Listování
od 

Wpływ działalności człowieka na rzeźbę den dolinnych na górnych Morawach i w dorzeczu Odry w ujęciu historycznym / Hrádek, Mojmír -- In: Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym -- S. 22-33
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Wpływ granitu Karkonoskiego na gnejsy Izerskie / Oberc-Dziedzic, Teresa -- In: Kwartalnik geologiczny -- ISSN 0023-5873 -- Roč. 29, č. 3-4 (1985), s. 571-588
Zdroj: ČGS (UNM)
Wpływ intruzji Karkonoszy na skały osłony - minerały pegmatoidów strefy Garbów Izerskich (Sudety) / Długoszewska, Agnieszka -- In: Przegląd geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 55, č. 4 (2007), s. 283
Zdroj: ČGS (UNM)
Wplyw obciazec termicznych na zmiany przepuszczialnošci próbek skal w trójosiowym stanie naprazenia / Konečný, Pavel, Nowakowski, A. -- In: Geotechnika i budownictwo specjalne 2002. Ze szczególnym uwzgladnieniem problematyki towarzyszcej eksploatacji rud miedzi -- s. 537-544
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Wplyw odpadów atmosferycznych na ksztaltowanie chemizmu wód w obrebie masywu tatrzánskiego / Malecka, Danuta -- In: Przeglad geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 37, č. 10 (1989), s. 504-510
Zdroj: ČGS (UNM)
Wprowadzenie do problematyki petroarcheologii / Gediga, Bogusław, 1933- -- In: Petroarchaeology in the Czech Republic and Poland at the beginning of the 21st century : proceedings of the 4th International Petroarcheological Symposium in Wrocław, October 2007, 11-13 -- ISBN 978-80-7028-324-0 -- s. 7-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Wrenching of a Continental Lithosphere Containing a Circular Resistant Inclusion: Physical Model Experiments / Beneš, Miroslav, Cobbold, Peter R., Rajlich, Petr, 1944- -- In: Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt -- ISSN 0016-7800 -- Bd. 139, H. 2 (1996), s. 215-232
Zdroj: ČGS (UNM)
Wschodnia okrywa granitu Karkonoszy przekrój przez waryscyjską strefę szwu / Mazur, Stanisław -- In: Sudety Zachodnie: od wendu do czwartorzędu -- ISBN 83-908127-8-9 -- s. 53-65
Zdroj: ČGS (UNM)
Wspólczesna denudacja w górskich zlewniach Karkonoszy : System denudacyjny Polski / Bieróňski, Jerzy, Chmal, Henryk, Czerwiňski, Janusz, Klementowski, Jan, Traczyk, Andrzej -- In: Prace geograficzne -- ISSN 0373-6547 -- Roč. 155 (1992), s. 151-169
Zdroj: ČGS (UNM)
Wspolczesne ruchy masowe Szczelinca Wielkiego / Cacon', S., Košťák, Blahoslav, Makolski, K. -- In: Przyroda Parku Narodowego Gór Stołowych -- S. 114-127
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Wstepna lista proponowanych geostanowis reprezentatywnych dla Europa Srodkowej
Wstępne dane o minerale z grupy kordierytu z Zimnika (masyw Strzegom-Sobótka) / Łobos, Krzysztof, Pawlik, Tomasz -- In: Przegląd geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 55, č. 7 (2007), s. 563-564
Zdroj: ČGS (UNM)
Wstepne wyniki badan oncentracji radu i radonu w wodach podziemnych i powierzchniowych górnej czesci zlewni Kamienicy (Masyw Snieznika, Sudety). / Dorda, Jerzy, Kozlowska, Beata, Modelska, Magdalena, Przylibski, Tadeusz A., Stasko, Stanislaw, Szczepanowski, Sebastian -- In: Przeglad geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 50, č. 5 (2002), s. 436-440
Zdroj: ČGS (UNM)
Wulfenit z Horní Krupky / Škovíra, Jiří, Vavřinec, Ladislav -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Roč. 38, č. 3-4 (1993), s. 246-247
Zdroj: ČGS (UNM)
Wulfenite from Horní Krupka
Würmské svahoviny ako substrát karpatských pôd / Šály, Rudolf -- In: Geológia a surovinové zdroje kvartéru. Technika prieskumu -- s. 121
Zdroj: ČGS (UNM)
Wurzelstalagmiten - biogene Strukturen ein Sensor für Umweltveränderungen / Müller, Herbert -- In: Pseudokrasové jevy v horninách české křídové pánve: sborník příspěvků ze semináře -- s. 39-41
Zdroj: ČGS (UNM)
Wüstes Abbau- und Aufbereitungsareal Hoy bei Vrbice (Mittelböhmen)
Wüstes mittelalterliches Hüttenareal Plandry (Preitenhof) bei Jihlava (Iglau)
Wyartit, minerál obsahující U5+ ve své krystalové struktuře / Čejka, Jiří -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 8 (2000), s. 109-113
Zdroj: ČGS (UNM)