460-268-X -- 11
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Wiese, F.; Čech, S.;"Svrchní turon České křídové pánve (Česká republika) studovaný v činném lomu v Úpohlavech: integrovaná stratigrafie a paleooceánografie vstupu do Tethys" (Cretaceous Research, 25 (2004) 329-352] - Odpověď.
Wilder Weinstock (Vitis vinifera subsp. sylvestria) in Äneolithikum Mährischen Pforte (Mähren, Tschechische Republik) / Opravil, Emanuel -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Jg. 46, Nr. 2 (1997)
Zdroj: ČGS (UNM)
Will the desert save the thirsties?