Listování
od 

Xenolity albitizovaných granitoidů v granulovaném diabasu od Otmíčů / Fiala, František -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1981, č. 4 (1983), s. 330-331
Zdroj: ČGS (UNM)
Xenolity charnockitových hornin ve vulkanitech Českého středohoří / Opletal, Mojmír, Vrána, Stanislav -- In: Sborník geologických věd. Geologie -- ISSN 0581-9172 -- Roč. 44 (1989), s. 51-78
Zdroj: ČGS (UNM)
Xenolity mramorů uzavřené v tonalitech budislavského masivu (poličské krystalinikum) (14-33 Polička) / Buriánek, David -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 9 (2002), s. 72-74
Zdroj: ČGS (UNM)
Xenolity mramorů uzavřené v tonalitech budislavského masivu (poličské krystalinikum) / Buriánek, David -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2001 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 9, č. 9 (2002), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Xenolity svrchního pláště pliocénní kozákovské sopky (sv. Čechy): P-T-fo2 a geochemické podmínky.
XI. konference o jílové mineralogii a petrologii / Bezvodová, Bohumila -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 12 (1990), s. 382
Zdroj: ČGS (UNM)
XI. kongres Mezinárodní unie pro výzkum kvartéru (INQUA) v Moskvě / Růžička, Miloš, Tyráček, Jaroslav, 1931- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 58, č. 2 (1983), s. 125-127
Zdroj: ČGS (UNM)
XI. Medzinárodná konferencia o mechanike zemín a zakladaní stavieb / Hulla, Jozef, 1940- -- In: Inženýrské stavby -- Roč. 34, č. 2 (1986), s. 107-108
Zdroj: ČGS (UNM)
XI Międzynarodowe Sympozjum nt. Pseudokrasu - Saupsdorf, Saska Szwajcaria, Niemcy, 12-16.05.2010 / Urban, Jan -- In: Przegląd geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 58, č. 7 (2010), s. 551-552, 635-636
Zdroj: ČGS (UNM)
XII. Kongres mezinárodní unie pro výzkum kvartéru (INQUA) v Kanadě / Tyráček, Jaroslav, 1931- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 63, č. 3 (1988), s. 187-189
Zdroj: ČGS (UNM)
XIII. mezinárodní kongres o karbonu a permu / Skoček, Vladimír, 1934- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 2, č. 11 (1995), s. 365
Zdroj: ČGS (UNM)
XIII. mezinárodní kongres o karbonu a permu v Krakově / Prouza, Vladimír -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 71, č. 2 (1996), s. 192
Zdroj: ČGS (UNM)
XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Chemizm opadów atmosferycznych, wód powierzchniowych i podziemnych (Variant.)
XIII. svetový banícký kongres v Štokholme / Malík, Pavel -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 3 (1988), s. 90-91
Zdroj: ČGS (UNM)
XIII. Světový hornický kongres / Vrbová, Marie -- In: Uhlí -- Roč. 36, č. 2 (1988), s. 92-94
Zdroj: ČGS (UNM)
XIth International Meeting "Coal Petrology-Prague 1992" (Variant.)
XIV Congress of the Carpatho-Balcan Geological Association (Sofia, September 20-23, 1989) / Hovorka, Dušan, Kraus, Ivan, Ondrášik, Rudolf -- In: Geologický zborník Geologica Carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 41, č. 2 (1990), s. 171-172
Zdroj: ČGS (UNM)
XIV. mezinárodní kongres o stratigrafii karbonu a permu, Calgary, 17.-21. srpna 1999 / Opluštil, Stanislav, 1962- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 75, č. 1 (2000)
Zdroj: ČGS (UNM)
XRD analysis and modelling of Na-montmorillonite intercalated with octadecylamine / Chmielová, Marta, Čapková, Pavla, 1945-, Maláč, Z., Měřínská, D., Weiss, Zdeněk, 1942- -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 44, no. 2-4 (2000), p. 91-93, 1 l. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
XRD profile analysis of intercalated montmorillonites / Čapková, P., Janeba, D., Weiss, Zdeněk -- In: Geologica carpathica - Clays -- ISSN 1210-2695 -- Vol. 4, no. 2 (1995), p. 93-94
Zdroj: ČGS (UNM)