Listování
od 

Wyartit, minerál obsahující U5+ ve své krystalové struktuře / Čejka, Jiří -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 8 (2000), s. 109-113
Zdroj: ČGS (UNM)
Wyartite, a mineral containing U5+ in its crystal structure
Wybrane zagadnienia neotektoniki Polski (Variant.)
Wyniki analizy pyłkowej osadów organicznych z Katowic - lokalna i regionalna stratygrafia pyłkowa (interglacjał mazowiecki) / Nita, Małgorzata -- In: Przegląd geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 58, č. 6 (2010), s. 516-521
Zdroj: ČGS (UNM)
Wysokogórski system denudacyjny Tatr Polskich
Wytrzymałość skały na rozciąganie - porównanie wyników testu bezpośredniego rozciągania i testu brazylijskiego / Foldyna, Josef, Mlynarczuk, M., Nowakowski, A., Sitek, Libor -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 9, č. 2 (2009), s. 201-217
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
X and Q band EPR studies of paramagnetic centres in natural and heated tourmaline / Babińska, Joanna, Dyrek, Krystyna, Pieczka, Adam, Sojka, Zbigniew -- In: European journal of mineralogy -- ISSN 0935-0221 -- Vol. 20, no. 2 (2008), p. 233-240
Zdroj: ČGS (UNM)
X. medzinárodný speleologický kongres - Budapešť 1989 a speleológia v Maďarsku / Hlaváč, Jozef, Hochmuth, Zdenko, Klinda, Jozef -- In: Slovenský kras -- ISSN 80-217-0292-3 -- Roč. 29 (1991), s. 189-196
Zdroj: ČGS (UNM)
X. mezinárodní kongres o stratigrafii a geologii karbonu / Strakoš, Zdeněk -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 26, č. 4 (1984), s. 126
Zdroj: ČGS (UNM)
X-ray analysis of the dust fall and the air-dispersed dust in Prague
X-ray analysis of the inhomogenous stress state / Ganev, N., Kraus, Ivan -- In: Defect and Microstructure Analysis by Diffraction -- ISBN 0-19-850189-7 -- s. 367-401
Zdroj: ČGS (UNM)
X-ray computed tomography and geomaterials research at the Institute of Geonics of the ASCR / Dudková, Eva, Georgiovská, Lucie, Souček, Kamil, Staš, Lubomír, Vavro, Martin -- In: Nowoczesne metody eksploatacji wegla skal zwiezlych -- S. 44-52
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
The X-ray CT lab and the research at the Institute of Geonics AS CR / Souček, Kamil, Staš, Lubomír -- In: Geo3M day: mechanics, materials and modelling -- s. 269-274
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
The X-ray diffraction analysis of apatite from Dobřejovice, Mirkovice and Opalice
X-ray diffraction analysis of carbon fibers and composites / Dobiášová, L., Glogar, Petr, Starý, V., Valvoda, V. -- In: Extended Abstracts: Science and Technology of Carbon. vol. 1 -- s. 489-490
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
X-ray diffraction analysis of cave soils from selected cave systems of the Moravian Karst (Sloupsko-šošůvské Caves, Císařská Cave, Býčí skála Cave) and the Javoříčko Karst
X-Ray diffraction in Geological Branches at the Faculty of Science, Charles University in Prague.
X-ray Diffraction Methods of Phase Analysis of Clinker and Cement Raw Materials
X-ray diffraction phase analysis of falling ash and dust. Geologists against the destruction of natural environment. Proceedings