Listování
od 

X-ray powder diffraction study of experimentally shocked dolomite / Hörz, F., Jakeš, Petr, Skála, Roman -- In: Lunar and Planetary Science XXX -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
X-ray quantitative determination of kaolinite and quartz from kaolin at Únanov
X-ray quantitative phase analysis of the kaolinitic bond clay from the Cheb basin in West Bohemia / Korecký, Jiří, Melka, Karel, Šantrůček, Pravoslav -- In: Scientific Programme of the 5th Meeting of the European Clay Groups - Abstracts -- s. 77
Zdroj: ČGS (UNM)
X-ray structure analysis and elastic properties of a fabric reinforced carbon-carbon composite / Dobiášová, L., Glogar, Petr, Starý, V., Valvoda, V. -- In: Carbon -- ISSN 0008-6223 -- Roč. 40, č. 9 (2002), s. 1419-1426
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Xanionurus eva sp. n. a Ceratonurus svantovit sp. n. (Trilobita) ze spodního devonu Barrandienu / Pek, Ilja, Vaněk, Jiří -- In: Časopis Národního muzea v Praze. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-9497 -- Roč. 155, č. 1-2 (1986), s. 14-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Xanionurus eva sp. n. and Ceratonurus svantovit sp. n. (Trilobita) from the Lower Devonian in the Barrandian
A xenacanth clasper from the ?uppermost Carboniferous - Lower Permian of Buxieres-les-Mines (Massif Central, France) and the palaeoecology of the European Permo-Carboniferous basins / Schultze, Hans-Peter, Soler-Gijón, Rodrigo -- In: Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie. Abhandlungen -- ISSN 0077-7740 -- Vol. 232, no. 2-3 (2004), p. 325-363
Zdroj: ČGS (UNM)
Xenacanthiden (Pisces, Chondrichthyes) des mitteleuropäischen Oberkarbon und Perm : revision der Originale zu GOLDFUSS 1847, BEYRICH 1848, KNER 1867 und FRITSCH 1879-1890 / Schneider, Jörg W., Zajíc, Jaroslav -- In: Freiberger Forschungshefte. Reihe C, Geowissenschaften -- ISSN 0071-9404 -- Jg. 452 (1994)
Zdroj: ČGS (UNM)
Xenacanths (Pisces, Chondrichthyes) of the Middle European Upper Carboniferous and Permian - revision of the originals to GOLDFUSS 1847, BEYRICH 1848, KNER 1867 and FRITSCH 1879-1890
Xenolit křemene z lokality Dobranka / Fišera, Vlastimil -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 28, č. 2 (1983), s. 214, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Xenolithes of marbles enclosed in tonalites of the Budislav massif (Polička crystalline complex)
Xenolithfuehrende Dioritporphyrite des Ostrandes der Boehmischen Masse
Xenolithic Diorite Porphyries of the Eastern Margin of the Bohemian Massif / Němec, Dušan, 1927-2001 -- In: Chemie der Erde -- ISSN 0009-2819 -- Roč. 51, č. 2-3 (1991), s. 213-225
Zdroj: ČGS (UNM)
Xenoliths of albitized granitoids in the granular diabases from Otmíče (second communication)
Xenoliths of Alkali Pyroxenite - Ijolite Series in the Cenozoic Loučná - Oberwiesenthal Complex, Bohemia/Saxony: Derived from Mantle or a Deep Alkaline Complex? / Lang, Miloš, Langrová, Anna, Novák, Jiří, Řanda, Zdeněk, Ulrych, Jaromír -- In: 32nd IGC Florence 2004. Book of Abstracts. 1, Scientific Sessions: abstracts. -- s. 764-765
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Xenoliths of paragneisses of the Moldanubian Zone in two-mica granites of the Moldanubian batholith
Xenolity albitizovaných granitoidů v granulovaném diabasu od Otmíčů (2. sdělění) / Fiala, František -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1981, č. 4 (1983), s. 345-361
Zdroj: ČGS (UNM)
Xenolity albitizovaných granitoidů v granulovaném diabasu od Otmíčů / Fiala, František -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1981, č. 4 (1983), s. 330-331
Zdroj: ČGS (UNM)
Xenolity charnockitových hornin ve vulkanitech Českého středohoří / Opletal, Mojmír, Vrána, Stanislav -- In: Sborník geologických věd. Geologie -- ISSN 0581-9172 -- Roč. 44 (1989), s. 51-78
Zdroj: ČGS (UNM)
Xenolity mramorů uzavřené v tonalitech budislavského masivu (poličské krystalinikum) (14-33 Polička) / Buriánek, David -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 9 (2002), s. 72-74
Zdroj: ČGS (UNM)