Listování
od 

Záchranný výzkum mladopaleolitických lokalit v Brně-Štýřicích v kontextu osídlení Brněnska / Lisá, Lenka, Neruda, P., Nerudová, Z., Roblíčková, M. -- In: Archeologické rozhledy -- ISSN 0323-1267 -- Roč. 64, č. 4 (2012), s. 591-627
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Záchranný výzkum v Šošůvských jeskyních u Sloupu v Moravském krasu / Valoch, Karel, 1920- -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 87 (2002), s. 289-291
Zdroj: ČGS (UNM)
Zachycování a ukládání oxidu uhličitého : můžeme si koupit čas? / Boháček, Ivan -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 88, č. 12 (2009), s. 795
Zdroj: ČGS (UNM)
Záchyt označených kmenových buněk kostní dřeně v isolovaném srdečním svalu po vyvolaném infarktu na zvířecím modelu
Zachytávání a ukládání CO2 - geologická alternativa snižování emisí / Hladík, Vít, Kolejka, Vladimír -- In: EGRSE. Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment -- ISSN 1211-359X -- Roč. XIV, č. 1-2 (2008), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Začátek moderního výzkumu tektitů - začáteční fáze 1880 až 1917
Začátky Dolů Nástup Tušimice ve fotografiích / Klvaňa, Miroslav -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 41 (222), s. 39-50, 82
Zdroj: ČGS (UNM)
Zadači geologii mestoroždenij v 8-oj pjatiletke
Zaderžka joda počvoj i modeľnymi počvennymi sorbentami
Zagrjaznenije i zaščita ispoľzovannych podzemnych vod v južnomoravskoj oblasti
Zagrożenia naturalne w kontekście współpracy zagranicznej / Mrozek, Teresa -- In: Przeglad geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 52, č. 1 (2004), s. 5-6
Zdroj: ČGS (UNM)
Záhada paleocenního uhlíku : náhlé oteplení na začátku třetihor / Cílek, Václav, 1955- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 86, č. 12 (2007), s. 760-761
Zdroj: ČGS (UNM)
Záhada paleocenního uhlíku / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 86, č. 12 (2007), s. 760-761
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Záhada proudění vody v porézních ledových deskách / Mikuláš, Radek, Vlček, V. -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 92, č. 3 (2012), s. 163-165
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Záhadná Amerika?. 3.-4. díl, Severní překop / Přibil, Martin -- In: Krasová deprese -- ISSN 1214-6021 -- Č. 7 (1999), s. 25-27
Zdroj: ČGS (UNM)
Záhadná Amerika?. 5. část, Projekt podzemní těžby v lomu Velká Amerika / Přibil, Martin -- In: Krasová deprese -- ISSN 1214-6021 -- Č. 9 (2001), s. 12-13; 2. s. obálky
Zdroj: ČGS (UNM)
Záhadné kalcity, Výlet do doby ledové / Žák, Karel -- In: National Geographic Česká republika -- Roč. 4, č. 8 (2005), s. 7-7
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Záhadné lokality ryzí mědi u Tišnova / Hrazdil, Vladimír, Pelz, Jaromír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 9, č. 2 (2001), s. 108-110
Zdroj: ČGS (UNM)
Záhadný živočich Duslia insignis Jahn, 1893 (Arthropoda) z ordoviku letenského souvrství (střední beroun) v pražské pánvi Psephenus herricki (DeKay, 1844) (Coeloptera) z recentu Severní Ameriky : 12-41 Beroun / Moravec, Josef K. -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 (2006), s. 92-93, Příl. 8
Zdroj: ČGS (UNM)
Zahájení projektu IGCP č.294 Nízkoteplotní metamorfóza ('Very Low-Grade Metamorphism') / Suchý, Václav -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 35, č. 1 (1990), s. 109-110
Zdroj: ČGS (UNM)