Listování
od 

Základné princípy geologickej mapy Slovenského rudohoria - východnej časti / Bajaník, Štefan, Ivanička, Ján, Mello, Ján, Pristaš, Ján, Reichwalder, Peter, Snopko, Laurenc, Vozár, Jozef, 1939-, Vozárová, Anna -- In: Geológia a surovinové zdroje kryštalinika. Geológia a suroviny Spišsko-gemerského rudohoria -- s. 138-141
Zdroj: ČGS (UNM)
Základné problémy stavby Západných Karpát z pohľadu geodynamického modelu a hlbinnej stavby. I. centrálné a vnútorné Karpaty / Maheľ, Michal -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 20, č. 4 (1988), s. 289-306
Zdroj: ČGS (UNM)
Základné typy geochronologických údajov z magmatických a metamorfovaných hornín orogenetických oblastí / Král, Ján -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 18, č. 5 (1986), s. 434, 450
Zdroj: ČGS (UNM)
Základné typy granitoidov Malej a Veľkej Fatry / Kamenický, Ladislav, Krištín, Jozef, Macek, Juraj -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 18, č. 5 (1986), s. 464
Zdroj: ČGS (UNM)
Základní a účelové geologické mapování ČR 1 : 25 000 / Schovánek, Pavel -- In: Výroční zpráva odboru geologie Ministerstva životního prostředí za rok 1999 -- ISBN 80-7212-149-9 -- s. 20-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Základní a účelové geologické mapování ČR 1:25 000 / Schovánek, Pavel (2000) -- In: Výroční zpráva odboru geologie Ministerstva životního prostředí za rok 1999 -- ISBN 80-7212-149-9
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: ČGS (RIV)
Základní a účelové geologické mapování ČR 1:25 000 / Schovánek, Pavel (1999) -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1998 -- ISBN 80-7212-117-0
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: ČGS (RIV)
Základní a účelové geologické mapování ČR 1:25 000 / Schovánek, Pavel -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1998 -- ISBN 80-7212-117-0 -- s. 17-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Základní charakteristika fluid z hydrotermální mineralizace u Hrabůvky, Nízký Jeseník (25-12 Hranice) / Dolníček, Zdeněk, Slobodník, Marek, 1957- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 8 (2001), s. 52-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Základní charakteristika fluid z hydrotermální mineralizace u Hrabůvky, Nízký Jeseník / Dolníček, Zdeněk, Slobodník, Marek -- In: Geol. výzk. Mor. Slez. v r.2000 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 8, č. 1 (2001), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Základní charakteristika fluid z křemenné žíly od Budče (moldanubikum) : 23-22 Žďár nad Sázavou / Dolníček, Zdeněk, Malý, Karel, 1970- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 14 (2007), s. 66-68
Zdroj: ČGS (UNM)
Základní charakteristika přírodních zeolitů a doporučený systém jejich názvosloví / Ulrych, Jaromír -- In: Zeolity - ekologická surovina: sborník přednášek -- s. 18-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Základní charakteristika přírodních zeolitů a nové principy jejich názosloví / Ulrych, Jaromír -- In: Pracovní setkání zeolity - ekologická surovina -- s. [1]
Zdroj: ČGS (UNM)
Základní charakteristika zkoumaného území Jizerských hor a Frýdlantska / Višňák, Richard, 1965-, Vonička, Pavel, 1963- -- In: Sborník Severočeského muzea. Přírodní vědy -- ISSN 0375-1686 -- Roč. 26 (2008), s. 13-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Základní chemická charakterizace erlanů a mramorů sušicko-votické a českokrumlovské pestré jednotky moldanubika / Petáková, Zdeňka, Procházka, Václav -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 51, č. podzim (2011), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Základní dynamické charakteristiky budovy na Karvinsku získané seismickým monitorováním / Dombková, Anna, Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír -- In: Laboratorní a terénní bádání v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí. Sborník referátů -- s. 52-56
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Základní faktory otvírky černouhelného ložiska Slaný : hydrogeologické a plynové poměry / Cuřín, Milan, Kautský, Jaroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 9 (1988), s. 260-262
Zdroj: ČGS (UNM)
Základní geologické a geomorfologické rysy NPR Kněhyně - Čertův mlýn / Kirchner, Karel, Krejčí, O. -- In: Zpravodaj Beskydy"Vliv imisí na lesy a lení hospodářství Beskyd" -- ISBN 80-7157-374-4 -- s. 15-21
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Základní geologické a geomorfologické rysy NPR Kněhyně-Čertův mlýn / Kirchner, K., Krejčí, Oldřich -- In: Zpravodaj Beskydy. Vliv imisí na lesy a lesní hospodářství Beskyd -- ISBN 80-7157-374-4
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Základní geologické mapování 1:25 000 na listu 24-111 Křižánky / Melichar, Rostislav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 138-140
Zdroj: ČGS (UNM)