Listování
od 

Young`s modulus of ceramic matrix composites with polysiloxane based matrix at elevated temperatures / Černý, Martin, Glogar, Petr -- In: Journal of Materials Science -- Roč. 39, č. 6 (2004), s. 2239-2242
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Young's modulus of heat-resistant fibrous composites at elevated temperatures / Černý, Martin, Glogar, Petr, Nekoksa, Pavel -- In: MC/1, International Symposium on Mechanics of Composites -- s. 33-38
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Y,REE,Nb,Ta,Ti-oxide (AB2O6) minerals from REL-REE euxenite-subtype pegmatites of the Třebíč Pluton, Czech Republic; substitutions and fractionation trends / Novák, Milan, 1952-, Škoda, Radek -- In: Lithos -- ISSN 0024-4937 -- Vol. 95, no. 1-2 (2007), p. 43-57
Zdroj: ČGS (UNM)
Y,REE,Nb,Ta,Ti-oxide (AB2O6) minerals from REL-REE euxenite-subtype pegmatites of Třebíč Pluton, Czech Republic;subtitutions and fractionation trends / Novák, Milan, Škoda, Radek -- In: Lithos -- ISSN 0024-4937 -- Roč. 95, č. 1 (2007), 57
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Ytriový spessartin z aplit-pegmatitů brněnského batolitu / Hönig, Sven, Leichmann, Jaromír, 1963-, Novák, Milan, 1952- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 18, č. 5 (2010), s. 413-414
Zdroj: ČGS (UNM)
Yttriový spessartin kontrolující distribuci HREE v leukogranitech-pegmatitech brněnského masivu / Holá, Markéta, Hönig, S., Leichmann, Jaromír, 1963-, Možná, V., Novák, Milan, 1952- -- In: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 978-80-87139-11-0 -- s. 48
Zdroj: ČGS (UNM)
Z Albertova až k pramenům Amazonky : profesor Bohumír Janský vede hydrologický výzkum v českém pohraničí i v horách Asie a Ameriky / Ječmínková, Alena -- In: Přírodovědci.cz -- ISSN 1805-5591 -- Č. 1 (2012), s. 22-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Z čeho vlastně jsou vápence Českého krasu? aneb RNDr. Rudolf Prokop, CSc. šedesátníkem / Petr, Václav, 1953- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 19 (1994), s. 55-62
Zdroj: ČGS (UNM)
Z červené knihy měkkýšů - kružík severní a rybniční hospodářství / Ložek, Vojen -- In: Živa -- ISSN 0044-4812 -- Roč. 40, č. 3 (1992), s. 130-130
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Z Českého krasu / Axamit, Jan -- In: Knihovna České speleologické společnosti -- Roč. 36 (2000), s. 139-140
Zdroj: ČGS (UNM)
Z činnosti montánní archeologie v Čechách v roce 1984 / Kudrnáč, Jaroslav, 1922- -- In: Rozpravy Národního technického muzea -- Č. 105 (1986), s. 9-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Z činností vědeckého kolegia geologie a geografie ČSAV / Rubín, Josef, 1926- -- In: Lidé a Země -- ISSN 0024-2896 -- Roč. 32, č. 7 (1983), s. 309
Zdroj: ČGS (UNM)
Z činnosti zeměvědných kolegií ČSAV a SAV / Rubín, Josef, 1926- -- In: Lidé a Země -- ISSN 0024-2896 -- Roč. 33, č. 3 (1984), s. 124
Zdroj: ČGS (UNM)
Z dějin hutnictví 14 (Variant.)
Z dějin padělatelství zkamenělin u nás, aneb "celí" krinoidi z barrandienského siluru / Prokop, Rudolf J. -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 27 (2001), s. 51
Zdroj: ČGS (UNM)
Z dejin slovenskej balneohydrogeológie / Rebro, Augustin -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 21, č. 1 (1989), s. 93-95
Zdroj: ČGS (UNM)
Z dob českých a slovenských opic : opičí zkameněliny z Koněprus, Děvína, Ivanovců, Hajnačky, Včelárů a Gombasku / Vlček, Emanuel -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 76, č. 9 (1996), s. 516-521
Zdroj: ČGS (UNM)
Z ekologie a paleoekologie šumavských rašelinišť / Jeník, Jan, Soukupová, Lenka, Svobodová, Helena -- In: Aktuality šumavského výzkumu : sborník z konference, Srní 2.-4. dubna 2001 -- s. 5-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Z historie dobývání železných rud v širším okolí Trhových Svinů / Novák, Václav, 1945-, Pavlíček, Václav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 8, č. 4 (2000), s. 287-291
Zdroj: ČGS (UNM)
Z historie exploatace grafitu v jižních Čechách / Tichý, Ladislav, 1933- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 13, č. 5 (2006), s. 30-34
Zdroj: ČGS (UNM)